Stakeholderreacties op consultatie van Defra over dierenwelzijn bij transport

Landbouwministerie Defra heeft van december 2020 tot februari 2021 een consultatie gehouden over het verbeteren van dierenwelzijn tijdens transport. Onderdeel van de consultatie waren een mogelijk verbod op transport voor het exporteren van dieren voor de slacht en verdere vetmesting, een beperking op de reisduur van diertransporten en verbetering van de reiscondities (temperatuur, hoofdruimte, ventilatie, ruwe zeeën, vervoerswijze, etc.). Deze consultatie is gehouden naar aanleiding van een rapport van de Farm Animal Welfare Committee (FAWC) uit 2018, een onafhankelijk adviesorgaan voor de Britse overheid opgezet in 2011 en in 2019 omgedoopt tot de Animal Welfare Committee (AWC), met aanbevelingen voor het verbeteren van dierenwelzijn tijdens transport. De consultatie is nu gesloten en Defra zal te zijner tijd met een samenvatting van alle reacties komen. Aangezien veel stakeholders hun reacties ook al online hebben gepubliceerd volgt hieronder alvast een eerste appreciatie van hun inbreng.

Koe

Dierenwelzijnsorganisaties

Dierenwelzijnsorganisaties zoals Compassion in World Farming (CIWF) en de Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) zouden graag een einde zien aan de export van levende dieren voor de slacht en verdere vetmesting. Bovendien zijn ze voor een verbod op diertransporten langer dan 8 uur (4 uur voor pluimvee). Naast zorgen over dierenwelzijn tijdens transport bij export hebben dierenwelzijnsorganisaties ook vrees dat het Verenigd Koninkrijk geen controle heeft over wat er met de dieren gebeurt zodra zij het land verlaten, zoals de omstandigheden waarin ze worden gehouden en het gebruik van slachtmethoden die in het VK verboden zijn. De belangenorganisaties pleiten er daarom ook voor dat er enkel export van karkassen en vlees plaatsvindt.

Sectororganisaties in de veehouderij

In tegenstelling tot de dierenwelzijnsorganisaties vinden de sectororganisaties in de veehouderij, zoals de Pig Association en de Sheep Association, een verbod op de export van levend vee geen goed idee. Hun kritiek op de consultatie van Defra is dat de vraagstelling in de consultatie niet gebaseerd is op wetenschappelijk bewijs, ze te weinig rekening houdt met verschillen tussen diersoorten en er te weinig aandacht uitgaat naar het verschil tussen transport van dieren voor de slacht en verdere vetmesting en transport van fokdieren (een belangrijke sector voor het VK). De sectororganisaties zijn van mening dat er meer onderzoek nodig is naar verdere praktische verbeteringen in het welzijn van dieren tijdens transport en stellen voor een kwaliteitsborgingssysteem (Export Assurance Scheme) in te voeren dat de hoge dierenwelzijnsstandaarden tijdens transport kan garanderen.

Consensus

in de reacties op de consultatie is consensus vast te stellen over verschillende punten. Zo vinden de meeste stakeholders dat de consultatie te veel uitgaat van een ongedifferentieerde aanpak en te weinig rekening houdt met de (soms grote) verschillen tussen de verschillende diersoorten. Er wordt gevraagd om meer onderzoek naar de verschillende manieren waarop dierenwelzijn verbeterd kan worden tijdens transport.

Alle stakeholders zijn van mening dat dieren moeten worden geslacht bij het dichtstbijzijnde slachthuis. Het aantal kleine slachthuizen is echter de afgelopen jaren drastisch afgenomen en bovendien houdt de consultatie er geen rekening mee dat niet alle slachthuizen ingericht zijn voor de slacht van alle diersoorten en dat er in sommige toeleveringsketens wordt aangedrongen op het gebruik van specifieke slachthuizen.

Ten slotte is er eensgezindheid over dat er al heel veel kan worden bereikt door het geven van aanvullende training aan vervoerders, het opstellen van duidelijke sectorspecifieke richtlijnen en het verbeteren van de handhaving van de huidige wet- en regelgeving. Dit is ook het standpunt van de National Farmers’ Union (NFU), die geen verbod op de export van levende dieren voorstaat, maar beargumenteert dat de beste manier om hoge welzijnsstandaarden bij het vervoer van dieren te garanderen het invoeren van een kwaliteitsborgingssysteem is (Export Assurance Scheme). De NFU heeft hiervoor zelf een systeem ontworpen dat het graag met Defra en de sector wil bespreken.