Nieuwe Mexicaanse etiketteringsregelgeving zorgt voor verwarring in de handel

Eerder berichtten wij op dit portal over de nieuwe Mexicaanse regels omtrent etiketteringen op verpakkingen van verwerkt voedsel en niet-alcoholische dranken. Met deze regelgeving, die 1 oktober jl. is ingegaan, bindt de Mexicaanse overheid de strijd aan tegen obesitas. De verpakkingen van veel levensmiddelen, waaronder bijvoorbeeld ook Nederlandse kaas, moeten de consument vanaf 1 oktober waarschuwen voor bijv. het zout-, vet- of suikergehalte van de producten.

Etiketten

De invoering van deze regelgeving stuitte op veel kritiek vanuit het bedrijfsleven. Een veel gehoord bezwaar is dat de nieuwe regelgeving niet voorziet in een volledige informatievoorziening van de consument.

Op dezelfde dag dat deze regelgeving van kracht ging, voerde Mexico echter ook een wijziging door in de wet op buitenlandse handel. Door deze wetswijziging geldt de nieuwe etiketteringsregelgeving niet alleen voor consumentenproducten, maar ook voor business-to-business producten, bijv. voedselmiddelen die in bulk worden ingevoerd en zijn bestemd voor de verwerkende industrie of de horeca. Deze wetswijziging kwam als een verrassing voor veel bedrijven.

Dat ook veel buitenlandse bedrijven niet op de hoogte waren van deze wetswijziging blijkt wel uit de vele containers met levensmiddelen die vanaf 1 oktober vaststaan aan de grens met Mexico.

Onderstaand rapport van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw beschrijft de implicaties van de wetswijziging voor de handel in meer detail. Wij adviseren Nederlandse bedrijven die naar Mexico exporteren contact op te nemen met hun importeurs in Mexico om helderheid te hebben over de exacte gevolgen van de nieuwe wet- en regelgeving voor hun export.