Sectorstudie bio-economie in Frankrijk

De Nederlandse bio-economiesector heeft alle reden om in zuidelijke richting te kijken als het gaat om biobased economy (BBE). De Franse bio-economie is één van de grootste in Europa en het Franse overheidsbeleid heeft een duidelijke strategie op het gebied van bio-economie en circulaire economie. Dat is één van de bevindingen uit het sectorrapport ’The bio-economy in France’, dat door MSG Sustainable Strategies is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse ambassade in Frankrijk en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Er is op het gebied van bio-economie veel veranderd de afgelopen jaren, zowel in Nederland als in Frankrijk. De focus is verschoven van massieve vervanging van fossiele brandstoffen door bio-economie, naar zogenaamde fine chemicals en performance materialen voor zowel industrieel gebruik als voor consumentenproducten. De prioriteiten zijn meer gekoppeld aan CO2-besparing, CO2-gebruik, gezondheid, milieu en de ontwikkeling van veilige chemicaliën. Circulaire aspecten doen hun intrede en de klimaatagenda speelt een belangrijke rol.

Waarom deze sectorstudie over Frankrijk?

Men weet over het algemeen wel dat Frankrijk een interessante markt is en veel innovatie kent in de bio-economie. Wageningen University & Research (WUR) heeft al nauwe banden met het Franse INRA. En grotere Nederlandse bedrijven weten op dit gebied de weg naar Frankrijk al te vinden. Maar bio-economie behelst een breed terrein met vele facetten. Voor het Nederlandse MKB is het niet gemakkelijk om te onderscheiden welke onderdelen van de bio-economie het meest kansrijk zijn en wie de belangrijkste spelers zijn op dit gebied. De kunst is om een brug te slaan van (toegepast) onderzoek naar kansen voor het bedrijfsleven. En om de potentie van de Franse markt zo concreet mogelijk in beeld te brengen.

Bio-economie in Frankrijk: marktkansen en mogelijkheden voor samenwerking

Frankrijk is een mondiale economie om de hoek en biedt veel mogelijkheden voor samenwerking en zaken, o.a. op het gebied van bio-economie. De sectorstudie bio-economie in Frankrijk kan u daar bij helpen. Het rapport brengt o.a. de volgende elementen in kaart:

  • Hoofdlijnen van het Franse beleid t.a.v. bio-economie;
  • Franse ontwikkelingen op het gebied van biobased performance materialen en fine chemicals;
  • Inzicht in de marktpotentie en kerngetallen van de sector en de belangrijkste Franse spelers;
  • Bestaande samenwerkingsverbanden, relevante beurzen en evenementen.

Volledige rapport

U kunt het volledige Engelstalige rapport downloaden via deze link.

Business meetings : Siñal exhibition

In Noord-Frankrijk worden op dinsdag 26 en woensdag 27 november 2019 business meetings georganiseerd voor de biobased industrie. U kunt dan in Châlons-en-Champagne alle belangrijke spelers op het gebied van landbouwmaterialen, plantbased chemistry en bio-energie ontmoeten. Op beide data zullen vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade in Frankrijk aanwezig zijn. Mocht u hen willen spreken, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen via par-lnv@minbuza.nl.

Voor meer informatie: http://www.sinal-exhibition.eu/en/