Zuid-Korea wil tuinbouw moderniseren met steun Nederland

Het areaal glastuinbouw in Zuid-Korea groeit komende jaren fors. Dat verwachten Gelare Nader en Hojin Kang van het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Seoul. Jongeren tonen interesse in hightech technologie, de vraag van consumenten naar kwaliteitsgroenten neemt toe en bedekte tuinbouw sluit aan bij de wens van de overheid om zelfvoorzienend te worden. Dat biedt kansen voor de Nederlandse tuinbouw om in het land te investeren.

“Nederlandse tuinbouwbedrijven zijn al langer actief in Zuid-Korea”, zegt Kang. “Zij introduceren technologie die aanslaat, bijvoorbeeld de semi-gesloten kas die goed past bij het Koreaanse klimaat. De Nederlandse tuinbouw heeft hier een goed imago opgebouwd. Ik ben er daarom van overtuigd dat de vraag naar Nederlandse tuinbouwkennis en -technologie zal toenemen.”

Landbouwraad Gelare Nader (midden) en senior landbouwadviseur Hojin Kang (links) op bedrijfsbezoek in Jeju
Landbouwraad Gelare Nader (midden) en senior landbouwadviseur Hojin Kang (links) op bedrijfsbezoek in Jeju

Vooral plastic kassen

Kang deed onlangs een studie naar de tuinbouwontwikkelingen in Zuid-Korea. Daaruit blijkt dat het areaal bedekte tuinbouw sinds 2010 is afgenomen tot 56.500 hectare in 2019. Het gaat grotendeels om plastic kassen voor de teelt van meloenen, pompoenen, aardbeien, komkommers en tomaten. Het areaal glazen kassen is in dezelfde periode gegroeid naar 370 hectare, vooral voor de productie van paprika’s voor export naar Japan.

We praten met landbouwraad Gelare Nader en haar senior landbouwadviseur Hojin Kang over de resultaten van het onderzoek en de kansen die er liggen voor Nederlandse tuinbouwbedrijven.

Extreem klimaat

Het klimaat in Zuid-Korea is extreem, zegt Kang. “De winters zijn koud met temperaturen ver onder het nulpunt en hete zomers. In hightech kassen kun je de juiste teeltomstandigheden creëren, waardoor de productie per vierkante meter fors stijgt in vergelijking met die in de plastic kassen die hier gangbaar zijn. De vraag naar innovatieve technologie neemt toe. We zien dat Nederlandse bedrijven daar op inspelen. Bedrijven zoals Van der Hoeven, Certhon, Kubo, Priva en Hoogendoorn zijn hier al met succes actief.”

Lees verder onder foto

Gangbare tuinbouwkassen in Zuid-Korea
Gangbare tuinbouwkassen in Zuid-Korea

Koreanen houden van techniek

Zuid-Korea kampt met een vergrijzende boerenbevolking. De tuinbouwbedrijven zijn klein en de telers hebben weinig financiële mogelijkheden om te investeren in modernisering. Werken in de agrarische sector wordt gezien als minderwaardig. “Maar dat is nu aan het veranderen”, zegt landbouwraad Nader. “De jongere generatie toont interesse in de innovatieve technologie in kassen. Koreanen zijn dol op techniek. Hightech tuinbouw sluit daar op aan.”

Demofarms

Daar komt bij dat de Zuid-Koreaanse overheid maatregelen neemt om de tuinbouw te moderniseren. Kang: “Het initiatief ligt vooral bij de regionale overheid. Provincies investeren in land- en tuinbouwonderwijs, en zetten demofarms op. Jongeren die bepaalde agrarische opleidingen afmaken kunnen steun krijgen om een tuinbouwbedrijf te starten. In sommige gevallen hoeven ze dan niet in militaire dienst. Dat is een uitzonderlijke maatregel in Korea en heeft effect.”

Lees verder onder foto

Areaal hightech kassen groeit snel
Areaal hightech kassen groeit snel

Agrarisch ingenieur

De interesse van de jongere generatie om te werken in de tuinbouw is volgens Nader van fundamenteel belang voor de groei van de tuinbouwsector. “Ouders in Korea willen het liefst dat hun kind chirurg of advocaat wordt. Een boer wordt als minderwaardig gezien. Maar dat begint te veranderen, vooral door de introductie van hoogwaardige technologie zoals melk- en plukrobots. Jongeren die aan het werk gaan in de land- en tuinbouw noemen zichzelf geen boer of tuinder, maar agrarisch ingenieur.”

Made in Korea

De vraag naar kwaliteitsgroenten neemt toe en dat stimuleert de ontwikkeling van hightech kassen, verwacht Kang. “De paprika is een mooi voorbeeld. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd 90% van de paprika’s uitgevoerd naar Japan, inmiddels ligt dat op 50%. De andere helft wordt nu in eigen land geconsumeerd. Dat heeft te maken met de voorkeur voor producten uit eigen land, voor producten ‘made in Korea’. Er worden vraagtekens gezet bij groenten uit bijvoorbeeld China. Wat wordt daar allemaal op gespoten? Die trend zal doorzetten en stimuleert de modernisering van de tuinbouw.”

'De coronapandemie maakt extra duidelijk dat de voedselvoorziening in Zuid-Korea kwetsbaar is'

Klimaatneutraal produceren

Korea wil af van zijn negatieve klimaatimago in de wereld. “Klimaatneutraal produceren komt hoger op de politieke agenda”, constateert Nader. “Hightech tuinbouw past daarbij. Innovatieve technologie leidt tot een hogere productie en een efficiënter gebruik van water, gewasbeschermingsmiddelen en energie. Zuid-Korea loopt zeker niet voorop in de wereld, maar het land wil zijn milieuprestaties wel verbeteren.”

Meer zelfvoorziening

De Covidpandemie heeft een enorme impact op Zuid-Korea. “De pandemie maakt extra duidelijk dat de voedselvoorziening in Zuid-Korea kwetsbaar is. Het land is ingesloten door zeeën en Noord-Korea. Als gevolg van het extreme klimaat en bergachtige landschap wordt veel voedsel geïmporteerd. Als het transport wegvalt, komt de voedselzekerheid snel in gevaar. Daarom zet het land in op meer zelfvoorziening. Moderne kassen waarin jaarrond wordt geproduceerd, sluiten daar prima op aan.”