Over het landbouwteam Zuid-Korea

Het landbouwteam in Zuid-Korea en Taiwan is vooral gericht op behoud en uitbreiding van markttoegang, matchmaking voor alle agrosectoren, uitwisseling van kennis en technologie en exportbevordering.

De Landbouwafdeling in Seoel is onderdeel van het Economische afdeling op de ambassade, waartoe ook de Handelsafdeling, de Innovatieafdeling en de Netherlands Foreign Investment Agency behoren. De vier afdelingen van de Economische afdeling werken nauw samen met elkaar.

Het Landbouwteam bestaat uit de volgende personen:

  • Agricultural Assistant Hojin Kang (Seoel, Zuid-Korea)
  • Agricultural Assistant Wendy Liang (Taipei, Taiwan)
  • Management Assistant Adriana Jung

Hojin maakt sinds 2009 deel uit van het Landbouwteam, Wendy sinds 2013. Zij beschikken over veel kennis van de Koreaanse en Taiwanese markt en een uitgebreid netwerk in de land- en tuinbouwwereld. Adriana werkt sinds 2012 bij de Landbouwafdeling en heeft een uitgebreid netwerk en een groot organisatietalent.

Het team fungeert als brug tussen Nederland, Zuid-Korea en Taiwan en probeert partijen met elkaar te verbinden. Het team organiseert seminars, handelsmissies en promotie evenementen en ondersteunt het Nederlands agrobedrijfsleven zo veel mogelijk bij het zakendoen in Zuid-Korea en Taiwan.

Contact

Contactgegevens Seoel (Zuid Korea)

Contactgegevens Taipei (Taiwan)

Landbouwteam Zuid-Korea