Nederlandse tuinarchitecten actief in Zuid-Korea

In Korea woont zo’n 90% van de bevolking in steden. Net als de meeste sterk verstedelijkte landen maakt Korea een ingrijpende transitie door. Dit artikel gaat in op de veranderingen in twee steden: de nieuwe smart city Songdo en de bestaande stad Ulsan.

Met de Koreaanse Green Deal en de ambitie om de CO2-uitstoot te minimaliseren, nemen veel lokale overheden maatregelen om de bestaande steden om te toveren naar groene steden. Ulsan is daar een voorbeeld van.  De stad streeft ernaar om via natuurherstel zijn imago en de levenskwaliteit van bewoners te verbeteren.

Nationale ontwikkelingsstrategie

Aan de andere kant verwijst het Koreaanse begrip van smart cities meestal naar nieuwe steden waar informatietechnologie de ontwikkeling bepaalt en vergroening niet of nauwelijks aan de orde is. Deze steden bieden gemak voor burgers en bedrijven en zorgen voor meer efficiënte diensten. Korea investeert met zijn nationale ontwikkelingsstrategie veel in smart cities. Songdo is daar een goed voorbeeld van.

Lees verder onder foto

Smart city Songdo
Smart city Songdo

Songdo, voorbeeld van smart city

Songdo, gelegen op een uur afstand van Seoul, is een voorbeeld van een Koreaanse smart city. Deze stad zo dicht bij de hoofdstad zou aan de ene kant zeer aantrekkelijk kunnen zijn voor bedrijven vanwege zijn energie-efficiëntie (zonne-energie, aardwarmte) en anderzijds geliefd door burgers dankzij zijn automatisch afvalinzamelingssysteem en de milieuvriendelijke infrastructuur zoals fietspaden.

Geen verbinding tussen mens en stad

Als high-tech utopia kan Songdo een volledig duurzame stad zijn met weinig CO2-uitstoot. Deze stad van de toekomst is zonder twijfel de meest technologisch geïntegreerde stad ter wereld, met de laatste AI-voorzieningen. De stad is echter niet ontworpen voor de mens en voldoet niet aan de verwachtingen van de inwoners. De verbinding tussen mens en stad is ver te zoeken. Het ontwerp van de stad is vooral gebaseerd op technologische innovaties en minder op de behoeftes van de inwoners. Om van de slimste stad ter wereld een succes te maken, is er meer interactie van mensen en de stedelijke omgeving nodig. Dat kan bijvoorbeeld met vergroening. De nodige kennis is wellicht beschikbaar bij kennisinstellingen met expertise op dit gebied, ook uit Nederland.

Programma Groene Stad

Het Koreaanse ministerie van Milieu heeft sinds 2004 een Groene Stad-programma om meer aan de behoeftes van de stedelijke bevolking tegemoet te komen. Middels een competitie kunnen lokale overheden de titel Groene Stad bemachtigen. Door het beschikbaar stellen van budget kunnen de lokale overheden bijdragen aan de doelen van Korea op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Lees verder onder foto

Ulsan kreeg in 2018 de titel Groene Stad
Ulsan kreeg in 2018 de titel Groene Stad

Ulsan, voorbeeld van groene stad

In 2018 kreeg Ulsan, een dichtbevolkte en industriële stad en thuisbasis van de Hyundai Motor Group, de titel Groene Stad. De stad kreeg deze titel onder meer door de inzet van de lokale overheid en de inwoners voor de uitvoering van het Ecopolis Ulsan-plan. Doel van dit plan uit 2004 is om industrie, mens en natuur met elkaar te verbinden.

Aanleg van bossen en tuinen

Het Ecopolis Ulsan-plan omvatte 110 projecten op 10 locaties. Dit jaar richt de stad zijn aandacht op het creëren van een groene stad door aanleg van bossen en tuinen. Daarvoor is meer dan €12 miljoen beschikbaar.

Het Taehwagang River Restoration Project is een van de belangrijkste projecten van het Ecopolis Ulsan plan. Het omvat de ontwikkeling van het Taehwagang-riviergebied als nationale tuin op de plek waar nu gebouwen staan.

Piet Oudolf

Het project om een grootschalig openbaar park aan te leggen, is momenteel in volle gang. De Nederlandse tuinarchitect Piet Oudolf is hier nauw bij betrokken. De tuin van Oudolf wordt in oktober van dit jaar geopend. Veel planten zijn geïmporteerd uit Nederland, maar er groeien ook lokaal geproduceerde soorten. Tijdens de opening van de Hoes-Oudolf tuin vindt een bijeenkomst van de Nederlandse ambassade plaats, samen met Ulsan en importeurs van Nederlandse planten. Het seminar gaat vooral over de samenwerking tussen de betrokken partijen en de meerwaarde van het project voor de inwoners van de stad.

Nederlandse kennis

De tuin van Piet Oudolf in Ulsan en ook de Hollandse tuin van landschapsarchitect Niek Roozen in de stad Sucheon zijn voorbeelden van de inzet van Nederlandse kennis en expertise op het gebied van natuurherstel en aanleg van groen in de stad.

Het herstel van de Koreaanse economie na de COVID-19-pandemie wordt mogelijk door het omvangrijke Koreaanse investeringsplan New Deal. Dit plan biedt kansen voor bedrijven die smart city oplossingen bieden, met als doel de stad slagvaardiger, duurzamer en leefbaarder maken.

Landbouwteam Zuid-Korea
E-mail: seo-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgroZuidKorea

Juni 2022

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Groene en gezonde steden. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.