Onderzoeksverslag “Potential role of Conservation Agriculture in South Africa for carbon sequestration for climate mitigation: A provisional research agenda”

Zowel in Nederland als in Zuid-Afrika wordt onderzoek gedaan naar bodem, water en klimaat en meer specifiek naar geïntegreerde akkerbouw/veeteelt systemen, verbeterd water- en nutriënten beheer en naar vernieuwende landbouwpraktijken zoals conservation agriculture en precisie landbouw. Allemaal van belang voor een circulair voedselsysteem.

Het onderzoek in Zuid-Afrika bevind zich op hoog nivo. Internationale uitdagingen vragen om internationale samenwerking. In dit geval ontmoetten top onderzoek in Europa (WUR) en Zuid-Afrika (onder andere University of the Free State) elkaar. Het resultaat is een beschrijving van het onderzoek van beide landen op het terrein van bodembeheer: het effect van Conservation Agriculture op CO, biodiversiteit en interactie tusen akkerbouw en veeteelt (gemengde systemen). Daarnaast bevat het onderzoek een ontwikkelpad voor gezamenlijk verder onderzoek

Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de landbouwraad in Zuid-Afrika.

Zie ook dit kort artikel met samenvatting van de resultaten van het onderzoek.

Het onderwerp duurzame productiesystemen en conservation agriculture staat ook op de agenda van de komende digitale innvoatie missie naar Zuid-Afrika van 13 tm 16 Oktober 2020. Meer informatie hierover kunt u hier vinden.