Kennis en Technologie Innovatiemissie Zuid-Afrika Klimaatslimme en duurzame landbouw

Bent u actief in de land- en tuinbouw, met name in de fruitsector, met focus op Plantgezondheid, Water & Gewasbescherming? Heeft u interesse om samen met Zuid-Afrikaanse partners aan innovatie (R&D) te werken? Doe dan mee aan de digitale kennis- en technologie innovatiemissie van 13-16 oktober 2020.

Doelen

Centraal bij deze agri-food innovatiemissie staat een meerjarige, gelijkwaardige samenwerking op onderzoek en ontwikkeling voor zowel onderzoekers als bedrijven. Specifieke doelen van deze missie zijn:

 • Inzicht krijgen in de ontwikkelingen en uitdagingen rondom klimaatslimme landbouw met toepassingen in de Zuid-Afrikaanse fruitsector.
 • Met hierbij een focus op duurzaam bodem- en waterbeheer en de rol die sleuteltechnologieën zoals gewasbescherming en veredeling daarbij kunnen spelen.
 • Verkennen van trends en kansen voor samenwerking op onderzoek en ontwikkeling tussen kennisinstellingen en bedrijven om (gezamenlijk) nieuwe kennis en technologie te ontwikkelen en Nederlandse technologie aan te passen aan de Zuid-Afrikaanse context.
 • Koppelen van Nederlandse innovatieve kennis en technologie aan Zuid-Afrikaanse counterparts.

Nederland wil niet alleen een prominente exporteur zijn van duurzaam geproduceerde agrofood-producten, maar ook van kennis, kunde en technologie voor het helpen realiseren van een houdbaar kringlooplandbouwsysteem wereldwijd. Deze positie wordt versterkt door te investeren in innovaties en samen te werken op onderzoek en ontwikkeling met internationale partners.

Voor wie?

Bent u een ondernemer, technologieprovider of als onderzoeker verbonden aan een kennisinstelling? En bent u actief op een van onderstaande thema’s met focus op de primaire sector? Dan is deze missie mogelijk interessant voor u.

 • Fruitsector
 • Sensor ontwikkeling rond bodem en waterbeheer
 • Digitale oplossingen: Data Analyse / AI / Digital farming
 • Precisie toediening van water, mest en bestrijdingsmiddelen
 • Plantenveredeling
 • Plantgezonheid
 • Duurzame landbouwsystemen, zoals Conservation agriculture

Definitieve deelname hangt  af van het aantal beschikbare plekken. Ook kijken wij hoe goed uw technologie binnen de scope en doel van de missie past.

Conceptprogramma

Het missieprogramma is in ontwikkeling, invulling gebeurt de komende weken. We kijken hierbij ook naar de specifieke wensen van de deelnemers. Het conceptprogramma in het kort:

 • Serie webinars
 • Digitale round-tables (bijv: biologische gewasbescherming, veredeling, precisie toediening van water en nutriënten)
 • Matchmaking
 • Digitale bedrijfsbezoeken

De verwachting is dat er in elk geval activiteiten en interacties met o.a. de volgende instituten en organisaties zullen worden opgezet: Hortgro, Citrus Research International, University of Stellenbosch, University of Pretoria, FABI, Wesgrow, Agri SA, etc. Daarnaast met andere bedrijven en partijen die in de studie vermeld worden.

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie zijn € 250 per persoon. Hierbij is inbegrepen: deelname aan het collectief programma (webinars, digitale round-tables en bedrijfsbezoeken) en matchmaking, zoals vermeld in het programma.

Aanmelding

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meldt u dan vóór 31 juli 2020 aan via het registratieformulier: aanmeldformulier RVO  

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 27 mei hebben RVO en de Nederlandse Ambassade in Zuid-Afrika een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd waarin o.a. Hortgro en de Universiteit van Pretoria informatie over hun onderzoeksprojecten hebben gedeeld. Het webinar is terug te kijken via deze link.  

Meer weten?

Heeft u vragen over de innovatiemissie? Neemt u dan contact op met:

Bert van der Heide
Advisor International Innovation Agri-Food

E: bert.vanderheide@rvo.nl

M +31 (0) 6 2937 1209

Of stuur een mail naar innovatiemissies@rvo.nl