East-West Seed helpt kleine landbouwbedrijven in Vietnam

Het bijna wereldwijd opererende bedrijf East-West Seed is in Vietnam bekend onder de naam Hai Mũi Tên Đỏ (HMTD) sinds het in 1997 werd geïntroduceerd op de Vietnamese markt. Al vanaf de start ligt de focus op marktgeoriënteerde verbetering van zaden en een verhoogde beschikbaarheid hiervan voor lokale boeren.

Uitgangsmateriaal
Corn

East-West Seed staat bovenaan in de Index van de Acces to Seeds Foundation, een onafhankelijke non-profitorganisatie gefinancierd door de Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, en de Bill & Melinda Gates Foundation. De notering is te danken aan de focus op kleine landbouwbedrijven, de transfer van Nederlandse innovatie en kennis en de deelname aan de public policy dialoog om zaden van hoge kwaliteit beter beschikbaar te maken voor kleine boeren.

De Access to Seeds-Index toont het belang van het bereiken van kleine landbouwbedrijven en lokale markten. East-West Seed is één van de weinige wereldwijde bedrijven die ook lokale zaden tot hun portfolio rekenen en hier teeltprogramma’s voor hebben. Door trainingen en een betere beschikbaarheid van goede zaden helpt East-West Seed kleine landbouwbedrijven met het verhogen van hun productie.

Uitgangsmateriaal
Papayaveld

Wereldwijde voedseltekorten

Het voeden van de groeiende wereldbevolking is een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. In 2050 wordt verwacht dat er 9 miljard mensen op de wereld zullen zijn, waarvan 6 miljard in steden. Gevolg hiervan is dat de vraag naar voedsel met ongeveer 70% zal stijgen. Kleine landbouwbedrijven kunnen een bijdrage leveren aan deze groeiende vraag naar voedsel.

In Vietnam vormen zowel voedselverlies als voedseltekort een probleem. De focus van East-West Seed op kleine landbouwbedrijven is daarom van belang gezien de grote hoeveelheid voedsel die in Vietnam door kleine boerenbedrijven wordt geproduceerd.

In de Vietnamese Mekong Delta hebben droogte en verzilting grote impact op het levensonderhoud van lokale boeren. Het is dan ook belangrijk om landbouwtechnieken en zaden te ontwikkelen die duurzamer zijn en bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals een kortere productiecyclus of verminderd watergebruik. Zo kan sweet corn hier effectief worden verbouwd in plaats van rijst, en heeft in Cho Gao, Tien Giang het verbouwen van een type sweet corn van East-West Seed voor een stabiel inkomen gezorgd voor boeren.

Kleine landbouwbedrijven

Zuid- en Zuidoost-Azië vormen samen de regio met de meeste kleine landbouwbedrijven, maar ook het gebied met een groot voedseltekort. Samen met het feit dat in Zuidoost-Azië rond de 80% van landbouwbedrijven kleiner zijn dan 2 hectare en dat in Vietnam meer dan twee derde van de voedselproductie bij kleine boeren ligt, is het duidelijk dat in de verbetering van landbouwtechnieken en door trainingen veel winst kan worden behaald.

Dergelijke kleine bedrijven worden ook geholpen doordat East-West Seed deelneemt aan de dialoog die de zadenmarkt toegankelijker maakt voor kleinere boeren. Een voorbeeld hiervan is dat East-West Seed één van de weinige mondiale bedrijven is die programma’s bieden gericht op de training van vrouwelijke boeren, onder andere in Vietnam – terwijl ongeveer de helft van de ‘kleine boeren’ vrouwen zijn.

Kennis en innovatie

East-West Seed organiseerde vorig jaar in Zuidoost-Azië de eerste ‘Seed Business 101’-course. Verder studeerde een eerste groep af na een twee jaar durende Advanced Plant Breeding-course die de kennis van plantenkwekers uitbreidt met onderwerpen als genomics en bio-informatica. Het bedrijf heeft ook een stichting opgezet met Knowledge Transfer als hoofddoel om de kennis en het inkomen van lokale boeren te verhogen. Deze stichting heeft in 2016 naar eigen zeggen 43.126 kleine landbouwbedrijven bereikt. Onlangs heeft East-West Seed het 35-jarige bestaan gevierd met de opzet van een landbouwgericht university scholarship-programma om kinderen van boeren op te leiden in de twaalf landen waar het bedrijf het meest actief is. Vietnam valt hieronder.

Landbouwteam Vietnam