Over de Landbouwraad Verenigde Staten

Sinds augustus 2022 is Ton van Arnhem werkzaam als landbouwraad in Washington met als werkgebied Verenigde Staten (incl. Puerto Rico), Canada en de Wereldbank.

Landbouwteam

De overige leden van het landbouwteam in Washington zijn:

Kim Tran
Kim Tran

Kim Tran Landbouwattaché

Kim werkt sinds april 2021 als landbouwattaché op de Nederlandse ambassade in Washington D.C.. Vanuit deze rol werkt Kim graag aan een betere internationale positionering van de Nederlandse agrosector. Hiervoor heeft Kim vanuit verschillende invalshoeken met landbouwdossiers gewerkt. Kim begon bij het ministerie van LNV in het handelspolitieke cluster, waar zij werkte aan het terugdringen van de handelsbarrières voor agrarische producten. Vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken werkte Kim op het thema voedselzekerheid. Recent werkte Kim bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland. Daar was ze verantwoordelijk voor het projectmanagement van grote infrastructurele projecten in de water- en voedselzekerheidssector. Kim heeft een Masters in International Economics and Business van de Rijksuniversiteit Groningen. Lees het interview met Kim Tran.

Caroline Feitel Senior Landbouwadviseur

Caroline werkt sinds 2007 als adviseur bij de landbouwafdeling van de Nederlandse Ambassade in Washington D.C. Caroline is de liaison tussen Nederland en de Verenigde Staten/Canada voor agro gerelateerde zaken zoals voedingsmiddelen, dranken, diervoeding, dierlijke producten, planten en plantmateriaal. Ook biedt Caroline advies en ondersteuning aan de Nederlandse agri-business sector over Amerikaanse en Canadese wetgeving, beleid en andere handelszaken zoals markttoegang. Caroline is vanaf 1996 werkzaam bij de Nederlandse Ambassade in Washington D.C. Zij heeft een Masters in Bestuurskunde van de Universiteit van Amsterdam.

Stefan Theunissen  Beleidsondersteuner Landbouw

Contact

  • Adres: Landbouwteam Nederlandse ambassade, 4200 Linnean Avenue NW, Washington, DC 20008
  • Email: was-lnv@minbuza.nl
  • Telefoon: +1 202 274 2502
  • Twitter: @AgUSACAN

Landbouwraad VS en Canada