Over de Landbouwraad Verenigde Staten

Sinds augustus 2018 is Marianne Vaes werkzaam als landbouwraad in Washington met als werkgebied Verenigde Staten (incl. Puerto Rico), Canada en de Wereldbank.

Marianne Vaes
Marianne Vaes

Marianne heeft in haar loopbaan lange tijd bij het ministerie van LNV gewerkt. Zij is betrokken geweest bij het visserijbeleid en bij voorbeeld bij onderhandelingen over fytosanitaire en veterinaire afspraken op mondiaal niveau. Ze was hoofd van de landbouwafdeling bij de permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie en landbouwraad in Frankrijk. Recent werkte zij namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Brussel.

Lees het interview met landbouwraad Marianne Vaes

Landbouwteam

De overige leden van het landbouwteam in Washington zijn:

Elselien Breman Landbouwattaché

Elselien werkt sinds september 2019 als landbouwattaché op de Nederlandse ambassade in Washington D.C.. Ze heeft landbouweconomie gestudeerd aan de WUR. Zij deed onder meer onderzoek aan de landbouwuniversiteit in Illinois en werkte bij de Europese Commissie in Brussel. Na haar afstuderen kreeg zij een baan op het ministerie van LNV bij de directie Europees, Internationaal en Agro-economisch Beleid. Daar hield zij zich bezig met onder meer de Brexit, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, kringlooplandbouw en het versterken van de positie van de boer in de keten. Lees via deze link het interview.

Caroline Feitel Senior Landbouwadviseur

Caroline werkt sinds 2007 als adviseur bij de landbouwafdeling van de Nederlandse Ambassade in Washington D.C. Caroline is de liaison tussen Nederland en de Verenigde Staten/Canada voor agro gerelateerde zaken zoals voedingsmiddelen, dranken, diervoeding, dierlijke producten, planten en plantmateriaal. Ook biedt Caroline advies en ondersteuning aan de Nederlandse agri-business sector over Amerikaanse en Canadese wetgeving, beleid en andere handelszaken zoals markttoegang. Caroline is vanaf 1996 werkzaam bij de Nederlandse Ambassade in Washington D.C. Zij heeft een Masters in Bestuurskunde van de Universiteit van Amsterdam.

Maureen Sondag  Beleidsondersteuner Landbouw

Maureen is in 2013 begonnen bij de landbouwafdeling van de Nederlandse Ambassade in Washington D.C. Voor de landbouwafdeling is zij een intermediar tussen de Nederlandse overheid, het Nederlandse bedrijfsleven en de Amerikaanse of Canadese overheid. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan certificaten, beurzen en economische missies. Maureen heeft een Masters in Public Policy and Sustainable Development van de School of Governance, onderdeel van de Universiteit van Maastricht.

Contact

  • Adres: Landbouwteam Nederlandse ambassade, 4200 Linnean Avenue NW, Washington, DC 20008
  • Email: was-lnv@minbuza.nl
  • Telefoon: +1 202 274 2502
  • Twitter: @AgUSACAN

Kaart

Landbouwraad VS en Canada