Over de Landbouwraad Verenigde Staten

Sinds augustus 2022 is Ton van Arnhem werkzaam als landbouwraad vanuit de Nederlandse ambassade in Washington D.C. met als werkgebied Verenigde Staten (incl. Puerto Rico), Canada en de Wereldbank.

Ton van Arnhem
Ton van Arnhem

Ton van Arnhem Landbouwraad

Ton Van Arnhem studeerde tuinbouwplantenteelt in Wageningen. Hij is al decennia werkzaam op het ministerie van LNV, vooral op internationale dossiers. Zo was Van Arnhem eerder voor LNV uitgezonden naar Rome, Hong Kong, Seoel en Berlijn en was hij ruim twaalf jaar Chief Phytosanitary Officer. De laatste jaren was hij directeur van de National Plant Protection Organisation (NPPO) bij de NVWA. Lees het interview met Ton van Arnhem

Landbouwteam

De overige leden van het landbouwteam in Washington zijn:

Alya de Bie
Alya de Bie

Alya de Bie Landbouwattaché

Alya werkt sinds eind augustus 2023 als Landbouw Attaché in Washington D.C. waar zij zich inzet voor duurzame en innovatieve oplossingen voor de landbouw sector in zowel de Verenigde Staten als in Canada. Ook zet Alya zich in voor de eiwittransitie, klimaat-slimme landbouw, natuur en biodiversiteit, alsmede voor handelsbevordering. Alya heeft een MSc in Milieukunde en was voor haar plaatsing in Washington D.C. gedurende vijf jaar werkzaam bij het ministerie van LNV, waarvan het meest recent bij de directie Natuur.

Caroline Feitel
Caroline Feitel

Caroline Feitel Senior Landbouwadviseur

Caroline werkt sinds 2007 als adviseur bij de landbouwafdeling van de Nederlandse Ambassade in Washington D.C. Caroline is de liaison tussen Nederland en de Verenigde Staten/Canada voor agro gerelateerde zaken zoals voedingsmiddelen, dranken, diervoeding, dierlijke producten, planten en plantmateriaal. Ook biedt Caroline advies en ondersteuning aan de Nederlandse agri-business sector over Amerikaanse en Canadese wetgeving, beleid en andere handelszaken zoals markttoegang. Caroline is vanaf 1996 werkzaam bij de Nederlandse Ambassade in Washington D.C. Zij heeft een Masters in Bestuurskunde van de Universiteit van Amsterdam. Lees het interview met Caroline Feitel

Contact

  • Adres: Landbouwteam Nederlandse ambassade, 4200 Linnean Avenue NW, Washington, DC 20008
  • Email: was-lnv@minbuza.nl
  • Telefoon: +1 202 274 2502
  • Twitter: @AgUSACAN

Landbouwraad VS en Canada