Nieuwe voedselstrategie Engeland - mogelijke kansen voor Nederlandse glastuinbouwtechnologie

De Britse regering heeft op maandag 13 juni haar voedselstrategie voor Engeland gepubliceerd. De strategie is de langverwachte beleidsreactie van de regering op de aanbevelingen van een Independent Review van juli vorig jaar, uitgevoerd door Henry Dimbleby. Van de aanbevelingen is ongeveer de helft overgenomen in de nieuwe voedselstrategie . De meer spraakmakende aanbevelingen gericht op beïnvloeding van consumentengedrag, zoals een suiker- en zouttaksen een 30 procent reductie in de consumptie van vlees en zuivel, komen niet terug in de nieuwe strategie van de overheid. Het is mogelijk dat nieuwe maatregelen om obesitas tegen te gaan, waaronder enkele van de aanbevelingen van Dimbleby, alsnog zullen worden aangekondigd in het Health Disparities witboek dat mogelijk in de komende maanden wordt gepubliceerd.
Bij de publicatie van de Food Strategy benadrukte de regering hoe de strategie zal bijdragen aan meer binnenlandse productie, de “levelling-up” agenda en economische groei door het stimuleren van technologische innovatie in onder andere de (glas-)tuinbouwsector. Dit levert mogelijk kansen op voor export van Nederlandse kennis en technologie naar het VK.
 

Paprika plukker in kas

Doelstellingen

In de nieuwe voedselstrategie voor Engeland (Wales, Schotland en Noord-Ierland hebben een eigen voedselstrategie) staan maatregelen en voorstellen voor het behalen van drie doelstellingen. (1) Het creëren van een welvarende agri-food en visserij sector die ook bijdraagt aan de ‘levelling-up’ agenda via hoogwaardige banen in het hele land. (2) Het creëren van een duurzaam, milieuvriendelijk, betaalbaar voedselsysteem dat voorziet in voldoende keuze en toegang tot producten van hoge kwaliteit die bijdragen aan een gezonder en lokaal dieet voor iedereen. (3) Het creëren van exportmogelijkheden en meer keuze voor consumenten via import zonder dat de wettelijke voedselstandaarden voor zowel in het VK als in het buitenland geproduceerde producten in het geding komen. 

Het lijkt erop dat de regering zich vooral concentreert op maatregelen rondom de eerste doelstelling, terwijl maatregelen rond doelstellingen twee en drie veelal zijn afgezwakt. Verder bevat de strategie veel reeds bestaande maatregelen en worden voor nieuwe maatregelen vaak eerst consultaties aangekondigd in plaats van concrete voorstellen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in reactie op de publicatie van de nieuwe voedselstrategie de aandacht vooral uitging naar welke aanbevelingen niet in de strategie terecht zijn gekomen.
 

‘Geen strategie, maar een lijst van beleidsvoorstellen’

Het ontbreken van de belangrijkste aanbevelingen van Henry Dimbleby in de voedselstrategie leidt tot veel kritiek. Dimbleby zelf concludeert dat de regering geen samenhangende strategie heeft weten te overleggen over hoe het de gezondheids- en klimaatschade die wordt veroorzaakt door voedselproductie en junk food marketing probeert tegen te gaan.

Henry Dimbleby: “It’s not a strategy. It doesn’t set out a clear vision as to why we have the problems we have now and it doesn’t set out what needs to be done.” 

Dimbleby beschuldigt vertegenwoordigers van de levensmiddelenindustrie er zelfs van dat ze de crisis rond de kosten voor levensonderhoud hebben gebruikt om plannen voor wetgeving rondom obesitas en klimaatschade veroorzaakt door voedselproductie af te zwakken.

Milieu- en natuurorganisaties, health campaigners en andere maatschappelijke organisaties reageerden ook met teleurstelling op de nieuwe voedselstrategie. Ze vinden het een gemiste kans dat de regering de aanbeveling voor een suiker- en zouttaks en een aanbeveling voor 30% minder vleesconsumptie over 10 jaar niet heeft overgenomen. 
Het is mogelijk dat nieuwe maatregelen om obesitas tegen te gaan, waaronder enkele van de aanbevelingen van Dimbleby, alsnog zullen worden aangekondigd in het Health Disparities  witboek dat zal worden gepubliceerd door Minister voor gezondheid Sajid Javid, mogelijk ergens in de komende maanden. 
 

Producentenorganisaties positiever

Brancheorganisaties voor (primaire) producenten van levensmiddelen in het VK toonden zich positiever over de nieuwe voedselstrategie. Zo verwelkomt de National Farmers Union het belang dat de strategie hecht aan binnenlandse productie. (Het doel van de regering is “to broadly maintain domestic production” dat gerealiseerd moet worden door middel van productiviteitsgroei en het nieuwe nationale landbouwbeleid). Ook de Food and Drink Federation (FDF) was te spreken over de de focus op binnenlandse productie en het creëren van nieuwe exportmogelijkheden.

Food and Drink Federation CEO Karen Betts: “We welcome the UK government’s new food strategy, which is an endorsement of the success and the centrality of the UK’s food industry, from farming to food manufacturing, retail and hospitality.”

Kansen voor export Nederlandse glastuinbouwtechnologie

In de nieuwe voedselstrategie wordt de (glas-)tuinbouwsector aangemerkt als een sector met duurzame groeimogelijkheden. Aangezien het VK maar voor 23% zelfvoorzienend is in komkommers en maar voor 15% in tomaten wil de regering investeringen in de tuinbouwsector stimuleren, en dan met name in grotere kassencomplexen en vertical farms. De (glas-)tuinbouwsector zal daarom worden meegenomen in beslissingen over het industriële energiebeleid in het VK en de regering zal het vergunningstraject voor nieuwe bouwprojecten herzien. Verder zal het gebruik van duurzame oplossingen, zoals hergebruik van warmteoverschotten en CO2 uit industriële processen en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, worden gestimuleerd en kunnen gekwalificeerde buitenlandse vakmensen uit de sector in aanmerking komen voor een visa via de skilled worker visa route.