Britten na tour enthousiast over agritech-samenwerking met Nederland

Op het gebied van innovaties en duurzaamheid in land- en tuinbouw zijn er talrijke mogelijkheden voor Nederlandse agrofood bedrijven en kennisinstellingen om nauwer te gaan samenwerken met partners in het Verenigd Koninkrijk. Dat is de conclusie na een bezoek van een delegatie van de Britse agri-techsector aan Nederland, eind mei.

De Britse deelnemers zijn enthousiast over de nauwe samenwerking in Nederland tussen bedrijven onderling en tussen bedrijfsleven, de overheid en het onderzoek/onderwijs. Ze zien tal van kansen om ´overzee´ te gaan samenwerken. De tour was een vervolg op het rapport dat het landbouwteam in Londen  eerder liet opstellen over post-Brexit-kansen in de Britse agri-techsector voor Nederland. “De tour zou al eerder plaatsvinden, maar was vanwege Covid-19 uitgesteld”, vertelt landbouwraad Philip de Jong. “Nederland en het VK  hebben soortgelijke uitdagingen rond verduurzaming van de landbouw, maar ook de nodige verschillen in aanpak. We  kijken waar en hoe we elkaar kunnen aanvullen.”

Lees verder onder foto

Bezoek World Horti Center
Bezoek World Horti Center

Nederland op de kaart

Landbouwadviseur Bas Harbers vertelt dat het programma, dat werd georganiseerd samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO, zo was opgezet dat de delegatie in Nederland de laatste ontwikkelingen kon zien op agri-techgebied. “We willen Nederland op de kaart zetten als innovatief land dat oplossingen aandraagt voor uitdagingen zoals klimaatadaptie, natuurbehoud en kringlooplandbouw. We hebben de delegatieleden in contact gebracht met de voorhoede van bedrijven en boeren: zij laten zien hoe je technologische vondsten vertaalt naar de praktijk.”

Intensief programma

De zeven deelnemers aan de tour werden de eerste ochtend in Den Haag ontvangen door vertegenwoordigers van het ministerie van LNV en van topsector tuinbouw en uitgangsmaterialen, en topsector Agri&Food. Daarna volgde een bezoek aan het World Horti Centre in Naaldwijk, waar meetings waren met vertegenwoordigers van de bedrijven Priva (smart climate control) en Metazet (innovaties in tuinbouw), gevolgd door een bezoek aan Certhon Greenhouse Solutions.

Op de tweede dag bezocht de delegatie Wageningen UR, KeyGene plant research en het FrieslandCampina Innovation Center. De laatste dag bezochten de Britten eerst Agrico Research in het Agrofood Cluster in Bant, daarna ‘Farm of the Future’ in Lelystad. Tenslotte werden ze ontvangen door Enza Zaden in Seed Valley, Enkhuizen.

Lees verder onder foto

Bezoek Agrico Research in Bant
Bezoek Agrico Research in Bant

Bedrijfsleven en wetenschap verbonden

Ruth Bastow, innovatiemanager van Agri-Tech Centre CHAP (Crop Health and Protection) zegt dat het geweldig was om meer inzicht te krijgen in onderzoek en innovaties die momenteel in Nederland plaatsvinden. “We leerden uit de eerste hand van de bedrijven die we bezochten hoe intrinsiek verbonden het bedrijfsleven en de wetenschappelijke basis in Nederland zijn, en hoe ze elkaar versterken.” Zij ziet binnen de sectoren tuinbouw en controlled environment agriculture (CEA) de meeste ruimte voor samenwerking met Nederlandse partijen. “Bijvoorbeeld voor indoor farming, waar beide landen aanzienlijke vooruitgang hebben geboekt, waaronder met innovaties ter ondersteuning van turfvrije substraten en verbeterde voedingswaarde.”

Innovatiecentra in VK

Het Verenigd Koninkrijk kent vier Agri-Tech Centres, die alle vier vertegenwoordigers hadden bij deze tour. De Agri-Tech Centres zijn in 2013 opgericht om innovatieve ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk aan te jagen en te versnellen. Ze werken samen met boeren en bedrijven in de agrofood-waardeketen om grotere efficiëntie, veerkracht en winstgevendheid te ondersteunen. En ze ondersteunen de ontwikkeling en levering van technologie en datagestuurde oplossingen voor de uitdagingen waarmee de landbouwsector wordt geconfronteerd. Crop Health and Protection (CHAP) is voor de plantaardige sector, het Centre for Innovation Excellence in Livestock (CIEL) is er voor de veehouderij, Agricultural Engineering Precision Innovation centre (Agri-EPI) richt zich op zaken als robotisering en mechanisering, en Agrimetrics doet alles met (landbouw)data.

Hoofd business development Phil Bicknell deed mee aan de tour namens het CIEL. “Een van de redenen waarom ik graag wilde meedoen aan deze reis is de constante productiviteitsgroei die de landbouw in Nederland realiseert. Voor mij is de zuivelsector een gebied dat ik graag vervolg wil geven in de samenwerking. Het is een belangrijke sector aan weerszijden van de Noordzee. Onze boeren staan onder vergelijkbare druk, terwijl de duurzaamheidsverwachtingen van onze klanten hoog blijven.”

Lees verder onder foto

Deelnemers Agtech tour
Deelnemers Agtech tour: van links naar rechts: Ernst van den Ende (WUR), Philip de Jong, Maarten Schweers (RVO), prof. Richard Tiffin (Agrimetrics, Uni of Reading), James Allen (New Anglia LEP), Bas Harbers (achter), Clare Mike (LEAF, voor), dr. Trisha Toop (Agri-EPI), Phil Bicknell (CIEL), Robert Hall (WUR), dr. Ruth Bastow (CHAP), Becky Dodds (AgriTechE) en Peter Jongebloed (WUR).

Open voor samenwerking

Vanuit het agrarische bedrijfsleven deed Becky Dodds van innovatiecluster Agri-TechE in de regio Cambridge, mee aan de tour. Wat haar het meeste bijblijft is hoe open iedereen in Nederland staat voor samenwerking. “Of dat nu met het Verenigd Konikrijk is, of binnen Nederland, iedereen leek betrokken te zijn bij veel samenwerkingsprojecten, die allemaal naar een gemeenschappelijk doel toewerken. Dit lijkt een heel efficiënte manier om ontwikkelingen in de sector vooruit te helpen. En dankzij het top-down leiderschap van de ministeries zat iedereen op één lijn.”

Dodds ziet talrijke kansen voor follow-ups. “We zijn daar al mee begonnen, omdat sommige van onze leden technologieën en onderzoek hebben die heel goed zouden kunnen passen bij sommige van de projecten die we in Nederland zagen, en vice versa. Agri-TechE had al enkele banden met en leden in Nederland, maar we willen die zeker versterken en na dit bezoek helpen om meer verbindingen over de zee te maken voor wederzijds voordeel.”

Lees verder onder foto

Bezoek ENZA Zaden in Enkhuizen
Bezoek ENZA Zaden in Enkhuizen

Veel mogelijkheden

Namens het internationale, van oorsprong Britse keurmerk LEAF (Linking Environment and Farming) deed directeur business development Clare Mike mee aan de tour. Het keurmerk staat al dertig jaar voor duurzame landbouw en veeteelt en richt zich op integrated farm-management. De organisatie heeft diverse demonstratie- en innovatiebedrijven. “In het algemeen waren de belangrijkste lessen van deze tour hoe de landbouwsectoren in het VK en Nederland op elkaar zijn afgestemd, hoeveel mogelijkheden er zijn om samen te werken.”

Mike ziet de meeste mogelijkheden voor samenwerking in kennis genereren en uitwisselen. “Bij LEAF is dit een van de pijlers van ons werk. Wij werken met een netwerk van 'LEAF Innovation Centres' en 'LEAF Demonstration Farms'. Het zou goed zijn om te onderzoeken hoe we iets kunnen doen in samenwerking met onderzoekscentra en boerderijen van de toekomst in Nederland. Belangrijke thema is wat ons betreft het inzichtelijk maken wat bijvoorbeeld de werkelijke kosten en waarde zijn van circulaire en regeneratieve landbouw. En hoe we op de natuur gebaseerde oplossingen voor klimaatverandering kunnen vinden.”

Bezoek Wageningen UR World Soil Museum
Bezoek Wageningen UR World Soil Museum

Vervolg

Na de zomer brengen landbouwraad De Jong en adviseur Harbers de partijen weer samen. “Dan gaan we de thema’s benoemen waarop kan worden samengewerkt en die vervolgens verder uitwerken. Ook kijken we dan of en hoe  uitwisselingen en samenwerkingen financieel gesteund kunnen worden.”

Gepland staat al dat er op 3 november voor de tweede keer een Nederlands paviljoen komt op de toonaangevende FPC Future beurs (van het Fresh Produce Consortium) in het Engelse Peterborough, georganiseerd door LAN-Londen. Op deze beurs staan onder andere robotica en technologie in de tuinbouw centraal.

Voor meer informatie:

Email: lon-lnv@minbuza.nl
Telefoon: +44 20 7590 3279
Twitter: @AgriLondon