Opnieuw uitstel Britse importcontroles op EU-goederen

Op 28 april heeft de Britse regering voor de 4e keer een uitstel aangekondigd van de volgende fase van het Border Operating Model. Hierdoor worden de resterende importcontroles op EU-goederen, waaronder de invoering van verplichte gezondheidscertificaten voor agrofood- en visserijproducten en de safety & security (S&S) aangifte, die oorspronkelijk per 1 juli 2022 zouden ingaan uitgesteld tot tenminste eind 2023. Alle maatregelen die al eerder waren ingevoerd, zoals certificering van hoog-risico producten, volledige douaneaangiften en de vereiste voor pre-notificatie in het Britse importsysteem IPAFFS, blijven wel gewoon van kracht.

Target Operating Model (TOM)

Het Border Operating Model (BOM), waarin uiteengezet wordt hoe de nieuwe importvereisten in Groot-Brittannië na het vertrek uit de Europese Unie in 3 fases zouden worden geïmplementeerd, zal in het najaar worden vervangen door het zogeheten Target Operating Model (TOM). Het TOM zal moeten aansluiten op het werk dat al wordt verricht als onderdeel van de 2025 Border Strategy (zie link onderaan deze pagina). Met deze strategie belooft de regering  een “world class border”, waaronder een nieuw digitaal platform voor handelaren, het UK Single Trade Window.

Gemengde reacties uit de Britse sector

De havenbedrijven reageerden kritisch op het besluit. De 100 miljoen pond die ze hebben geïnvesteerd in het aanleggen van nieuwe infrastructuur en de voorbereiding op de importcontroles noemen ze “wasted time, effort and money”. Ze verwachten van de regering dat deze de gemaakte kosten zal vergoeden.

De British Veterinary Association reageerde ook kritisch en waarschuwt voor de risico’s op dier- en plantenziektes als gevolg van het uitstel.

De National Farmers Union noemt het besluit “astounding” en “unacceptable” en noemt daarbij de risico’s die ze ziet op het gebied van bio- en voedselveiligheid en dierenwelzijn.

NFU Scotland noemt het besluit “utter madness”.

De handel verwelkomt echter het besluit. Voorstanders zeggen dat het zal helpen bij de aanpak van inflatie (British Chambers of Commerce) en verstoringen in de leveringsketens (Food and Drink Federation). 

Het Fresh Produce Consortium (FPC) noemt het besluit positief voor de meeste bedrijven in de groente- en fruithandel maar is teleurgesteld dat de strategie voor hoog-risico planten onveranderd blijft. De FPC ziet het besluit ook als een kans voor een nieuwe op risico-gebaseerde benadering, want ze blijft bezorgd over het besluit om grenscontroleposten en systematische controles in te voeren. FPC ziet zelf liever een trusted trader scheme.