Lagerhuiscommissie waarschuwt voor permanente schade als gevolg van arbeidstekorten in de landbouwsector

In een nieuw rapport van de Environment, Food and Rural Affairs (EFRA) commissie, ‘Labour shortages in the food and farming sector’, wordt geconcludeerd dat er geen misverstand kan zijn over de ernst van de problemen die worden veroorzaakt door arbeidstekorten in de Britse landbouwsector. Als de regering geen maatregelen treft om het tekort aan arbeiders, voornamelijk ontstaan door Covid-19 en Brexit, op te lossen dan zal de sector permanente schade oplopen en het land afhankelijker worden van voedselimporten.

fruitplukkers in een boomgaard

Ondanks dat de sector met regelmaat aan de bel heeft getrokken, heeft het tekort aan arbeiders in 2021 gezorgd voor minder voedselzekerheid, problemen rond het welzijn van landbouwhuisdieren en een grotere druk op de mentale gezondheid van medewerkers in de landbouwsector volgens de EFRA commissie.

Vooral de varkenssector is hard getroffen, met 35.000 varkens die geruimd moesten worden vanwege een tekort aan gekwalificeerd personeel in slachthuizen. Het EFRA-rapport roept minister Eustice dan ook op om rechtstreekse steun te verlenen aan varkenshouders.

Quote Neil Parish, voorzitter van de EFRA-commissie:

“In 2021 farmers faced an extraordinary situation – crops were left to rot in the fields and healthy pigs were culled due to a lack of workers. This has serious implications for the well-being of the people who put food on our tables today and in the future. The Government’s attitude to the plight of food and farming workers was particularly disappointing.

De commissie toont zich in het rapport gefrustreerd door de terughoudendheid van de Britse regering om met de sector in gesprek te gaan over de arbeidstekorten. Ondanks meerdere pogingen van sectorvertegenwoordigers om uitleg te geven, bleken ministers de problemen niet te begrijpen en schoven de schuld van de arbeidstekorten in sommige gevallen zelfs in de schoenen van de sector zelf. Het rapport spoort de regering daarom nu aan om het beleid compleet te heroverwegen om ervoor te zorgen dat toekomstige interventies niet te laat komen.

Het herzien van de immigratiemaatregelen kan de huidige crisis verzachten. Zo vraagt de EFRA-commissie in haar rapport om een herziening van de Skilled Workers Visa Scheme inclusief de complexiteit en kosten voor werkgevers en het afstemmen van de Engelse-taaleisen op de behoeften van de sector. En terwijl er welkome aanpassingen zijn gedaan aan de Seasonal Worker Pilot, verzoekt de EFRA-commissie de regering om het aantal visa in de pilot met 10.000 te verhogen, gezien de toevoeging van de sierteelt sector, en om de regeling permanent te maken.

Quote Neil Parish, voorzitter van de EFRA-commissie:

“While some of the reforms put forward by Government have helped in the short term, and we agreed that we must look to expand the domestic workforce – this won’t happen overnight. In the meantime, it must use the powers available – including over immigration policy - to support the sector. Otherwise we will export our food production and import more of our food.

Het is volgens de EFRA-commissie echter ook nodig om een lange-termijn arbeidsstrategie te ontwikkelen waarin wordt ingezet op het vinden en ontwikkelen van talent van eigen bodem, om zo minder afhankelijk te worden van buitenlandse arbeiders. Dit moet gebeuren aan de hand van aantrekkelijk onderwijs en de inzet van nieuwe technologie. En terwijl de EFRA-commissie de inzet van de regering op dit gebied waardeert, waarschuwt het dat zonder wezenlijke veranderingen het VK te maken zal krijgen met een kettingreactie van salarisverhogingen, die leiden tot prijsstijgingen, met als gevolg dat voedselproductie in het VK zal afnemen en het land afhankelijker wordt van voedselimporten.

Quote Neil Parish, voorzitter van de EFRA-commissie:

“Even more importantly, Government must change its attitude to the food and farming sector – trusting them and acting promptly when they raise concerns. Our food and farmers depend on it.”