Brexit: vanaf 1 januari 2022 nieuwe eisen voor export naar Groot-Brittannië

Het Border Operating Model zet uiteen hoe de nieuwe importvereisten in Groot-Brittannië na het vertrek uit de Europese Unie in 3 fases worden geïmplementeerd. Fase 1 begon op 1 januari 2021, met o.a. een certificeringsplicht voor ‘hoog risico’ landbouwgoederen. Op 1 januari 2022 gaat, na meerdere malen te zijn uitgesteld, fase 2 van start en vanaf 1 juli 2022 fase 3. Hieronder een opsomming van de aankomende veranderingen.

Douanevereisten

Vanaf 1 januari 2022 moet er een volledige invoeraangifte worden ingediend door de importeur in Groot-Brittannië. Er kan dan geen gebruik meer worden gemaakt van de regeling uitgestelde aangifte bij de Britse douane, waarbij  onder bepaalde voorwaarden de aangifte met zes maanden kon worden uitgesteld.

Britse havens kunnen gebruik gaan maken van twee verschillende modellen voor douaneaangiften:

  • Het temporary storage model: Goederen die conform het temporary storage model Groot-Brittannië binnenkomen, kunnen tot 90 dagen aan de grens worden opgeslagen in een tijdelijke opslagfaciliteit. Na aangifte bij de Britse Douane reizen de goederen dan door naar hun eindbestemming.
  • Het pre-lodgement model: Partijen dienen in het pre-lodgement model hun douaneaangiften al in vóórdat goederen in de EU aan boord gaan.

Vanwege ruimtegebrek bij veel van de Britse havens zal in veel gevallen gebruik worden gemaakt van het pre-lodgement model (dit is bijvoorbeeld het geval bij de haven in Dover en Folkestone (Eurotunnel)), maar controleer voor u gaat exporteren welk model wordt gehanteerd in de haven waar uw goederen aankomen in Groot-Brittannië.

Vervoerders en chauffeurs die spullen transporteren naar het VK moeten vanaf 1 januari 2022 gebruik maken van de Goods Vehicle Movement Service (GVMS). Zie de link onderaan deze pagina voor een lijst van havens die gebruik gaan maken van GVMS.

Pre-notificatie voor landbouwgoederen

Vanaf 1 januari is pre-notificatie verplicht. Landbouwproducten en levensmiddelen (zowel dierlijke als plantaardige producten) moeten door de importeur vooraf worden aangemeld in PEACH of IPAFFS (afhankelijk van het product en of de importeur voor 1 januari 2022 al geregistreerd stond in PEACH). Voor meer informatie zie de informatie over IPAFFS en PEACH op de website van de Britse overheid en de Britse Plant Health Portal (zie links onderaan deze pagina).

Veranderingen vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 is er voor meer landbouwproducten en levensmiddelen een gezondheidscertificaat of fytosanitair certificaat nodig en zullen op deze producten fysieke inspecties worden uitgevoerd. Dit geldt voor:

  • Alle resterende gereguleerde dierlijke bijproducten
  • Alle resterende gereguleerde planten en plantaardige producten
  • Alle vlees en vleesproducten
  • Alle resterende hoog-risico voedingsmiddelen van niet-dierlijke oorsprong

Fysieke controles op hoog-risico planten en plantaardige producten zullen vanaf 1 juli 2022 niet langer plaatsvinden op een Place of Destination, maar op een daarvoor aangewezen Border Control Post of Control Point.

Fysieke inspecties op levende dieren zal plaatsvinden op een daarvoor aangewezen Border Control Post als deze faciliteit op de plaats van binnenkomst aanwezig is. Als er geen voor levende dieren aangewezen Border Control Post beschikbaar is zal de fysieke inspectie plaatsvinden op de plaats van bestemming totdat er voldoende Border Control Posts operationeel zijn. Fysieke inspecties bij de Sevington Border Control Post en daarvoor aangewezen Border Control Posts op luchthavens zullen vanaf 1 juli 2022 aanvangen.

Vanaf 1 september 2022 moeten alle zuivelproducten worden voorzien van een gezondheidscertificaat en zullen voor deze producten fysieke inspecties worden geïntroduceerd.

Vanaf 1 november 2022 geldt er een certificatieplicht en worden er fysieke controles geïntroduceerd voor alle resterende gereguleerde producten van dierlijke oorsprong, inclusief samengestelde producten en visproducten.

Informatie Britse overheid

De Britse overheid heeft de afgelopen maanden diverse webinars georganiseerd over de nieuwe vereisten. Video-opnames van deze webinars zijn op de website van de Britse overheid geplaatst (zie links onderaan deze pagina).

Verder is er een groot aantal Guidances gepubliceerd. Een lijst van de belangrijkste Guidances voor, onder andere, de import van dieren en dierlijke producten en planten en plantaardige producten is te vinden in een eerder artikel op deze website.

Uitstel grenscontroles voor goederen uit Ierland en Noord-Ierland

Op 15 december heeft de Britse regering aangekondigd dat de nieuwe vereisten voor sanitaire en fytosanitaire goederen, zoals omschreven in fase 2 van het Border Operating Model, op 1 januari 2022 nog niet gaan gelden voor producten die vanuit Ierland en Noord-Ierland naar Groot-Brittannië worden vervoerd. Dit is een tijdelijke maatregel die van kracht zal zijn zolang de onderhandelingen over het Noord-Ierse protocol nog niet zijn afgerond. Voor meer informatie zie de link naar de ministeriële verklaring onderaan deze pagina.