Bite-sized: kort nieuws uit het Verenigd Koninkrijk

De laatste agri-food nieuwsberichten uit het Verenigd Koninkrijk in een behapbaar formaat.

Bite-sized

Unlockdown stappenplan

Boris Johnson heeft een stappenplan gepresenteerd om Engeland op een verantwoorde manier uit de nationale lockdown te manoeuvreren. Het plan bestaat uit 4 fases, met de eerste versoepelingen op 8 maart (o.a. alle scholen weer open) en 29 maart (o.a. sociale contacten in de openlucht weer toegestaan voor groepen van max. 6 personen of 2 gezinnen). De tweede fase begint op zijn vroegst op 12 april. Dit is de fase waarin niet-essentiële winkels weer open mogen en waarin de horeca buiten (op een terras of in een beer garden) eten en drinken mag serveren. Pubs en restaurants mogen pas weer volledig open in fase 3, die op zijn vroegst op 17 mei ingaat. Ook hotels, B&B’s, bioscopen en sportscholen mogen dan weer open. Bovendien worden in fase 3 de meeste restricties op de samenkomst van personen in de buitenlucht opgeheven en mogen maximaal 6 personen of 2 gezinnen elkaar binnen ontmoeten. Tegen de tijd dat fase 4 kan beginnen, op zijn vroegst op 21 juni, hoopt de Britse overheid alle restricties op sociale contacten op te kunnen heffen, zodat ook discotheken weer open kunnen en grootschalige evenementen weer plaats kunnen vinden. Vόόr fase 4 kan ingaan zal de overheid ook een evaluatie maken van de social-distancing-maatregelen om inzicht te krijgen in wanneer maatregelen zoals de 1-meter-plus-regel en het verplicht dragen van mondkapjes kunnen worden opgeheven. Totdat deze evaluatie is uitgevoerd blijft, waar mogelijk, thuiswerken het devies. Voor het volledige stappenplan van de Britse overheid, zie de link onderaan deze pagina. 

Steun voor meer bedrijven in visserijsector

De Britse overheid heeft aangekondigd dat meer visserij- en aquacultuurbedrijven in aanmerking zullen komen voor een steunpakket van 23 miljoen pond dat is ingesteld vanwege de afname in de vraag vanuit de horecasector door Covid-19 en vanwege problemen met de export naar de EU door Brexit. De visserijsector was teleurgesteld over dit Seafood Disruption Support Scheme: de strikte voorwaarden en administratieve lasten maken de regeling volgens velen een “feeble sticking plaster” en “too little, too late”. Vissers kwamen weliswaar in aanmerking, maar vielen in de praktijk buiten de boot omdat zij eigenaar moesten zijn geweest van een zending. Grotere rederijen en verwerkers grepen ook mis door beperkingen aan het aantal werknemers en de omzet. Productcategorieën getroffen door een exportverbod, zoals sommige levende tweekleppige weekdieren, vielen ook buiten de scope. Landbouwministerie Defra heeft de ontvankelijkheidscriteria nu uitgebreid, zodat meer vissers steun kunnen ontvangen. De subsidie kan vanaf begin maart worden aangevraagd en zal de gemiddelde kosten voor vaste lasten dekken gemaakt in de periode tussen 1 januari en 31 maart 2021. De Schotse visserijminister Ewing heeft namens de Schotse regering een eigen steunpakket gelanceerd à 7,75 miljoen pond. 

Farming Innovation Pathways geopend

In maart en april kunnen in het VK actieve boeren en andere bedrijven zich aanmelden voor de nieuwe Farming Innovation Pathways, een subsidiepot van 12 miljoen pond van Defra en UK Research and Innovation (UKRI) voor breed inzetbare technologische oplossingen ten behoeve van duurzaamheid, klimaatneutraliteit en productiviteit (ook met als doel dat boeren in de toekomst zonder subsidies toe kunnen) in de Engelse land- en tuinbouw. Het instrument draagt bij aan haalbaarheidsprojecten (5 miljoen beschikbaar, projectkosten 75.000 tot 250.000 pond) en industrieel onderzoek (7 miljoen, projectkosten 250.000-750.000 pond). Voorstellen moeten gericht zijn op specifieke prioritaire gebieden, zoals diervoederefficiëntie, dierenwelzijn, non-chemische gewasbescherming, bodemgezondheid, genetische verbetering, oogstautomatisering, insectenproductie (voor voeder), controlled environment agriculture, agroforestry en geïntegreerde plantaardige en dierlijke productiesystemen. De sierteelt, paardenhouderij, aquacultuur en visserij zijn niet subsidiabel. Voor meer informatie zie de links onderaan deze pagina. 

Nieuwe coronaregels voor seizoenarbeiders die het VK inreizen

Vanaf 20 februari gelden er in het VK nieuwe regels voor arbeiders die onder een van de uitzonderingen op de huidige coronamaatregelen het land inreizen voor werk. Aan hen wordt nu gevraagd om de eerste 10 dagen na aankomst in zelfisolatie te gaan, behalve op de tijden dat ze actief aan het werk zijn. Voor seizoenarbeiders geldt verder dat ze een passenger locator form moeten invullen en een coronatest moeten laten afnemen vόόr vertrek naar het VK. Als een seizoenarbeider in de 10 dagen voor aankomst in het VK in een van de hoog-risico ‘rode-lijst’-landen is geweest dan moeten deze bij aankomst 10 dagen in quarantaine in een door de Britse overheid goedgekeurd hotel en op dag 2 en dag 8 na aankomst een coronatest laten afnemen. Als de seizoenarbeider niet in een land op de rode lijst is geweest, dan moet deze persoon direct naar de werklocatie reizen en kan deze direct beginnen met werken, maar hij/zij moet wel in zelfisolatie op de werklocatie voor de eerste 10 dagen na aankomst.