Verenigd Koninkrijk koploper in aanpak voedselverspilling

Tussen 2007 en 2018 is in het Verenigd Koninkrijk de voedselverspilling per hoofd van de bevolking met 27% afgenomen. Het land behoort hiermee tot de koplopers. Maar er liggen nog altijd grote uitdagingen. Dat biedt kansen voor innovatieve oplossingen uit Nederland.

Het Verenigd Koninkrijk wordt gerekend tot de wereldtop in de aanpak van voedselverspilling. Kenmerkend is de vrijwillige aanpak. Voedselverspilling is sinds 2005 een belangrijk maatschappelijk en politiek thema. Vanaf dat jaar zijn er in het land veel initiatieven op dit terrein gestart.

Waste and Resources Action Programme

Food waste bin
Beeld: ©Elliott Brown is licensed under CC BY 2.0 “
Food waste bin

De Britse organisatie WRAP (Waste and Resources Action Programme) leidde de laatste vijftien jaar veel van deze initiatieven om verandering bij overheden, bedrijfsleven en burgers te stimuleren. WRAP nam daarbij ook het voortouw bij het kwantificeren van de problematiek en de meest effectieve interventies. Mede door het werk van WRAP staat het Verenigd Koninkrijk bekend als een land met veel gegevens over voedselverspilling, ondanks de kritiek van WRAP dat bedrijven nog vaak niet volledig hun gegevens delen.

Samenwerking in agrofoodketen

In 2016 stond WRAP aan de wieg van de nieuwste, zogeheten Courtauld Commitments. Daarin werken sinds 2005 veel van de grootste bedrijven en de belangrijkste organisaties in de agrifoodsector samen aan vermindering van voedselverlies en verspilling, watergebruik en van broeikasgasemissies in de agrifoodsector. De Courtauld Commitment 2025, die wordt gesteund door de regering, beoogt een vermindering van 20% voedselverspilling per hoofd van de bevolking in 2025 ten opzichte van 2015.

Routekaart

Daarnaast ontwikkelde WRAP in 2018 met het Institute of Grocery Distribution de UK Food Waste Reduction Roadmap waarin het met de grootste supermarktketen, verwerkers, producenten, en horecabedrijven samenwerkt aan het verminderen van verspilling onder het motto ‘Target, Measure, Act’. In 2020 namen hieraan 261 organisaties deel, waaronder 16 retailbedrijven en 162 producenten.

Eveneens op initiatief van WRAP, maar ook van de vier regeringen in het Verenigd Koninkrijk, nemen meer dan 100 bedrijven in de horecasector deel aan de Hospitality and Food Service Agreement om gezamenlijk te werken aan het terugdringen van voedselverspilling en verpakkingsafval. Andere initiatieven en campagnes van WRAP zijn de Love Food Hate Waste en Wasting Food: It’s Out of Date campagnes gericht op huishoudens en de Guardians of Grub campagne gericht op de horeca.

'De Britse regering ziet de aanpak van voedselverspilling als een prioriteit'

Afname voedselverspilling

Tussen 2007 en 2018 is de voedselverspilling in het land met 27% afgenomen. De inspanningen van retailers en agrifoodsector waren doorslaggevend, maar consumentencampagnes speelden ook een rol: voedselverspilling in huishoudens nam over dezelfde periode af van 8 miljoen tot 6,6 miljoen ton, een krimp van 18%. Desalniettemin vertegenwoordigt de voedselverspilling door huishoudens nog altijd ongeveer 70% van al het eetbare voedsel dat wordt verspild.

In 2018 bedroeg de voedselverspilling in het Verenigd Koninkrijk 9,5 miljoen ton. Uitgesplitst per sector, omvatte dit:

  • 6,6 miljoen ton (70%) van huishoudens
  • 1,5 miljoen ton (16%) van producenten
  • 1,1 miljoen ton (12%) van de horeca
  • 0,3 miljoen ton (3%) van de retail sector

Hoewel de verspilling van voedsel nog altijd groot is, is het Verenigd Koninkrijk het eerste land dat al halverwege het behalen is van Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 12.3, namelijk het halveren van voedselverspilling in 2030.

Lees verder onder foto

Wonky veg
Wonky veg

Afwijkende groenten

Net als in Nederland hebben de grote supermarktketens in het Verenigd Koninkrijk hun assortiment de laatste jaren uitgebreid met groente en fruit met een afwijkende vorm, kleur of beschadiging. De startup Oddbox werkt sinds 2017 in partnerschap met boeren en tuinders om voedselverspilling te voorkomen door hun ‘wonky veg’ in maaltijdboxen aan Londenaren te bezorgen. Volgens cijfers van WRAP vindt er meer verspilling van overtollig voedsel bij de primaire producent plaats dan in de verwerkende industrie, distributie, of retail. Supermarkten helpen ook om de verspilling bij consumenten te verminderen. Zo verkoopt Tesco in een proef voor het eerst sinds de jaren 70 weer ongewassen aardappelen om daarmee de houdbaarheid te verlengen.

Regeringsbeleid

Die laatste doelstelling heeft de Britse regering overgenomen in de Our Waste, Our Resources strategie voor Engeland die in 2018 is gelanceerd. De regering benoemt hierin de aanpak van voedselverspilling als een prioriteit. De strategie bevat ook de doelstelling om het storten van voedselafval in 2030 stop te zetten. De regering publiceerde ook in 2018 wettelijke voorschriften voor het omgaan met overtollig voedsel en voedselafval. De regering ondersteunt samenwerking tussen de sectoren met de Courtauld Commitment. De Environment Act die dit jaar in het parlement wordt behandeld, gaat het nieuwe wettelijke kader bieden voor de aanpak van voedselverspilling die de regering voorstaat.

Re-distributie

Een belangrijke focus van de aanpak in het Verenigd Koninkrijk is de re-distributie van overtollig voedsel. In 2018 lanceerde de regering een pilot van 15 miljoen pond om de re-distributie van overtollig voedsel in de retail en verwerkende industrie te bevorderen.

Een van de organisaties die deelnemen aan deze pilot is FareShare. Fareshare is met 30 pakhuizen de grootste landelijke organisatie die overtollig voedsel verdeelt onder liefdadigheidsorganisaties en buurtorganisaties. Maar volgens FareShare zelf verdelen zij maar 1% van de naar schatting 2,25 miljoen ton per jaar eetbaar overtollig voedsel. Er is daarom ruimte voor groei waarin nieuwe initiatieven een rol kunnen spelen. WRAP heeft eerder dit jaar een nieuwe strategie gelanceerd om meer samenwerking te bevorderen om kwetsbare huishoudens met overtollige voedsel te ondersteunen.

Impact van COVID-19

Volgens cijfers van Food Foundation waren er 4,7 miljoen volwassen en 2,3 miljoen kinderen die voedselonzekerheid ervoeren in de eerste zes maanden van de coronapandemie. In reactie op de pandemie stelde regering 4.85 miljoen pond beschikbaar voor het COVID-19 Emergency Surplus Food Grant. Dit fonds, beheerd door WRAP, ondersteunt distributeurs van overtollig voedsel.

Tegelijkertijd heeft de pandemie geleid tot een afname van voedselverspilling bij huishoudens. Enquêtes van WRAP laten zien dat de verspilling van voedsel van 24,1% in november 2019 was afgenomen tot 18,7% in november 2020. In april 2020 rapporteerden 41% van de geënquêteerden dat zij de boodschappen meer planden en 30% dat zij meer etensresten opmaakten.

Investeringen in de primaire sector

Volgens de National Farmers Union (NFU) draagt ook de landbouw en tuinbouwsector zelf bij aan het terugdringen van voedselverliezen en verspilling, door investeringen in nieuwe technologieën voor de oogst en verwerking, door verbetering van agronomische technieken, en het leveren aan anaerobe vergisters.

De NFU werkt samen met Britse supermarkten en voedselproducenten in het ‘Step up to the Plate’ initiatief van de regering en steunt de Food Waste Reduction Roadmap. Als onderdeel van de Food Waste Reduction Roadmap geeft WRAP nu ook advies aan telers dat in samenspraak met de NFU, het productschap AHDB, en telerverenigingen is opgesteld.

Landbouwteam Verenigd Koninkrijk
Email: lon-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgriLondon

Juni 2021

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Mondiale aanpak van voedselverliezen. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.