Nederlands pootgoed uniek in VK

Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke exportmarkt voor agrarische producten uit Nederland. In 2016 ging 10% van de Nederlandse landbouwexport daarheen.

Uitgangsmateriaal
Teelt pootaardappelen in Schotland

Het VK is ook een van de grootste markten voor bloemen en planten in Europa, met Nederland als grootste leverancier. Uitgangsmateriaal maakt hier een belangrijk deel vanuit. De Nederlands pootgoedsector heeft in het land een unieke positie verworven.

Het VK kent zelf ook een belangrijke landbouw- en tuinbouwproductie. Het land behoort tot de vijf grootste land- en tuinbouwproducenten in Europa. Het land is historisch gezien een van de grootste exportbestemmingen voor Nederlandse uitgangsmaterialen, vanwege de nabijheid en de vergelijkbare klimaatomstandigheden en consumptiepatronen.

Uitgangsmateriaal

Belangrijke exportmarkt

Het Verenigd Koninkrijk behoort tot de top-vijf exportmarkten voor Nederlandse uitgangsmaterialen van planten. In 2015 was het VK de vierde exportmarkt voor agrarische uitgangsmaterialen, de vijfde exportmarkt voor uitgangsmateriaal van groenten en de derde exportmarkt voor uitgangsmaterialen bestemd voor de sierteelt. Nederland exporteerde in 2015 voor bijna €150 miljoen aan uitgangsmaterialen van planten naar het VK, waarvan ongeveer de helft bestemd was voor de groenteteelt en ongeveer een kwart voor de sierteelt.

Relatie VK met Nederland

De ontwikkeling van de Nederlandse groente- en sierteelt is altijd sterk verbonden geweest met de Britse markt. Sinds de negentiende eeuw werd de vraag vanuit Londen, net als vanuit andere snelgroeiende industriesteden als Parijs en het Ruhrgebied, een belangrijke motor achter de ontwikkeling van de Nederlandse tuinbouw, vooral vanwege de groeiende koopkracht en de veranderende eetgewoontes.  Als aan het begin van de vorige eeuw de tomatenteelt in Nederland op gang komt, is de tomaat in Engeland al een van de populairste groenten.

Knolraap geïntroduceerd vanuit Nederland

Zo is ook de ontwikkeling van de eigen Britse tuinbouw al eeuwenlang gelinkt aan innovaties in Nederland. De verbouw van knolraap, nog altijd een populaire wintergroente in het VK, werd in de zeventiende eeuw geïntroduceerd vanuit Nederland.

Ook de verbouw van veel bladgroenten, zoals kool, werd vanuit Nederland in het VK geïntroduceerd. Zo is het Engelse woord ‘coleslaw’, een verengelsing van het Nederlandse ‘koolsla’ dat dateert uit dezelfde periode. Ook werd vanaf de zeventiende eeuw de Britse markt steeds belangrijker voor Nederlandse veredelaars en kwekers van bomen, met name door de opkomst van parken en buitenplaatsen.

Breed scala aan zaaigoed

Tegenwoordig omvat de Nederlandse export van uitgangsmaterialen naar het Verenigd Koninkrijk een breed scala aan zaaigoed voor groente- en siergewassen, maar ook zaailingen en  stekken. Deze zijn bestemd voor professionele tuinders, groothandelaren, tuincentra en andere retailers. In de commerciële tuinbouw gaat het vooral om geënte tomaten en stekken en zaden voor de paprika- en komkommerteelt.

Uitgangsmateriaal

Unieke positie pootgoedsector

Ook de Nederlandse pootaardappelteelt heeft een unieke positie in de Britse landbouw verworven. Nederland is het grootste herkomstland van geïmporteerde pootaardappelen. De Nederlandse pootgoedbedrijven Agrico en Meijer hebben zich gevestigd in Schotland, en HZPC in Lincolnshire, ook een belangrijk productiegebied. Een grote coöperatie van Schotse producenten van pootaardappelen, Grampian Growers Ltd, werkt sinds enkele jaren samen met het Nederlandse bedrijf Agroplant, dat aardappelzaad en stekken levert.

Nieuwe glastuinbouwcomplexen

Een opmerkelijke ontwikkeling in het Verenigd Koninkrijk is de investering in nieuwe glastuinbouwprojecten voor de groenteteelt. Hoewel deze complexen met sommige producten op de Britse markt concurreren met Nederlandse exporteurs, betekenen de investeringen in binnenlandse productie ook kansen voor Nederlandse toeleveranciers voor de kassenbouw en producenten van hoogwaardig uitgangsmateriaal voor de professionele tuinbouw.

Landbouwteam Verenigd Koninkrijk