Turkse meststoffenindustrie: weg naar verduurzaming niet zonder obstakels

De Turkse meststoffenindustrie neemt maatregelen om de productie te verduurzamen. De industrie wordt echter geconfonteerd met enorme prijsverhogingen.

De populairste soorten meststoffen

Meststoffen worden in verschillende groepen ingedeeld: stikstofhoudende meststoffen, fosforhoudende meststoffen, kaliumhoudende meststoffen en organische meststoffen met verschillende gehalten. Meststoffen kunnen ook worden ingedeeld naar hun structuur: vaste, in water oplosbare of vloeibare meststoffen. Zij kunnen ook worden ingedeeld naar de wijze van gebruik: bodemmeststoffen, meststoffen voor druppelsystemen of bladmeststoffen.

De populairste soorten meststoffen zijn stikstof-, fosfor- of kaliummeststoffen, zoals ureum, ammoniumnitraat, ammoniumsulfaat, DAP en kaliumsulfaat.

Milieubescherming is echter een belangrijk aandachtspunt geworden in internationale actieplannen en op de wereldmarkten. Alle bedrijven en marktdeelnemers nemen maatregelen om hun productie- en verkoopactiviteiten te organiseren in het kader van de UN Global Compact-beginselen. Het is waarschijnlijk dat regeringen strenge controles en sancties zullen invoeren. Milieuvriendelijke meststoffen met minder milieueffecten winnen daarom steeds meer aan belang.

Stikstofremmers, ureumformaldehyden, meststoffen met langzame afgifte van IBDU- en CDU-verbindingen, meststoffen met een polymeercoating of harscoating voor gecontroleerde afgifte, microkorrelvormige meststoffen, microbiële meststoffen, meststoffen op basis van nanotechnologie en vele andere innovatieve en milieuvriendelijke producten veroveren een groter marktaandeel in Turkije en de rest van de wereld.

Het belang van landbouwgronden

De landbouwgronden van Turkije zijn arm aan organisch materiaal. Daarom zijn de overheidssubsidies die de laatste twee jaar voor organische en organinerale meststoffen zijn verleend, zeer belangrijk.

Tijdens de wereldwijde pandemie was het belangrijkste doel, afgezien van de instandhouding van de gezondheidszorg, het vermijden van verstoringen in de voedselvoorzieningsketen. Alle landen over de hele wereld begonnen een nieuw beleid voor de landbouwsector op te zetten, aangezien deze de enige bron van voedsel is.

In dit proces besefte ook Turkije het belang van landbouwgronden, die door de groeiende wereldbevolking zijn geslonken. In deze context is duurzaamheid in de landbouw de belangrijkste prioriteit. Er zijn twee vitale bronnen in de landbouw: bodem en water. Het ongecontroleerde gebruik van water en grond moet verminderen, en het bewustzijn over verantwoord gebruik van bodem en water moet worden versterkt. Kunstmest heeft een directe invloed op het duurzame gebruik van de bodem. Landbouwers moeten worden opgeleid in het juiste gebruik van meststoffen.

Pandemie periode

Het Turkse ministerie van Land- en Bosbouw en andere instellingen hebben zich ingespannen om verstoringen van de landbouwactiviteiten als gevolg van de beperkingen en vergrendelingen tijdens de pandemie te voorkomen. De regering versoepelde de beperkingen voor burgers die in de landbouwsector werken.

Ook de meststoffenindustrie kon tijdens de pandemie haar activiteiten voortzetten door de door de autoriteiten geadviseerde maatregelen uit te voeren, waaronder sociale distantie, het gebruik van gezichtsmaskers en hygiëne.

Uit gegevens van 2020 blijkt dat het gebruik van meststoffen weer toeneemt in vergelijking met de afgelopen twee jaar. Het verbruik van conventionele meststoffen, dat daalde van 6,7 miljoen ton naar 5,3 miljoen ton, is nu gestegen tot meer dan 6 miljoen ton. In 2020 werd meer dan 7 miljoen ton meststoffen gebruikt, waaronder speciale meststoffen.

De stijging van de meststofprijzen begin 2021 blijft een negatief effect hebben op het gebruik van meststoffen, ondanks de overheidssubsidies. De autoriteiten zullen naar verwachting de nodige maatregelen nemen omdat elke daling van het gebruik van meststoffen een negatief effect zal hebben op de opbrengst en de kwaliteit van de gewassen. Bovendien kan de mogelijke droogte in 2021 leiden tot aanzienlijke verliezen bij diverse gewassen, met name granen.

Een van de pioniers en leiders in de meststoffenindustrie - IGSAS
Een van de pioniers en leiders in de meststoffenindustrie - IGSAS

Kunstmestprijzen 2021

Turkije produceert bijna alle soorten meststoffen; echter wordt 95% van de grondstoffen uit het buitenland ingevoerd. Aangezien de sector sterk afhankelijk is van invoer, worden de meststofprijzen vaak beïnvloed door de verhouding tussen vraag en aanbod en door de schommelingen van de wisselkoersen. De vrije val van de Turkse lira in augustus 2020 leidde tot een stijging van de meststofprijzen, en dit gebeurde net voor het begin van het graanplantseizoen, waardoor het effect op het gebruik van meststoffen nog groter werd.

In 2021 stegen de kunstmestprijzen met 50-80%, bovenop de prijsstijgingen als gevolg van de stijgende wisselkoersen. De prijzen van grondstoffen, waaronder ammoniak, zwavelzuur, salpeterzuur en fosforzuur, alsmede de vrachtkosten (vervoer), stegen enorm, terwijl de vraag naar meststoffen in verschillende landbouwlanden, zoals India, sterk toenam, wat allemaal resulteerde in een drastische stijging van de meststofprijzen.

Als gevolg van de sterke prijsstijging heeft het Turkse Ministerie van Land- en Bosbouw samen met de particuliere sector enkele initiatieven genomen om de gevolgen van de prijsstijgingen te beperken door de prijzen ergens tussen het oude en het nieuwe niveau in evenwicht te brengen. Ondertussen verdubbelde het Turkse Ministerie van Land- en Bosbouw de subsidies aan landbouwers die organische of organinerale meststoffen gebruiken. Ondanks al deze inspanningen ondervinden de boeren nog steeds de nadelige gevolgen van de prijsstijgingen voor meststoffen.