Investeringsfonds in Palestijnse Gebieden richt zich op landbouwsector

Met de onlangs aangekondigde oprichting van een speciaal investeringsvehikel richt het Palestine Investment Fund (PIF) zich op modernisering en productiegroei van de landbouwsector. Volgens PIF voorzitter Mohammad Mustafa kan de nieuwe organisatie over 4 maanden actief zijn. Focus van de activiteiten ligt op de ontwikkeling van de landbouw in de zogenoemde Area C op de West Bank.  

Nassim Nour, directeur van Sharakat, PIF’s investeringsafdeling, meldde dat PIF al zo’n 8 miljoen US Dollar had geïnvesteerd in diverse landbouwprojecten waaronder een fabriek voor veevoeder, een zuivelboerderij in Hebron en druiventeelt in de Jordaan Vallei. Ook deze investeringen zullen onder bewind van de nieuwe organisatie komen te vallen. Dit is in lijn met de belangrijkste doelen van de organisatie: promotie van lokale agroproductie, een hogere zelfvoorzieningsgraad, het scheppen van nieuwe banen in de sector en bescherming van land en boeren door middel van nieuwe investeringen. Opvallend daarbij is dat volgens Nour het belangrijkste doel nadrukkelijk nìet de uiteindelijke financiële opbrengst is, maar het scheppen van banen, de ontwikkeling en cultivering van het land en de promotie van het Palestijnse landbouwproduct in het buitenland. Dit alles met name in sectoren waarin er regelmatig tekorten voorkomen zoals rundvlees, fruit, bewerkte voedingsmiddelen en diervoeders. Competitie met kleine(re) boeren kan voorkomen worden door zich te richten op die sectoren die nu nog onderontwikkeld zijn en waarin partnerschappen met bestaande boeren noodzakelijke moderniseringen mogelijk kunnen maken. Samenwerking met landbouwexperts met ervaring in de private sector zou hier het verschil moeten maken. Startkapitaal van de nieuwe organisatie zal uiteindelijk 80 miljoen US Dollar bedragen, waarvan circa 50 miljoen afkomstig is van externe financiering en leningen. Hiervoor wordt gekeken naar Europa, maar ook naar Palestijnen die in het buitenland gevestigd zijn. De overige 30 miljoen wordt gegarandeerd door het PIF en private investeerders.

Natuurlijk zullen Nederlandse investeerders, agrobedrijven en kennisinstellingen zich afvragen hoe groot hun kans van slagen is als zij willen proberen deel uit te maken van deze interessante vernieuwingsslag. En natuurlijk is daarover nog weinig te zeggen. Maar het feit dat onder alles het fundament wordt gelegd van een de gehele sector omvattende studie op basis waarvan de komende 10 jaar landbouwstrategie en beleidsmaatregelen gebaseerd worden plús het besef bij de overheid dat zónder het scheppen van nieuwe banen in een gemoderniseerde landbouwsector de bevolking met steeds grotere problemen geconfronteerd worden, maken dat deze ontwikkeling weleens mooie kansen kan opleveren.

Informatie en contact

Het Landbouwbureau voor Turkije, Israël en de Palestijnse Gebieden en de Nederlandse vertegenwoordiging bij de Palestijnse Autoriteit in Ramallah helpen u graag op weg!

Email landbouwbureau van Nederlandse ambassade in Ankara: ank-lnv@minbuza.nl

Email Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah: ram-os@minbuza.nl