Bezoek Nederlandse Genenbank en Plantum aan Turkije

Van 19 t/m 24 november bezochten vertegenwoordigers van de Nederlandse Genenbank CGN en de belangenorganisatie van het veredelingsbedrijfsleven Plantum gezamenlijk Turkije om de samenwerkingsmogelijkheden van de genenbanken en de veredelingsbedrijven van beide landen te verkennen. Deze missie werd georganiseerd door het Landbouwbureau Ankara in nauwe samenwerking met het Turkse Landbouwministerie.

Na aldaar door de Directeur Generaal Nevsad Birisik formeel verwelkomd te zijn, werden direct met hem de eerste Turkse en Nederlandse wensen en ideeën over toegang tot en gebruik van plantgenetische bronnen besproken. Dit patroon herhaalde zich gedurende de rest van de week waarin de directeuren van de Turkse Nationale Genenbank in Ankara, de belangrijkste onderzoeksinstituten en regionale genenbanken van het Turkse Ministerie én de Turkse vestigingen van Nederlandse veredelingsbedrijven werden bezocht.

Naar verwachting zullen in 2018 een vervolgseminar in Turkije en Turks tegenbezoek aan Nederland plaatsvinden met de concrete uitwerking van de Nederlands-Turkse samenwerking als doel.

In onderstaande video een korte indruk van het bezoek.