Geothermisch verwarmde kassen populair in Turkije

Met 7.800 hectare aan kassen, waarvan 1.400 hectare hightech, is Turkije een belangrijke producent en exporteur van tuinbouwproducten. Vooral geothermisch verwarmde kassen winnen aan populariteit. Naar verwachting groeit de interesse voor innovatieve en duurzame technologie. Daar kunnen Nederlandse partijen uit de tuinbouwketen van profiteren.  

Turkije teelt per jaar circa 7,8 miljoen ton producten in kassen, waarvan 70% zijn weg vindt in Europa en Rusland. De gemiddelde kasgrootte is afgelopen decennium verdubbeld van 0,2 naar 0,4 hectare. Qua totaal kasareaal deelt Turkije de 3e plaats op de wereldranglijst met Spanje.

Lees verder onder foto

Kassencomplex Agrobay Dikili-Izmır
Kassencomplex Agrobay Dikili-Izmır

Antalya is tuinbouwhoofdstad in Turkije

Antalya, Mersin en Adana zijn de drie belangrijkste locaties in Turkije voor de glastuinbouwsector. Maar liefst 75% van de totale productie komt uit de gebieden rond deze steden. Met haar klimaat, geografische omstandigheden en productiecultuur is Antalya de absolute hoofdstad van de tuinbouwproductie in Turkije. Bijna 32% van alle kassen in Turkije staat in Antalya.

Op andere locaties in Turkije is tuinbouw aantrekkelijk vanwege de relatief lage kosten voor verwarming dankzij de aanwezigheid van aardwarmte. De kosten voor fossiele energie zijn relatief hoog, dus geothermisch verwarmde kassen winnen snel aan populariteit in Turkije.

Tomaat is belangrijkste gewas

Circa 50% van de totale productie uit de bedekte voedingstuinbouw bestaat uit tomaten. Daarnaast zijn komkommers, watermeloenen en paprika’s belangrijke producten. De totale productie in Turkije groeit jaar op jaar. Van de totale productie in het land wordt circa 75% van de bananen, 60% van de komkommers, 42% van de groene paprika's, 45% van de tomaten en 32% van de aubergines in kassen geteeld.

'De energieproducerende kas, zoals in Nederland ontwikkeld, staat inmiddels op de radar van de Turkse private tuinbouwsector'

Ontwikkelingen in de bedekte teelt

De Turkse overheid steunt de verdere ontwikkeling van de bedekte teelt. Het Greenhouse Credit Package (GCP), gericht op de (vernieuw-)bouw van moderne kassen met een totaal van 5.000 hectare, biedt hiervoor goede instrumenten. Bedekte tuinbouw is vanwege de positieve ontwikkelingen in de sector aantrekkelijk voor investeerders die niet traditioneel werkzaam zijn in de tuinbouw, maar in constructie, textiel of toerisme. Deze investeerders diversifiëren hun activiteiten. Dit resulteert in een toename van investeringen in moderne kassen, en dan vooral in de geothermische regio's, bijvoorbeeld Dikili.

Export naar Rusland is succesvol

De handel met de EU is erg belangrijk voor Turkse producenten. Daarnaast is de afgelopen twee decennia de export van tuinbouwproducten naar met name Rusland succesvol geweest. Bovendien zijn diverse turnkey projecten in Azerbeidzjan, Turkmenistan en Oezbekistan gerealiseerd. Toch hebben veel Turkse producenten nog steeds de steun van buitenlandse bedrijven nodig bij de realisatie van grootschalige moderne kassen, vooral op het terrein van hard- en software.

De economische situatie in Turkije is veranderlijk. Sinds 2018 staat de Turkse lira flink onder druk. Dit heeft negatieve gevolgen voor de wisselkoers en maakt buitenlandse producten relatief duur. Ook brengt dit onzekerheid met zich mee voor investeerders. Tegelijkertijd blijft Turkije qua bevolking een groot land met veel potentie in de tuinbouwsector.

Kassen in Antalya
Kassen in Antalya

Kansen voor Nederlandse bedrijven

De belangrijkste producten die Nederlandse bedrijven leveren aan de Turkse tuinbouw zijn groentezaden, groeimedia, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Bovendien realiseren ondernemers uit Nederland veel turnkey kasprojecten in Turkije. De Turkse tuinbouwmarkt is en blijft een interessante markt, ook al varieert de export vanuit Nederland van jaar tot jaar.

Diverse Nederlandse tuinbouwbedrijven zijn actief in Turkije, vooral rond Antalya. Er zijn al jaren veel waardevolle samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en Turkse partners. De prominente aanwezigheid van Nederlandse bedrijven op de internationale Growtech Beurs in Antalya is het bewijs van interesse in de Turkse tuinbouw.

Komende jaren blijft er behoefte aan hightech technologie, duurzame teelttechnieken en logistieke oplossingen. De energieproducerende kas, zoals in Nederland ontwikkeld, staat inmiddels op de radar van de Turkse private tuinbouwsector.

Inzet landbouwteam

Het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Ankara zet zich in om de kansen in Turkije voor Nederlandse bedrijven voor het voetlicht te brengen. Dit gebeurt tijdens de jaarlijkse internationale tuinbouwbeurs Growtech in Antalya, maar bijvoorbeeld ook door seminars en missies te organiseren over toepassing van circulaire landbouw en de mogelijkheden die dit biedt voor Nederlands-Turkse samenwerking.”

Landbouwteam Turkije
E-mail: ank-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AnkaraAgri

December 2020

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Bedekte voedingstuinbouw. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.