De gezichten van voedsel(on)zekerheid

Singapore is nummer vier in de food security index van de Economist Intelligence Unit. En toch...
 

Vrije handel, het aangaan van leveringsovereenkomsten voor verschillende strategische producten met een aantal regio’s in de wereld, plus een bewuste spreiding van landen die leveren, zijn Singapore’s methodes om het risico op voedselonzekerheid te beperken. Bovendien is er meer nadruk op het lokaal produceren van voedsel, wat nu ongeveer 10% van het geconsumeerde voedsel dekt. De ambitie is om dit aandeel verder omhoog te brengen. Het Centre for Liveable Cities heeft een publicatie uitgebracht die over de geschiedenis en toekomst van voedselproductie in Singapore gaat: https://www.clc.gov.sg/research-publications/publications/urban-systems-studies/view/food-and-the-city

Hoewel Singapore een welvarend land is met een hoog gemiddeld inkomen, bestaat er ook voedselonzekerheid bij een deel van de bevolking. In de heartlands (wijken verder van het centrum) is recent een onderzoek gedaan, waaruit bleek dat dit niet beperkt is tot mensen met het goedkoopste type sociale woningbouw, de eenkamerflats. Diverse particuliere liefdadigheidsinstelling zorgen voor (her)distributie van voedsel aan kwetsbare groepen zoals ouderen die fysiek geen boodschappen kunnen doen of koken en eenoudergezinnen. Het Lien Centre for Social Innovation, onderdeel van Singapore Management University, publiceerde daarover deze paper: https://lcsi.smu.edu.sg/sites/lcsi.smu.edu.sg/files/publications/Hunger%20in%20a%20Food%20Lovers%20Paradise--LCSI.pdf