Singapore gaat met masterplan en wetgeving verspilling tegen

Singapore pakt de verspilling van voedsel voortvarend aan. De stadstaat heeft speciale wetgeving vastgesteld. Een masterplan zet de strategie uit. Enkele grote hotels nemen inmiddels innovatieve maatregelen om hun voedselafval te reduceren.

Verspild voedsel vormt een van de grootste afvalstromen in Singapore. De omvang van deze stroom is afgelopen 10 jaar met ongeveer 20% gestegen. In 2019 ging het in de stadstaat om zo’n 750 miljoen kilo. Dat komt overeen met twee kommen rijst per persoon per dag.

Voedselafval maakt ongeveer de helft uit van de gemiddelde 1,5 kilo afval dat dagelijks door elk huishouden in Singapore wordt weggegooid. Rijst, noedels en brood behoren tot de meest verspilde voedselproducten. Als voedsel wordt verspild, moet meer voedsel worden ingekocht om aan de vraag te voldoen. Dit heeft gevolgen voor de voedselzekerheid in het land, omdat Singapore meer dan 90% van zijn voedsel importeert.

Lees verder onder foto

Monitoring restafval in keuken van hotel Sofitel
Beeld: ©Lau Fook Kong
Monitoring van restafval in de keuken van hotel Sofitel

Behoud grondstoffen

Om kostbare grondstoffen te behouden, is Singapore gedwongen om voedselverspilling tot een minimum te beperken en onvermijdelijke voedselverspilling te recyclen. Dit begint met het vermijden van voedselverspilling en overmatige voedselproductie. Als dit niet mogelijk is, moet overtollig voedsel opnieuw worden verdeeld. Ten slotte moet voedselafval worden gescheiden voor recycling en behandeling.

Dit is makkelijker gezegd dan gedaan in een land dat momenteel het grootste deel van zijn afval verbrandt om er energie uit te halen. De hoge temperatuur en luchtvochtigheid zorgen ervoor dat bacteriën zich snel vermenigvuldigen, waardoor het afval besmet raakt. Hierdoor is veel afval niet meer bruikbaar om terug in de keten te brengen, bijvoorbeeld als diervoeding.

Masterplan

Verbranden lijkt de enige veilige mogelijkheid. Dat gebeurt momenteel volop, waarbij de as wordt gestort. Daarvoor is op langere termijn onvoldoende ruimte.

Singapore wil daarom de dagelijkse hoeveelheid afval met 30 procent verminderen. Dat doel is de kern van het eerste Zero Waste Masterplan van het land.

'Voedselverspilling die niet kan worden vermeden, moet waar mogelijk worden gerecycled'

Wet tegen verspilling

Onderdeel van het masterplan is de Resource Sustainability Bill. Deze wet verplicht grote producenten van voedselverspilling om vanaf 2021 hun voedselafval te scheiden en te behandelen. Ontwikkelaars van bedrijfsgebouwen moeten ruimte reserveren voor on-site systemen voor de behandeling van voedselafval. Grote hotels, winkelcentra en cateraars zijn vanaf 2024 verplicht voedsel dat overblijft te scheiden. De Resource Sustainability Bill is een duidelijke verschuiving in de benadering van Singapore ten aanzien van verliezen in de voedselketen.

Om voedselverspilling te verminderen, introduceerde de overheid van Singapore in 2015 vier strategieën om de keten beter te organiseren:

Strategie 1: Aanpak bij de bron

De beste manier om met voedselverspilling om te gaan, is door deze in het begin van de keten te vermijden. De National Environment Agency (NEA) heeft in november 2015 een programma tegen voedselverspilling gelanceerd. Doel hiervan is om consumenten te helpen geld te besparen en tegelijkertijd voedselverspilling aan de bron te verminderen. De publiekscampagne legt de nadruk op drie belangrijke acties om verspilling te verminderen:

  • Bestel alleen wat je op kunt
  • Vraag minder rijst of noedels als je deze niet op kunt eten
  • Zeg nee tegen bijgerechten die je niet eet
Flyer publiekscampagne
Flyer publiekscampagne voor aandacht tegen voedselverspilling

Strategie 2: Doneer overtollig voedsel

De NEA moedigt bedrijven, organisaties en particulieren aan om hun onverkochte en overtollige voedsel te doneren aan voedseldistributieorganisaties. Bijvoorbeeld aan de Food Bank Singapore of aan Food from the Heart, die zorgt voor de verpakking en distributie onder arme huishoudens.

Overgebleven voedsel in Hawker centre
Beeld: ©Photo Straits times file
Overgebleven voedsel in Hawker centre

Strategie 3: voedselverspilling recyclen en behandelen

Voedselverspilling die niet kan worden vermeden, moet waar mogelijk worden gerecycled. Voor een succesvolle recycling is het nodig om voedselafval te scheiden van niet-voedsel. Scheiding van voedselafval kan het beste bij de bron gebeuren, omdat het minder efficiënt is om dit te scheiden als het eenmaal is gemengd met ander afval. Sommige huishoudens zijn al begonnen met het composteren van hun voedselafval. De National Parks Board heeft inmiddels richtlijnen opgesteld over hoe het publiek thuis met doe-het-zelfcompostering kan beginnen.

Strategie 4: energie terugwinnen

Voedselafval dat niet wordt gerecycled of verwerkt, zal uiteindelijk worden afgevoerd naar de waste-to-energy centrales voor energiewinning.

Voedselverspilling voedselbank
Beeld: ©Canva

Initiatieven uit bedrijfsleven

Naast de campagnes van de overheid zijn er nogal wat initiatieven vanuit het bedrijfsleven. Vooral Michelin-restaurants in hotels proberen hun voedselverspilling te verminderen en zijn daar behoorlijk creatief in geworden.

Vergisting voedselafval

In het Mandarin Oriental Singapore, dat op de Michelin-lijst staat, verwerkt een aërobe voedselvergister elke maand tot 20 ton voedselafval. Het grijze restwater uit deze vergister kan op het riool worden geloosd. Het hotel, dat de Singapore Green Hotel Award 2019 ontving, voert jaarlijkse afvalaudits uit om verbeteringsmogelijkheden te identificeren voor vermindering, hergebruik en recyclen van afval.

Van afval naar meststof

Het Grand Hyatt Singapore, een ander hotel op de Michelin-lijst, was het eerste hotel in Singapore dat een eigen afvalverwerkingsinstallatie installeerde. Deze installatie zet dagelijks 1.000 kilo voedselafval uit de vijf restaurants van het hotel om in 300 kilo organische meststoffen. Het hotel bespaart hiermee $100.000 per jaar aan afvaltransport.

Slim volgsysteem

Sofitel Sentosa Resort & Spa heeft een slim volgsysteem voor voedselverspilling geïnstalleerd in een van zijn keukens om de hoeveelheid geproduceerde voedselverspilling te volgen. Dit Winnow-systeem is een slimme meter die is geïntegreerd in de afvalbak van de keuken en bestaat uit een weegschaal en een LCD-paneel. De verkregen data stelt het hotel in staat om de inkoop preciezer af te stemmen op de consumptie. Volgens Sofitel heeft de invoering van het volgsysteem de voedselverspilling met 2 tot 4% verminderd.

Het landbouwteam in Singapore is momenteel in gesprek met Centre of Liveable Cities (CLC), de WUR en Toine Timmermans van stichting Samen tegen voedselverspilling om te kijken hoe de huidige voedselverliezen verder kunnen worden teruggebracht. CLC is op zoek naar innovatieve oplossingen om het voedselafval te verwaarden. Om dit mogelijk te maken, is aanpassing van de wetgeving noodzakelijk.

Zie ook de video over afvalwerking in Singapore via onderstaande link.

Landbouwteam Singapore
E-mail:  sin-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgriNL_InMalSin

Juni 2021

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Mondiale aanpak van voedselverliezen. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.