Singapore voorop in alternatieve eiwitsector

Dat Azië een van de regio’s is met de hoogste vleesconsumptie ter wereld laat meteen ook de kansen zien voor de productie van alternatieve eiwitten. Singapore loopt hierin voorop. De stadstaat wil in 2030 30% van zijn voedsel binnen de eigen grenzen produceren en timmert hard aan de weg om de alternatieve eiwit-hub voor de hele regio te worden. Door een uitgekiend ecosysteem te ontwikkelen voor bedrijven en kennisinstituten heeft het kleine land in korte tijd veel bereikt.

Volgens een recent Asia Food Challenge-rapport, gepubliceerd door Rabobank, Temasek en PwC, is een extra investering van 750 miljard dollar nodig, bovenop de 800 miljard dollar die in 2019 werd voorspeld, om te voldoen aan de groeiende vraag naar gezonde, veilige en duurzame voeding.

Een rapport van The Good Food Institute, dat eiwitalternatieven promoot, onthulde dat in 2020 een recordbedrag van 4,1 miljard dollar werd geïnvesteerd in alternatieve eiwitten, drie keer zoveel als in 2019.

Lees verder onder foto

Beeld van Singapore
Singapore wil de alternatieve eiwithub voor de hele regio worden.

Vervanging van rood vlees

Steeds meer Aziatische consumenten kiezen voor een gezonde levensstijl en consumptiegewoonten. Ze vervangen rood vlees en suiker door fruit, groenten en gezonde snacks. En geven gemiddeld meer uit aan voedingsmiddelen die de kwaliteit bieden die ze waarderen, zoals versheid en voedingswaarde.

Ze maken zich zorgen over voedselveiligheid en willen meer weten over hun voedselbronnen. De groeiende nadruk op transparantie, hoewel vooral voor veiligheid, strekt zich ook uit tot de milieu-impact van voedsel. Aziaten kiezen voor duurzame consumptie. Tegengaan van voedselverspilling en consumeren van voedsel uit de eigen regio krijgt steeds meer aandacht.

Duurzame voeding

De behoefte aan duurzame voeding versterkt de interesse in plantaardige eiwitten bij Aziatische consumenten. Zij staan meer open ​​voor vegetarische of flexitarische diëten. Singapore speelt in op deze ontwikkelingen en wil de kennis- en innovatiehub voor de hele regio worden op het gebied van de eiwittransitie.

'Singapore dat momenteel 90% van zijn voedsel importeert, bleek gevoelig voor verstoring van de keten als gevolg van de Covid-pandemie'

Covid-19 en varkenspest

Covid-19 en de uitbraak van Afrikaanse varkenspest, waardoor in 2018 miljoenen varkens zijn geruimd en een tekort aan dierlijke eiwitten in Azië ontstond, leggen de kwetsbaarheid van het voedselsysteem bloot.  Singapore dat momenteel 90% van zijn voedsel importeert, bleek gevoelig voor verstoring van de keten als gevolg van de pandemie. Begin 2020 waren hierdoor de schappen in de supermarkten veelvuldig leeg. Eiwitten afgeleid van planten, insecten, schimmels of celculturen, zouden een betrouwbaarder en duurzamer alternatief kunnen zijn voor conventionele dierlijke eiwitten.

Naast het vergroten van de voedselzekerheid in Singapore kan het de regio helpen de nadelige gevolgen van klimaatverandering door voedselproductie te bestrijden, zoals dalende oogstopbrengsten, broeikasgasemissies en gezondheidsproblemen die samenhangen met vleesconsumptie.

Steun van de overheid

Om zijn afhankelijkheid van voedselimport te verminderen, wil Singapore in 2030 30% van zijn voedingsbehoeften lokaal produceren. De overheid stelt (US) $101 miljoen beschikbaar om dit doel te bereiken. Investeren in de productie van alternatieve eiwitten waarvoor veel minder ruimte en middelen nodig zijn in vergelijking met de conventionele veehouderij, is een van de belangrijkste sleutels om een duurzamer en lokaler voedselecosysteem te realiseren.

Lees verder onder foto

Tofu
Tofu wordt in Azië al sinds jaar en dag veel gebruikt als eiwitbron

Voldoende koopkracht

Singapore heeft een relatief welvarende bevolking met voldoende koopkracht om alternatieve eiwitproducten te kopen. Een groeiend aantal mensen is zich bewust van de gezondheids- en milieuvoordelen van de alternatieven van dierlijke producten. De belangstelling van consumenten voor plantaardig varkensvlees en kip groeide afgelopen jaren met een factor zeven, terwijl de vraag naar plantaardig rundvlees tussen eind 2019 en 2020 verdrievoudigde.

Singapore loopt voorop met kweekvlees

Kweekvlees
Kweekvlees

In december 2020 werd Singapore het eerste en enige land ter wereld dat de commerciële verkoop en dus humane consumptie van kweekvlees goedkeurde. Door nauwe samenwerking van de Singapore Food Agency en het voedseltechnologiebedrijf dat bekend staat om zijn plantaardige ei JUST Egg, is toegewerkt naar een goede regelgeving voor novel foods, waaronder kweekvlees. Naast het creëren van een robuust ecosysteem voor voedselinnovatie, kent Singapore een sterke bescherming van IP-rechten en beschikt het over een hooggekwalificeerde talentenpool. Daarmee positioneert het land zich als knooppunt in het netwerk van heel Azië, een werelddeel dat meer dierlijke eiwitten verbruikt dan waar ook in de wereld.

Veel mogelijkheden tot financiering

Singapore biedt een schat aan financierings- en trainingsmogelijkheden voor aspirant voedselondernemers, en is de thuisbasis van drie van de zes accelerators in Azië, waaronder Big Idea Ventures (BIV) en Innovate 360.

BIV heeft een tweejaarlijks, vijf maanden durend acceleratorprogramma in Singapore, New York en in Parijs voor zijn New Protein Fund. Dat fonds richt zich op investeringen in alternatieve eiwitbedrijven. Het durfkapitaalbedrijf wordt ondersteund door het Singaporese staatsinvesteringsfonds Temasek. Het biedt ondersteuning bij productontwikkeling, opschaling en distributie, markttoegang en fondsenwerving.

De accelerator FoodInnovate is een initiatief van overheidsinstanties Enterprise Singapore, Economic Development Board, Singapore Food Agency, A*STAR, Innovation Partner for Impact en JTC Corporation. FoodInnovate biedt extra toegang tot middelen en samenwerkingsmogelijkheden voor Singaporese voedselproducenten, waaronder bedrijven die actief zijn in alternatieve eiwitten.

Lees verder onder foto

Dishes
In Singaporese restaurants staat naast vlees en vis ook tofu op het menu.

Universitaire opleiding alternatieve eiwitten

Singapore is de thuisbasis van de eerste universitaire opleiding in Azië die zich richt op alternatieve eiwitten. De eerste groep studenten is in augustus van dit jaar begonnen met hun studie naar duurzame eiwitbronnen. In samenwerking met de non profit organisatie The Good Food Institute Asia-Pacific, behandelt de cursus van Nanyang Technological University (NTU) de wetenschap achter drie van de belangrijkste alternatieve eiwittechnologieën: plantaardig eiwit, kweekvlees en fermentatie. Ook de afzet en regelgeving komt aan de orde.

Thuisbasis van startups en research

In de afgelopen twee jaar hebben meer dan vijftien alternatieve eiwit-startups zich gevestigd in Singapore. Enterprise Singapore (ESG) wil het aantal bedrijven in deze sector verder laten groeien. De instantie werkt samen met vijf wereldwijde accelerators om de groei van honderd agrifood-startups te ondersteunen. Veelbelovende startups die voornamelijk plantaardige en celgebaseerde vleesalternatieven ontwikkelen, zijn nu verspreid over Azië. Voorbeelden zijn Phuture Foods in Maleisië, GoodDot in India, Zhenmeat in China, Unlimeat in Zuid-Korea of ​​IntegriCulture Japan.

Intentieovereenkomst met WUR

Het onderzoeksinstituut A*STAR en de WUR tekenden in 2019 een overeenkomst met de intentie om in 2021 een gezamenlijk laboratorium op te zetten. Dat lab wordt gehuisvest in het nieuwe voedselinstituut van A*STAR. Door deze samenwerking vindt kennisuitwisseling plaats over de productie en afzet van alternatieve eiwitrijke voedingsmiddelen.

Landbouwteam Singapore
E-mail:  sin-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgriNL_InMalSin

November 2021

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Eiwittransitie wereldwijd. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.