Focus Singapore op hightech landbouw

De bijna 6 miljoen inwoners van de dichtbevolkte stadstaat Singapore zijn voor hun voedsel voor 90% afhankelijk van import. De overheid wil dat het compacte land in 2030 30% van de voedselbehoefte zelf produceert. Omdat Singapore amper over landbouwgrond beschikt, kan dat alleen door voedselverliezen te minimaliseren, voedselresten te hergebruiken en vooral door hightech productiemethoden toe te passen, zowel binnen als buiten de eigen grenzen.

Louis Beijer

Louis Beijer

Nederland heeft veel ervaring met voedselproductie op de vierkante meter. Daarom is Singapore geïnteresseerd in Nederlandse kennis en ervaring op agrofoodgebied. Bedrijven als DSM, FrieslandCampina en Unilever zijn aangetrokken om de voedingssector een impuls te geven. Nederland is kennispartner van Singapore op landbouwgebied en kan kennis combineren vanuit land- en tuinbouw, logistiek, watermanagement en afvalverwerking. “We hebben wereldwijd een goede naam op gebieden als stedelijke planologie, agrologistiek en agrotechnologie”, constateert landbouwraad Louis Beijer.

Volgens Beijer lopen er twee projecten met perspectief voor Nederlandse agrobedrijven. “Het Nederlands-Singaporese samenwerkingsverband Urban Farming Partners is bezig om een proof of concept te ontwikkelen voor grootschalige, gecontroleerde teelt van verse bladgroenten en kruiden in een groot bedrijfspand. Daarnaast gaan Nederlandse bedrijven samenwerken met KF Wholesale, een grote leverancier van groenten, om in het zuiden van Maleisië een Centre of Excellence op te zetten. Dit betreft vollegrond- en kasteelt. Beide ontwikkelingen zijn veelbelovend.”

'Nederland heeft wereldwijd een goede naam op gebieden als stedelijke planologie, agrologistiek en agrotechnologie'

Urban Farming

Nederlandse bedrijven zoals Kenlog, Kuiper Compagnons, Allied Waters en Priva werken samen met het van oorsprong Singaporese bouwbedrijf HSL om een grootschalig urban farmingproject op te zetten. Het plan is om in een gebouw  van HSL eind dit jaar de eerste productietesten te doen met gecontroleerde biologische teelt van bladgroenten en kruiden. “Uiteindelijk wil deze groep jaarlijks 500 tot 700 ton verse groenten en fruit telen in de stad, ofwel 10 tot 30% van de huidige import”, vertelt Beijer.

Het gaat om volledig gecontroleerde, zogeheten dry hydroponic teelt. De bladgroenten wortelen niet in de bodem, maar in water met voedingstoffen en worden in zogeheten drijvers van piepschuim geteeld. Er zijn geen reststromen en het water wordt na filtering weer hergebruikt. Hydroponic teelt kan in lagen, zodat dankzij deze ‘vertical farming’ efficiënt met de schaarse ruimte in Singapore wordt omgesprongen.

Agrifood Innovation Park

Dat Nederland voor Singapore een partner is op het terrein van hightech farming blijkt ook uit de samenwerking bij de opzet van een Agrifood Innovation Park. Daartoe werd tijdens het presidentieel bezoek aan Nederland in november 2018 een Memorandum of Understanding getekend tussen Enterprise Singapore en RVO.nl. Op 5 maart 2019 kondigde Koh Poh Koon, senior minister van handel en industrie, de bouw aan van een nieuw 18 hectare metend AgriFood Innovation Park bij Sungei Kadut. Hier zullen hightech landbouw- en research-activiteiten worden samengebracht, zoals indoor groentekwekerijen, insectenkwekerijen en productiefaciliteiten voor diervoeders. De eerste fase van het park is in 2021 gereed.

“Het Urban Food consortium is geïnteresseerd en geëquipeerd om een rol te spelen in de ontwikkeling van dit Agrifood Innovation Park”, aldus Beijer. Urban Farmingpartners Kuipers en Kenlog komen binnenkort naar Singapore om met vertegenwoordigers van Singaporese partijen te spreken over de mogelijke samenwerking.

Over de grens kijken

Om een hogere zelfvoorzieningsgraad te realiseren op voedselgebied moet Singapore ook over de grens kijken, hoe tegenstrijdig dat ook lijkt. Nederlandse bedrijven als Kenlog en Verbos willen hiervoor samenwerken met KF Wholesale (KF), een toonaangevende producent van biologische groenten in Maleisië. Net over de grens in de regio Johor Bahru heeft KF een grote vollegronds groentekwekerij.

Nederlandse partijen die actief zijn in duurzame landbouw, zoals adviesbureau Kenlog en Verbos business development, willen de KF Farm in Johor Bharu ontwikkelen tot een voorbeeldbedrijf van Nederlandse kennis en technologie voor het duurzaam produceren van groenten en fruit. De verse, biologische producten worden vervolgens verkocht in Singapore.

Reststromen verwerken tot diervoeding

Wageningen UR onderzoekt met een aantal Nederlandse en Singaporese partners wat de marktpotentie is in Zuidoost Azië om reststromen van humane levensmiddelen om te zetten in diervoeder. Het betreft reststromen uit de voedingsindustrie, maar ook ‘foodwaste’ uit restaurants.

In Singapore gaat jaarlijks 140 kilo aan voedsel verloren per hoofd van de bevolking. Deze resten worden nu verbrand. De Singaporese overheid wil deze verspilling aanpakken. Staatsinvesteringsmaatschappij Temasek is bereid om onderzoek op dit vlak financieel te steunen.

Wageningen Environmental Science is trekker van het onderzoek en werkt samen met Wageningen Food and Biobased Research. De Nederlandse mengvoerfabrikant Nijsen/Granico werkt al 30 jaar met het concept food-to-feed: niet-benutte humane levensmiddelen zet het bedrijf om in varkens- en kippenvoer. Voor dit bedrijf kan dit project een mogelijkheid zijn om zijn werkzaamheden uit te breiden in Zuidoost Azië.

Wageningen UR en Wageningen Metropolitan Food Clusters (MFC) hebben de afgelopen tien jaar een netwerk in Singapore opgebouwd om het concept van MFC te gaan toepassen.

Zo werden in 2015 de mogelijkheden onderzocht om humane voedselresten met behulp van vliegen om te zetten in voer voor leghennen. Ook in beeld is de mogelijkheid om restproducten van de grootschalige palmolie-industrie in Maleisië te verwerken tot diervoeders.

Mei 2019

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial 100 jaar Landbouw Attaché Netwerk. Via onderstaande link kunt u meer lezen over het thema The place to be waaronder dit artikel valt.