Permanente Vertegenwoordiging bij de OESO

Jan Gerrit Deelen werkt sinds september 2017 als Landbouwraad bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) te Parijs.

Jan Gerrit Deelen

Jan Gerrit Deelen

De Permanente Vertegenwoordiging van Nederland (PV OESO) behartigt bij de OESO de Nederlandse belangen op de verschillende beleidsterreinen van deze intergouvernementele organisatie.

Alle dertig lidstaten zijn landen met een markteconomie, die worden geregeerd op basis van democratischebeginselen en respect voor de mensenrechten (homogeniteit van het OESO-lidmaatschap).

  • De desbetreffende Conventie uit 1960 beschrijft als de doelstellingen van de OESO het bevorderen van beleid dat beoogt:
  • de hoogst mogelijke duurzame groei, werkgelegenheid en stijgende levensstandaard in de lidstaten te bereiken;
  • bij te dragen aan goede economische ontwikkeling in zowel lidstaten als niet-lidstaten, en
  • bij te dragen aan de expansie van de wereldhandel- en van investeringen op een multilaterale, niet discriminatoire basis.

Lees meer

Contact