'Voedselvraagstuk vraagt om mondiale samenwerking'

De cijfers over voedselzekerheid wereldwijd gaan niet de goede kant op. Realisering van Sustainable Development Goal 2 – Zero Hunger in 2030 – lijkt onhaalbaar. Multilaterale samenwerking is daarom des te belangrijker. Dat zegt Yvonne van Laarhoven, sinds afgelopen zomer werkzaam als landbouwattaché bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij drie VN-organisaties in Rome. 

Het gaat om de VN-organisaties FAO, het wereldvoedselprogramma WFP en het internationale fonds voor agrarische ontwikkeling IFAD. Het Nederlandse team bestaat uit acht medewerkers. Vanuit het ministerie van LNV zijn Marcel Beukeboom als permanente vertegenwoordiger en sinds kort ook Yvonne van Laarhoven actief bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland in Rome.

Yvonne van Laarhoven
Yvonne van Laarhoven

Recente cijfers over honger

Uitbannen van honger staat bij de Romeinse VN-organisaties met stip op de prioriteitenlijst, zegt Van Laarhoven. De recente cijfers van de FAO stemmen haar niet optimistisch. De SDG’s van de VN zijn in 2015 vastgesteld. In dat jaar leden 700 miljoen mensen dagelijks honger. “Dat zou in 2030 tot nul zijn teruggebracht. Uit een recent rapport van de FAO blijkt dat er nu 800 miljoen mensen honger lijden. De coronapandemie is daarvan een van de oorzaken.”

Zij spreekt over dramatische cijfers. “Wereldwijde samenwerking in VN-verband is harder nodig dan ooit. Ik hoop daar komende jaren met ons team in Rome een bijdrage aan te kunnen leveren.”

Geschiedenis en economie

Van Laarhoven is in augustus 2022 in Rome aan de slag gegaan. Zij studeerde geschiedenis en economie in Utrecht en Amsterdam, met nadruk op de thema’s internationale betrekkingen en ontwikkelingseconomie. Na haar studie startte zij als Rijkstrainee bij de ministeries van EZK en LNV. Vervolgens kreeg zij een baan als beleidsmedewerker bij LNV en was daar vooral betrokken bij de hervorming van het Europese landbouwbeleid.

'De uitdaging is om nieuwe coalities te vormen om zo toch effectieve maatregelen te nemen tegen de honger in de wereld. Nederland kan in dat diplomatieke spel een belangrijke rol vervullen'

En nu dus in Rome. Een droomplek voor jou?

“De VN is een multilaterale organisatie en juist bij zo’n organisatie heb ik altijd willen werken. Het past ook precies bij mijn opleiding en werkervaring. Het gaat om een opleidingsplek waarbij ik onder leiding van permanent vertegenwoordiger Marcel Beukeboom aan de slag ga. Ik draai overigens gewoon mee in het team en heb een aantal eigen taken. Op het gebied van diplomatie hoop ik hier in Rome nog veel te leren.”

Wat zijn je eerste ervaringen in Rome?

“Ik heb geschiedenis gestudeerd, met die achtergrond is Rome natuurlijk de ultieme plek om een tijd te wonen en te werken. Vanuit mijn appartement in de Joodse buurt, midden in het historische centrum, loop ik elke dag langs Circus Maximus naar het VN-gebouw. Dat is elke dag genieten. Rome is een drukke, chaotische stad. Ik houd daar wel van. Bij de VN werken veel jonge mensen, het is makkelijk om contacten te leggen. Een terras is altijd dichtbij.”

Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de FAO
Het Nederlandse team van de Permanente Vertegenwoordiging in Rome

Multilaterale samenwerking staat centraal bij de VN. Zeker in Rome. Is die samenwerking succesvol?

“Het overleg tussen landen in Rome heeft afgelopen periode een meer politieke dimensie gekregen. De Russische inval in Oekraïne en de gevolgen daarvan op de voedselprijzen wereldwijd, het leidt hier in huis tot verdeeldheid en polarisatie. De discussies worden politieker. De uitdaging is om nieuwe coalities te vormen om zo toch effectieve maatregelen te nemen tegen de honger in de wereld. Nederland kan in dat diplomatieke spel een belangrijke rol vervullen.”

Waarom?

“Omdat het debat hier bij de VN vooral over landbouw en voedsel gaat. Op dat dossier speelt Nederland een belangrijke rol in de wereld. We hebben de kennis en de technologie om de voedselproductie omhoog te brengen, ook in deze tijd van klimaatverandering. Dat vraagt om een transitie van het hele voedselsysteem. De Nederlandse agrofoodsector en onze kennisinstellingen hebben daarvoor oplossingen in huis, bijvoorbeeld op het terrein van zilte landbouw. Dat wordt hier in Rome gezien en gewaardeerd. Agro Nederland heeft nog steeds aanzien in de wereld. Dat geeft ons een goede uitgangspositie om de multilaterale samenwerking een impuls te geven.”

Kantoor van FAO in Rome
Kantoor van FAO in Rome

Wat zijn je prioriteiten komend jaar?

“Ik ben bijvoorbeeld betrokken bij activiteiten in Rome vooruitlopend op de VN-waterconferentie die in het voorjaar van 2023 plaatsheeft. Nederland en Tadzjikistan zijn de trekkers van deze conferentie. De grote uitdaging is om het watervraagstuk niet als apart thema te benaderen. Voedselproductie, klimaatverandering en water hebben alles met elkaar te maken. Nederland kiest daarom voor een integrale benadering. Vanuit die visie bereiden we de waterconferentie voor.”

Wat staat er nog meer op je agenda?

“Ik ben ook betrokken bij de follow-up van de VN Food Systems Summit die in 2021 in New York is gehouden. Tijdens die internationale conferentie zijn afspraken gemaakt over verduurzaming van de landbouw. De aanwezige landen beloofden een eigen strategie en tijdspad te ontwikkelen voor deze transitie in eigen land, passend bij de lokale omstandigheden. De FAO is verantwoordelijk voor de uitvoering van de gemaakte afspraken. Met ons team gaan we ook aan de slag om nieuwe thema’s hier op de agenda te krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om verbetering van bodemkwaliteit en tegengaan van biodiversiteitsverlies.”

Welke rol heb jij in het wereldwijde netwerk van landbouwraden en -attachés?

“De FAO is werkzaam in veel regio’s waar ook landbouwraden actief zijn. Samenwerking tussen beide partijen biedt perspectief, bijvoorbeeld door gebruik te maken van elkaars netwerken. Ook kunnen beschikbare budgetten effectiever worden ingezet door deze samen te voegen. Bij die onderlinge samenwerking kan ik hier vanuit Rome een rol vervullen. Voor de landbouwteams op de Nederlandse ambassades wil ik graag fungeren als aanspreekpunt.”

Rome Water Dialogue

In de aanloop naar de VN 2023 Waterconferentie vindt op 29 november 2022 de Rome Water Dialogue plaats. Tijdens dit hybride event (met mogelijkheid tot online en fysieke deelname) staat innovatieve technologie om het watergebruik te verlagen centraal. Dit is de registratielink voor online deelname.

Video over het werk van de Permanente Vertegenwoordiging

Onderstaande video geeft een kijkje in de keuken van de landbouw- en voedselorganisaties van de Verenigde Naties in Rome: FAO (Food and Agricultural Organisation), WFP (World Food Program) en IFAD (International Fund for Agricultural Development)

Contact

Email: ROF@minbuza.nl
Telefoon: 0039065740306/2326