OECD Rapport over goed risicobeheer voor de agrarische sector

Nederland heeft een innovatief beleid dier- en plantrisicobeheer, aldus de OESO. Begin september heeft de OESO een rapport gepubliceerd getiteld 'Strengthening Agricultural Resilience in the Face of Multiple Risks'. De studie bevat een raamwerk van goed risicobeheer voor de agrarische sector.

De meest recente internationale onderzoeksresultaten zijn hierin verwerkt. Kernbegrippen zijn: focus op preventie (ex ante in plaats van ex post), samenwerking binnen de sector, samenwerking tussen overheid en alle belanghebbenden, financiële solidariteit en evaluatie op doeltreffendheid van het beleid.

Het raamwerk wordt aan de hand van vier landen geïllustreerd: Australië, Canada, Italië en Nederland. Het Nederlandse beleid scoort relatief goed, met name vanwege de preventieve aanpak, de focus op samenwerkingen de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Een pluspunt hierbij is dat het beleid kan profiteren van het gunstige innovatieklimaat dat in Nederland heerst.

Voor meer informatie en het downloaden van de het volledige Engelstalige rapport, zie link: https://www.oecd.org/publications/strengthening-agricultural-resilience-in-the-face-of-multiple-risks-2250453e-en.htm

OECD