Nationale Strategie voor de Bevordering en Productie van Granen gereed

Portugal is sterk afhankelijk van de import van graan. Het voornemen is om de zelfvoorzieningsgraad met 38% te verhogen. De zelfvoorzieningsgraad ligt nu rond de 23%. Recent publiceerde het Portugese Ministerie van Landbouw de Nationale Strategie voor de Bevordering en Productie van Granen met daarin 20 maatregelen om deze doelstelling te behalen.

De gehele keten (van producent tot distributie) is er van overtuigd dat Portugal meer graan moet kunnen produceren. Zodoende is op initiatief van het Portugese Ministerie van Landbouw een werkgroep ingesteld met diverse vertegenwoordigers uit de graansector.


Het doel van deze strategie is, naast het vergroten van de productie, om de landbouwactiviteit op het platteland een impuls te geven. Het plan bestaat uit vier pilaren: producentenorganisaties (PO’s); goede organisatie en communicatie tussen alle partijen uit de gehele keten; innovatie en uitwisseling van kennis; en tenslotte het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) als voornaamste instrument om de inkomsten van de boeren in balans te brengen. Uit deze vier pilaren vloeien twintig maatregelen voort.

Deze maatregelen zijn:
1. Verminderen van energiekosten;
2. Versterken van de nationale productie van genetisch en gecertificeerd zaad;
3. Versterken van beschermingsmaatregelen tegen biotische factoren;
4. Begeleiding van de toekenning van statuut producentenorganisaties;
5. Vereenvoudigen van vergunningen voor hydraulische infrastructuren;
6. Verhoging van capaciteit wateropslag en efficiënter gebruik van hydrische e energiebronnen;
7. Meer investering en herschaling rijstvelden;
8. Innovatie agenda;
9. Producenteorganisaties: Technische capaciteit verhogen, versterken van middelen voor onderzoek en dienstverlening op het gebied van precisielandbouw;
10. Steunmaatregelen producenten akkerbouwgewassen
11. Behoud van positieve discriminatie voor PO’s in het kader van steun plattelandsontwikkeling en investering;
12. Versterken productschappen;
13. Meer waardering voor de nationale productie;
14. Versterken van sanitaire controle op import;
15. Stabiliseren van inkomen d.m.v. mutualisme;
16. Vastleggen van steun gekoppeld aan de sector;
17. Agromilieu maatregelen en klimaatverandering;
18. Agromilieumaatregelen nemen ter bescherming van bronnen: grond, water en biodiversiteit;
19. Agromilieumaatregelen nemen voor rijstvelden – behoud van biodiversiteit op landbouw ecosystemen die onder water staan;
20. Agromilieumaatregelen nemen voor gebieden met een hoog brandrisico: zorgen voor discontinuïteit.

De Nationale Strategie moet binnen 5 jaar worden geïmplementeerd.

Bron: GPP