27 juli Agroport South "Saline Agriculture: a practical solution to a global problem"

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Ukraine, Kherson, airport

Webinar

"Рослинництво на засолених ґрунтах: практичні рішення глобальної проблеми".
On 27 July at Agroport South we will talk about Soil Salinization. Together with FAO, Salt Farm Foundation and Institute of Water Problems and Soil Reclamation of NAAS we organize a webinar: "Saline Agriculture: a practical solution to a global problem"

27 липня в рамках Міжнародної виставки АГРОПОРТ ПІВДЕНЬ ми говоритимемо про засолення ґрунтів. Разом з FAO, Salt Farm Foundation та за учісті Інституту водних проблем і меліорації НААН ми організовуємо вебінар на тему: "Рослинництво на засолених ґрунтах: практичні рішення глобальної проблеми".

We start at: 10 a.m. Ukrainian time

Conference room 2, International airport "Kherson"

OR watch live on our Facebook page

Розпочинаємо о 10.00 в конферен-залі 2 в Міжнародному аєропорті "Херсон"

https://www.facebook.com/events/1047391738752358/

https://www.facebook.com/events/1047391738752358/

Follow our updates for more inforamtion. Слідкуйте за нашими оновленнями.
Saline Agriculture Agroport Kherson
Beeld: ©NL Embassy in Ukraine

Why Kherson? Чому Херсон?

Why Kherson? Чому Херсон?

The Southern regions of Ukraine are the most affected by the climate change. High temperatures and irregular precipitations require intensive crop irrigation. All these and other factors make arable farming in the South of Ukraine very risky and bring Soil Salinization on top of the challenges which face farmers.

Together with using the right (salt tolerant) crops, proper irrigation techniques, water management, fertilizers and factoring in the climate condition of the respective region, it is possible to improve and re-use the salt-affected farmland.

Південні регіони України зазнають найсуттєвішого впливу від зміни клімату. Високі температури та нерегулярні опади вимагають інтенсивного зрошення у рослинництві. Всі ці та інші чинники роблять землеробство на півдні України дуже ризикованим. А проблема засолення грунтів поступово займає важливе місце серед інших викликів для агровиробників.

Разом з використанням солестійких культур, раціональних методів зрошення, управлінням водними ресурсами, контролем за внесенням добрив та врахування кліматичних особливостей відповідного регіону, можна поліпшити і повторно використовувати сільськогосподарські угіддя, що зазнали засолення.

Dr. Arjen de Vos, Director Research & Development
Beeld: ©Salt Farm Foundation

Webinar speaker: Dr. Arjen de Vos, Director Research & Development, Salt Farm Foundation

Salt Farm Foundation

Salt Farm Foundation

"The Salt Farm Foundation is developing saline agriculture as a practical solution to a global problem. At the open-air lab in the Netherlands, we are identifying salt tolerant crops and develop the best cultivation strategies. The successful large-scale implementation of saline agriculture not only contributes to food security but can also reduce poverty, unemployment, malnutrition and migration."

https://saltfarmfoundation.com/

read more

Salt Farm Foundation розробляє практичні рішення для рослинництва на засолених ґрунтах. В лабораторії під відкритим небом в Нідерландах вони ідентифікують культури стійкі до солі та розробляють найкращі стратегії їх вирощування. Успішне широкомасштабне впровадження рослинництва на засолених ґрунтах не тільки сприятиме забезпеченню продовольчої безпеки, але й підвищить добробут  людей та міграцію.

https://saltfarmfoundation.com/

Saline Agriculture Knowledge Centre

Інформаційний центр із землеробства на засолених грунтах
The Knowledge Centre on Saline Agriculture is an act as a one-stop resource centre for everything related to saline agriculture. Not just for farmers, but for NGO’s, students and scientists as well. https://www.salineagricultureworldwide.com/

Інформаційний центр із землеробства на засолених ґрунтах - це відкрита платформа, яка надає інформацію зацікавленим фермерам, неурядовим організаціям, студентам та науковцям.

https://www.salineagricultureworldwide.com/

Salt Farm Foundation
Beeld: ©https://saltfarmfoundation.com/