Training voor Nigeriaanse groentetelers dringt armoede terug

Groentetelers in Nigeria krijgen via een grootschalig trainingsprogramma de basale kennis van de groenteteelt bijgebracht. Door de olievlekwerking worden zo’n 30.000 boeren in dit land bereikt. Resultaat is dat de groenteproductie op deze kleinschalige bedrijven snel toeneemt en de armoede wordt teruggedrongen.

Nigeria staat voor grote uitdagingen. Het land telt 190 miljoen inwoners en is daarmee een dichtbevolkt land. Dat aantal gaat nog fors groeien. De een zegt dat over 25 jaar de bevolkingsomvang is opgelopen tot 450 miljoen inwoners. Anderen vrezen dat zelfs een miljard inwoners in het verschiet ligt.

Teeltbed met plastic mulching met okra-planten

Om de bevolking te kunnen voeden, zijn nu al voedselimporten nodig. Sinds de olieopbrengsten zijn geslonken, beschikt het land echter over vrijwel geen deviezen meer. Het Afrikaanse land heeft wel de beschikking over zo’n 75 miljoen hectare landbouwgrond, maar daarvan is slechts de helft werkelijk in gebruik.  

East West Seed

Alle reden dus om de Nigeriaanse landbouw een impuls te geven. Het bedrijf East West Seed doet dat door Nigeriaanse boeren te leren hoe zij de groenteproductie kunnen vergroten.

Dit van oorsprong Nederlandse zaadveredelingsbedrijf is in veertig jaar uitgegroeid tot een wereldspeler op de markt van tropische groentezaden en ook actief in Afrika. Alhoewel de commercie van het eigen bedrijf niet uit het oog wordt verloren, stelt East West Seed een verbetering van het leven van kleine boeren voorop.
 

Rutger Groot

Duizenden boeren volgen training

Vier jaar geleden is hiervoor East West Seed Knowledge Transfer Foundation opgericht. Rutger Groot is voorzitter van deze stichting en tevens lid van de Raad van Commissarissen van het commerciële bedrijf. De stichting heeft in Azië en Afrika trainingsprogramma’s opgezet om boeren basale teeltkennis bij te brengen. Aanvankelijk werden daarmee zo’n 10.000 boeren per jaar bereikt, inmiddels uitgegroeid tot zo’n 120.000 boeren per jaar. Groot zegt dat het de ambitie van de stichting is een half miljoen boeren per jaar te trainen.

In Nigeria groot trainingsprogramma

Ook in Nigeria is een omvangrijk trainingsprogramma opgezet. De praktijk was dat groentetelers in dit land lage opbrengsten realiseerden en kampten met grote oogstverliezen. Geoogste tomaten waren al na anderhalve dag rot, omdat er met kwalitatief slecht uitgangsmateriaal werd gewerkt en de boeren over weinig kennis beschikten.

'Denk niet dat je in dit land als ondernemer snel geld kan verdienen'

Samen met Solidaridad, Wageningen UR, een universiteit in Nigeria en support van het SDGP-programma van RVO is een kennisprogramma opgezet om de Nigeriaanse groentetelers betere teeltmethoden te leren. Het programma Transforming Nigeria’s Vegetable Markets probeert zo’n 30.000 boeren te bereiken.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een formule die in andere landen succesvol is gebleken. EWS Knowledge Transfer- medewerkers speuren boeren op die bereid zijn om te innoveren. Deze worden gedurende een of twee teeltrondes geholpen en getraind met het verbeteren van de teelt, in Nigeria de teelt van tomaten, okra, hete peper en uien. Daarbij komen onderwerpen als zaaizaad, bemesting, bodembedekking (mulching) en andere teelttechnieken aan de orde. De praktijk is dat de opbrengsten snel toenemen. Andere boeren zien dat hun buurman goede resultaten bereikt en willen dat ook zelf realiseren. “Het werkt als een olievlek”, zegt Groot. “Als we op een perceel demonstratie-bedden hebben aangelegd en we het verhaal aan andere boeren vertellen, zie je hun enthousiasme groeien.”

‘Niet alleen halen, ook brengen’ 

In Nigeria gaan volgens Rutger Groot veel deuren open als je niet voor de snelle winst gaat. “Denk niet dat je in dit land als ondernemer snel geld kan verdienen. Als je accepteert dat je ook wat moet brengen, dan is er in dit ondernemende land veel te bereiken.”

Groot is vol lof over de inzet van de Nederlandse landbouwraad, Bram Wits. “Hij trekt en duwt om de interesse van Nederlandse partijen te verwerven.” Niet voor niets is het gelukt dat minister Kaag afgelopen zomer het land bezocht en reisde premier Rutte dit najaar met een delegatie naar Nigeria. Nigeria staat ook hoog op de lijst van mogelijke reizen in 2020 door minister Schouten.

Nigerianen zijn ondernemend

Zijn ervaring is dat Nigerianen erg ondernemend zijn. Groot vertelt van een boer die opzag tegen de investering in plastic potjes om jonge planten in op te kweken. Al pratende ontstond het idee om de bladeren van een mangroveboom te gebruiken en daarmee op eenvoudige wijze voor een alternatief te zorgen. Drie vrouwen die het gesprek hoorden, pikten het idee op. Zij produceren én verkopen nu de plantaardige kweekbakjes. De boer zelf heeft een handeltje opgezet om jonge plantjes in deze bakjes aan derden te verkopen. “Dat is kenmerkend voor Nigeria”, zegt Groot. “Ze pakken het snel op.”

Sleutel voor aanpak armoede

Groot zegt dat het trainingsprogramma een breed effect heeft. De boeren varen er wel bij, de kunstmestleverancier en andere ondernemers in de voedselketen hebben er profijt van en uiteindelijk profiteert ook de consument van betere kwaliteit en grotere beschikbaarheid aan groenten. “Een echte win-winsituatie”, aldus Groot. “Het trainingsprogramma is een sleutel om de armoede op het platteland aan te pakken.”

Meer informatie:
https://kt.eastwestseed.com/
https://growhow.eastwestseed.com/

Landbouwteam West-Afrika
Twitter: @AgriWestafrika

ACC-LNV@minbuza.nl

November 2019

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Kennisuitwisseling. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.