Wetswijzigingen in Mexicaanse verwerkte voedingsmiddelenindustrie gericht op bestrijden obesitas

In de afgelopen maanden werd duidelijk dat de Mexicaanse overheid het grote obesitasprobleem wil aanpakken door wetten door te voeren die er op gericht zijn de Mexicaanse consument beter te informeren en zodoende gezondere eetgewoontes te promoten. Volgens de overheid, speelt de (ultra)verwerkte voedingsmiddelenindustrie hierin de centrale rol. In dit artikel leest u over een update over de nieuwe etiketteringsnorm, alsmede over de tendens in verschillende deelstaten waar verkoop van junkfood en frisdrank aan minderjarigen wordt verboden. Deze wetswijzigingen hebben in de laatste maanden een groter draagvlak gekregen in verband met de corona pandemie.

Update etiketteringsnorm

Al eerder berichtten we over NOM-051 waarin de Mexicaanse overheid de (ultra)verwerkte voedingsmiddelenindustrie verplicht om zwarte achthoekige stickers te plaatsen op de voorzijde van het etiket indien het product bepaalde voedingswaarden overschrijdt. Deze stickers geven bijvoorbeeld aan dat het product te veel calorieën, zouten, vetten, suikers, enzovoorts bevat. Mocht het product cafeïne of zoetstoffen bevatten, dan moet eveneens een sticker worden geplaatst, waarop wordt aangegeven dat het product niet geschikt is voor kinderen.

De norm, die al veel kritiek had ontvangen van de private sector en waar de overheid weinig gehoor aan gaf, is continu onderhevig aan commentaar van belanghebbende partijen om de norm uit te stellen. In principe staat het in werking treden van de norm gepland voor 1 oktober van dit jaar, maar de federale overheid heeft inmiddels via de Federale Staatscourant aangegeven geen sancties op te leggen aan bedrijven die nog geen waarschuwingsstickers op hun etiketten plaatsen. Deze sancties zullen pas gaan gelden vanaf 1 december 2020, waardoor er praktisch gezien twee maanden tolerantie wordt geboden.

Uit gepubliceerde notulen van de WTO blijkt dat de VS, EU en Zwitserland voor minimaal twee jaar uitstel hebben gepleit. Canada vroeg om ministens een jaar uitstel. Deze aanvraag is gebaseerd op het feit dat bedrijven, en met name het MKB, al genoeg moeilijkheden hebben tijdens de huidige gezondheidscrisis.

Verbod verkoop junkfood en frisdrank aan minderjarigen

De deelstaat Oaxaca heeft in de eerste week van augustus een verbod ingesteld voor de verkoop, distributie, promotie en het weggeven van junkfood en frisdranken aan minderjarigen. Dit initiatief komt van de MORENA-afgevaardigde Magaly López Domínguez, die met deze aanvulling op de Wet voor de Rechten van Jongens, Meisjes en Pubers van de Deelstaat Oaxaca, de jongeren voor diabetes, obesitas en hoge bloeddruk wil beschermen. In de jaren 2017, 2018 en 2019, stond Oaxaca op nummer één wat betreft obesitas in kinderen. Bovendien is ondervoeding de negende doodsoorzaak voor kinderen uit Oaxaca. Aangezien het sterftecijfer voor coronapatiënten hoger ligt bij mensen die ook lijden aan overgewicht en obesitas, heeft de wetswijziging veel steun gekregen. Federale onderminister van Gezondheid, Hugo López-Gatell Ramírez, liet via Twitter weten optimistisch te zijn over de verandering. Ook internationale organisaties als UNICEF en de FAO zijn voorstanders van het besluit van de deelstaatregering. De verantwoordelijkheid voor de consumptie van junkfood en frisdranken komt daarmee nu uitsluitend te liggen bij de ouders.

De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat volksgezondheid op de eerste plaatst komt.

Andere deelstaten ook geïnteresseerd vanwege coronacrisis

De deelstaten Colima, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Mexico-Stad, Hidalgo, Guerrero en Tamaulipas hebben inmiddels ook aangegeven geïnteresseerd te zijn om een verglijkbare wetswijziging door te voeren. De senator Raúl Paz Alonzo voor de politieke partij PAN heeft aangegeven om naar mogelijkheden te kijken om een dergelijke wetswijziging op federaal niveau door te voeren.

Hoewel sommige deelstaten de wet aan het analyseren zijn, hebben andere deelstaten een soortgelijk wetsvoorstel al ingediend of zelfs al goedgekeurd. Dat laatste is in het geval van de deelstaat Tabasco. In deze deelstaat zullen ook geen verkoopautomaten meer te vinden zijn in scholen, publieke en private ziekenhuizen of gezondheidscentra. Als uitzondering geldt dat traditionele dranken en voedsel niet binnen de wet vallen; het verbod geldt alleen voor (ultra)verwerkte producten.  

Wederom onvrede private sector

Zowel verschillende brancheverenigingen als de private sector hebben inmiddels hun onvrede uitgesproken. Ze geven aan dat er geen ruimte is geweest voor een gezamenlijke, open dialoog of werkgroepen om zo tot een oplossing te komen. Daarbij geeft men aan dat dit een grote impact zal hebben voor de gehele voedselketen. Dit zijn vergelijkbare argumenten die de brancheorganisaties en private sector ook al noemden in het proces rondom de nieuwe etiketteringsnorm.