Forse bezuiniging bij het Mexicaanse Ministerie van Landbouw

Eind november 2019 werd door het Mexicaanse Huis van Afgevaardigden het budget voor 2020 goedgekeurd. Voor het Ministerie van Landbouw en Rurale Ontwikkeling (SADER) betekent dit een bezuiniging van ruim 27% ten opzichte van 2019.

Mexico landbouw
Beeld: ©Adobe Stock

Onvrede

Na het bekendmaken van het budgetvoorstel, waarin in eerste instantie sprake zou zijn van een bezuiniging van 33%, is er veel ophef ontstaan uit de sector. Deze onvrede heeft o.a. geleid tot een twee weken lange blokkade bij het gebouw van het Huis van Afgevaardigden. Er waren al eerder manifestaties, in juli en augustus van dit jaar, toen meer dan 50.000 demonstranten de straten opgingen om de regering op te roepen voor meer steun ten behoeve van de primaire sector.

Bezuinigingen

De bezuinigingen raken vooral programma’s die zich richten op het verlenen van steun bij de vermarketing van de primaire producten, ontwikkelingsprogramma’s voor tuinbouw, vee, visserij, productiviteit en competitiviteit. Ook zal het Nationale Informatiesysteem voor de Ontwikkeling van Duurzame Rurale Ontwikkeling verdwijnen. Er zal ook een aanzienlijke daling (-75%) plaatsvinden in het budget voor leningen aan kleine boeren in afgelegen gebieden, die zogezegd leningen konden verkrijgen op hun woord (Crédito a la Palabra).  

Prioriteiten

De Landbouwminister Villalobos Arámbula benadrukt dat het toegewezen budget voldoende is om de prioriteitsprogramma’s in 2020  verder te ontwikkelen. Enkele speerpunten zijn bijvoorbeeld het programma Productie voor Welzijn (+22.2%) en Garantieprijzen voor Basisvoedingsmiddelen (+66.7%). Binnen deze basisvoedingsmiddelen vallen onder andere melk, rijst, bonen, mais en tarwe. Sinds het begin van de nieuwe administratie is er een onderminister aangesteld die de Mexicaanse zelfvoorziening promoot. Om de basis te leggen om deze zelfvoorziening te behalen, is voor de genoemde programma’s een budgetverhoging goedgekeurd. Eveneens zal er meer budget worden toegekend aan het programma Onderwijs en Onderzoek (+3.9%). Het administratieve orgaan binnen het Ministerie zal ook meer geld toegewezen krijgen (+2.5%). Bovendien verzekerde de Minister, dat SENASICA, de Mexicaanse Voedsel- en Warenautoriteit, op dezelfde financiële middelen kan rekenen als dit jaar, aangezien de overheid sanitaire thema’s hoog op de agenda heeft staan.  

Sembrando Vida

Een ander speerpunt in het binnenlands beleid van de overheid, is het programma Sembrando Vida (letterlijk: Leven Zaaien). Het programma, dat valt onder het Ministerie van Welzijn, heeft als doel om bij te dragen aan het sociaal welzijn van boeren in plattelandsgebieden door middel van het verlenen van maandelijkse financiële steun. President López Obrador kondigde een verdubbeling aan van het budget voor dit programma, wat resulteert in ruim 28 miljard Mexicaanse Pesos (1.3 miljard EUR). Het verlenen van deze financiële steun zal een impuls moeten geven aan een integrale plattelandsontwikkeling en de overheid verwacht dat er 400.000 banen gegenereerd zullen worden.