‘Nederlandse tuinbouw is prominent aanwezig in Mexico’

Maak kennis met landbouwraad Erik Plaisier. Hij is sinds de zomer van 2019 actief voor de Nederlandse agrofoodsector in Mexico en Cuba. “Nederland wordt in Mexico gezien als voorbeeldland op het gebied van bedekte tuinbouw.”

Dat hij een spannende tijd in Mexico tegemoet gaat, was Erik Plaisier al snel duidelijk. Een nieuwe regering is aangetreden, er gaat een andere wind waaien in het land. Armoedebestrijding en corruptiebestrijding staan hoog op de politieke agenda.

Een deel van de bevolking beziet de koerswijziging met argusogen. Gaat Mexico de kant op van Venezuela? “En hoe gaat de verhouding met de VS zich ontwikkelen? De agrofoodsector in dit land wacht in spanning af. Dat geldt ook voor mij, want het antwoord op die vragen is voor een belangrijk deel bepalend voor mijn werk”, zegt Plaisier.

Erik Plaisier
Erik Plaisier

Hij is in augustus 2019 als landbouwraad begonnen. Zijn werkgebied omvat naast Mexico ook Cuba. Het landbouwteam is gevestigd op de Nederlandse ambassade in Mexico-Stad. Aan Plaisier en zijn teamleden Frank Hoogendoorn, Simone Elsink (vanuit Mexico-stad) en Yuhina Mangly (vanuit Habana) de taak om Mexico en Cuba te ontsluiten voor de Nederlandse agrofoodsector.

Bedrijfseconoom

Plaisier is bedrijfseconoom, hij heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. “Ik kom niet van een boerderij en heb ook niet in Wageningen gestudeerd, zoals sommige collega-landbouwraden. Maar ik ben wel mateloos geïnteresseerd in de agrarische sector.”

Loopbaan

Dat blijkt ook wel uit zijn loopbaan. In zijn vorige functies was hij steeds werkzaam op het snijvlak van ontwikkelingssamenwerking en handelsbevordering, met agribusiness als speerpunt. Dat deed hij voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en bij het CBI (sinds 2014 onderdeel van RVO). Zes jaar werkte hij in het buitenland, in Honduras, Ecuador en bij de FAO in Rome.

Afgelopen jaren bij CBI lag zijn focus op Latijns-Amerika. Hij hield zich bezig met de export van groenten, fruit en andere producten door lokale MKB’ers naar Europa. “Ik ben internationaal georiënteerd en heb een voorliefde voor dit werelddeel. Fantastisch dat ik nu juist hier als landbouwraad aan de slag mag gaan.”

'Nederland wordt hier gezien als voorbeeldland als het gaat om bedekte tuinbouw'

Bevalt het?

“Mexico-Stad is een van de grootste steden van de wereld. Bruisend en dynamisch, dat spreekt mij aan. Op cultureel gebied gebeurt hier erg veel; Mexico-Stad wordt gezien als de culturele hoofdstad van heel Latijns-Amerika. En terecht, merk ik nu al. Ook in politiek opzicht vind ik het interessant om op dit moment hier actief te zijn als landbouwraad. De recente machtswisseling kan grote gevolgen hebben. Niet alleen voor de bevolking, maar ook voor de land- en tuinbouw. Ik moet mijn weg daarin vinden. Vind ik een spannende uitdaging.”

Wat zijn uw eerste ervaringen met de agrarische sector in Mexico?

“Ik bezocht onlangs het jaarcongres van de landelijke Mexicaanse bedekte tuinbouworganisatie. Daar waren veel vertegenwoordigers van toeleverende bedrijven uit het buitenland. Uit de VS, Canada en Israël, maar vooral uit Nederland. Ons land was dominant aanwezig op die beurs. Nederlandse bedrijven leveren hier uitgangsmateriaal, kassen en bijvoorbeeld systemen om het klimaat in de kas te optimaliseren. Nederland wordt hier gezien als voorbeeldland als het gaat om bedekte tuinbouw.”

Tuinbouwkas van Floraplant in Mexicaanse deelstaat Morales waar met Nederlands uitgangsmateriaal wordt gewerkt.

Is dat terecht?

“Zeker, dat blijkt onder meer uit de activiteiten van het Nederlandse tuinbouwconsortium HortiConnect. Via dit samenwerkingsverband positioneren acht Nederlandse bedrijven zich hier op de markt. Met succes. Naast pure handel is het consortium actief op het terrein van kennisoverdracht. Met een Mexicaanse partner heeft HortiConnect een demobedrijf opgezet met Nederlandse technologie. Dat geeft een impuls aan de tuinbouwsector in dit land en aan de afzet van de bedrijven uit het consortium.”

Staat de tuinbouw centraal in uw werkzaamheden?

“De sector is zeker een van de belangrijkste in het land. Er zijn ook veel mogelijkheden voor bedrijven uit de Nederlandse pluimveeketen en bijvoorbeeld voor leveranciers van dierlijk uitgangsmateriaal. De veehouderij zit hier in de lift. Eerder dit jaar is de Mexicaanse grens trouwens opengegaan voor Nederlands varkensvlees. Mijn voorganger Jean Rummenie heeft daar veel energie in gestoken. Of dat leidt tot succes voor Nederlandse leveranciers is mede afhankelijk van het handelsakkoord tussen Mexico en de Europese Unie. Als dat akkoord wordt getekend, gaan de importtarieven omlaag. Dan komt de export echt op gang, verwacht ik.”

'Recent is de Cubaanse grens geopend voor import van pluimveevlees uit Nederland'

Biedt Cuba kansen voor Nederland?

“Onder president Obama leek het erop dat Cuba aansluiting zou krijgen op de wereldmarkt. Ook Nederlandse agrobedrijven waren optimistisch. Cuba was een hype. Dat optimisme is nu een stuk minder, er zit weinig beweging in. Overigens leveren Nederlandse handelshuizen al sinds jaar en dag pootaardappelen aan Cuba. Die afzet is redelijk stabiel. Recent is de Cubaanse grens geopend voor import van pluimveevlees uit Nederland. Met een Cubaanse delegatie ben ik onlangs in Nederland geweest voor een bezoek aan slachthuizen en verwerkende bedrijven. Ik ga ervan uit dat de export op gang gaat komen.”

Staat circulaire landbouw op uw agenda?

“Dat heeft hoge prioriteit, zeker in Mexico. Over het algemeen vinden Nederlandse bedrijven hier vaak wel hun weg. Circulariteit en duurzaamheid gaan nog niet vanzelf in Mexico, en lijkt momenteel ook niet bovenaan de prioriteiten van de nationale overheid te staan. De uitdaging is dus om de voedselproductie verder te verduurzamen, bijvoorbeeld door de logistiek te verbeteren en zo de verliezen terug te brengen. Ook het watergebruik kan veel efficiënter. Ik zie het als mijn taak om overheden, bedrijven en organisaties in Mexico in contact te brengen met partijen in Nederland om samen te werken aan een meer circulaire landbouwketen. Niet om met een vingertje te wijzen, maar vooral om van elkaar te leren. Ik denk meer aan kennisuitwisseling dan aan kennisoverdracht.”

Contact

Landbouwteam Nederlandse ambassade Mexico-Stad
E-mail: mex-lnv@minbuza.nl
Telefoon: +52 55 11 05 65 60
Twitter: @AgriMexico