Tomatenakkoord tussen Mexico en de VS opgeschort

Vanaf 7 mei heeft de VS het tomatenakkoord opgezegd. Er is nu een importheffing van 17,5 % van toepassing. Dit zal de prijs van tomaten in de VS flink doen toenemen (40 tot 85%).

Het tomaten Suspension Agreement dateert uit 1996 toen een antidumping onderzoek werd gestart door de VS om te bepalen of Mexicaanse importtomaten in de VS verkocht werden tegen lagere prijzen dan hun reële waarde in Mexico.

Nadat dit bevestigd was, werd een Tomato Suspension Agreement gesloten. In ruil voor de schorsing van de importheffing werden minimumprijzen voor de Mexicaanse import afgesproken. Er gelden specifieke minimumprijzen voor verschillende periodes van het jaar.

Deze referentieprijs moet elke vijf jaar worden vernieuwd. Dat ging al eerder niet zonder problemen. Ook in 2012 protesteerden verschillende Amerikaanse telers tegen de afspraak. Toen werd echter in 3 dagen alsnog een akkoord gesloten.

Nu werd de afspraak in februari opgezegd en moest een periode van 90 dagen in acht genomen worden die op 7 mei afliep.

Volgens de Florida Tomato Exchange (FTE) is het aandeel van Mexicaanse tomaten in de VS gestegen van 32 naar 54% terwijl dat van lokale telers daalde van 65 naar 40%.

Tomaten

Daar staat tegenover dat dat de helft van de Amerikaanse groente- en fruitimport uit Mexico komt. De totale waarde van de tomatenexport bedraagt 2 miljard dollar. Volgens andere belangengroepen is deze waarde van de import voor Amerikaanse bedrijven groter. De import van trostomaten zou al zorgen voor 33.000 banen in de VS en 3 mrd van het Amerikaanse BBP.

Ook de bracheorganisatie Border Trade Alliance (Amerikaanse importeurs) waarschuwt dat de Amerikaanse consument hier voor gaat betalen en dat dit ook invloed zal hebben op de handel in andere producten. Eerdere problemen met de avocadomarkt hebben laten zien dat de markt breed reageert op dit soort onzekerheid. Ook de kosten van krediet en het gebruik van koeling gaan omhoog.

De Mexicaanse staatssecretaris van economie, Luz Maria de la Mora, stelt dat de nieuwe situatie ook de Mexicaanse exporteurs zal treffen en dat de financiële gevolgen niet alleen doorberekend worden aan de Amerikanen.

De komende maanden zullen moeten uitwijzen of werkelijk sprake is van dumping. De International Trade Commission (ITC) zal nu haar eigen onderzoek uitvoeren om vast te stellen of er sprake is van schade. Als zowel het ministerie van handel als de ITC tot de conclusie komen dat tomaten onder de reële waarden verkocht zijn, wordt er een antidumping verordening uitgegeven. Zo niet, dan worden de heffingen met terugwerkende kracht verrekend. Uitslag wordt in november verwacht.