Fruitketen blij met opening Mexicaanse grens voor peren

De grens van Mexico voor invoer van Nederlandse peren is recent opengegaan. Over de voorwaarden waaronder peren uit ons land ingevoerd mogen worden, zijn concrete afspraken gemaakt tussen beide landen. De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) en de afzetorganisatie GroentenFruit Huis spreken over een belangrijke doorbraak.

De onderhandelingen met Mexico hadden vooral betrekking op de fytosanitaire importvoorwaarden. De besprekingen hebben circa drie jaar geduurd. Soortgelijk overleg met de Chinese autoriteiten over markttoegang van Nederlands fruit nam meer dan zeven jaar in beslag, met Vietnam nauwelijks een jaar.

Russische boycot

In de Nederlandse fruitteelt is peer inmiddels het hoofdproduct met een productieaandeel van meer dan 50%. Gezien de omvang van de vraag in eigen land moet ongeveer driekwart van de peren in het buitenland worden afgezet. Nadat de Russische afzetmarkt in 2014 wegviel, zijn de betrokken instanties naarstig op zoek gegaan naar nieuwe markten, waaronder Mexico.

Verbreding afzetstrategie

NFO-voorzitter Michiel Gerritsen is enthousiast over de opening van de Mexicaanse grens, hoewel hij daar ook geen wonderen van verwacht. “Mexico kan Rusland nooit vervangen. Tot 2014 ging grofweg een derde deel van de Nederlandse peren naar Rusland. Belangrijker vind ik dat er weer een afzetland bij komt na bijvoorbeeld India, China en Vietnam. De Russische boycot dwingt de Nederlandse fruitketen tot een verbreding van zijn afzetstrategie. Dat wordt actief opgepakt, de opening van de Mexicaanse grens is daarvan een van de resultaten.”

Behandeling peren voor export

Nederlandse peren komen volgens het afgesproken protocol alleen de Mexicaanse grens over als het fruit een zogeheten cold treatment heeft ondergegaan. Ook een behandeling na de oogst met fungiciden is verplicht. Inge Ribbens van GroentenFruit Huis – zij was nauw bij de besprekingen betrokken – spreekt over kostbare maatregelen waar telers wellicht huiverig voor zijn. “Dit jaar is een proefjaar. Of het protocol in de praktijk werkbaar, is moet blijken. Ik ben daar toch wel optimistisch over.”

Promotie in Mexico

Volgens Gerritsen van de NFO wijzen de oogstprognoses niet op een erg grote productie dit jaar in Europa. Forse inzet van de afzetorganisaties op de Mexicaanse markt verwacht hij daarom niet op korte termijn. “Promotie is overigens een zaak van lange adem. Het opengaan van een grens betekent niet automatisch afzet. Mijn dringende advies aan de exporteurs is om bij het betreden van de Mexicaanse markt samen te werken. Maak een gezamenlijke vuist.”

Lopende onderhandelingen

GroentenFruit Huis onderzoekt op dit moment of er draagvlak is onder de afzetorganisaties om bij de Europese Unie subsidie aan te vragen voor promotieactiviteiten in landen die zijn opengegaan voor Nederlands fruit.

Op dit moment lopen er nog onderhandelingen over de export van appels en/of peren naar onder meer Zuid-Afrika, Thailand, Myanmar, Colombia en China. Ook bij deze besprekingen zijn NFO en GroentenFruit Huis nauw betrokken.

September 2017