Samen tegen voedselverspilling in Mexico

Ook in Mexico wordt veel voedsel verspild, ondanks dat bedrijven zeggen geen voedselverspilling te kennen. Twee programma’s van een Britse NGO proberen desondanks de verspilling de komende jaren terug te dringen.

Voedselverspilling is in Mexico -net als in veel andere landen- een groot probleem. Het land heeft zelfs de hoogste cijfers op het gebied van voedselverspilling- en verlies per hoofd van de bevolking in de regio Latijns-Amerika.

Tekst gaat onder foto verder

Mexicaanse mango in de boomgaard
Beeld: ©Cinthia Alemán
Mexicaanse mango in de boomgaard

Naar schatting bedraagt de voedselverspilling en –verlies in Mexico 20 miljoen ton. Deze schatting beslaat de voedingsketen vanaf het moment dat het product de boerderij verlaat tot aan het verkooppunt. Deze 20 miljoen ton is ongeveer 35% van al het in Mexico geproduceerde voedsel. De financiële schade hiervan bedraagt $ 25 miljard. Dit bedrag staat gelijk aan ongeveer 2,5% van het Mexicaans BBP.

Daar bovenop komt nog de schatting van 11 miljoen ton aan voedsel dat thuis verloren gaat. Dat zijn enorme getallen, terwijl zo’n 40 miljoen Mexicanen kampen met voedselonzekerheid en er 9 miljoen Mexicanen leven met chronische honger.

Rampzalig voor het milieu

Ook voor het milieu is dit rampzalig. Het meeste voedsel dat verloren gaat, valt in de categorie verse groente en fruit zoals mango’s, tomaten, guayaba’s en paprika's. In totaal zijn er 79 agrarische producten in Mexico geïdentificeerd waar de verliezen groot zijn. De broeikaseffecten van 25 van deze 79 producten die worden verspild of verloren gaan, zijn al goed voor zo’n 36 miljoen ton CO2-uitstoot per jaar.

Bovendien is uitgerekend dat in Mexico zo’n 40 miljard kubieke meter water per jaar ‘weggegooid’ wordt in etenswaren die nooit worden geconsumeerd. Deze hoeveelheid staat gelijk aan het water dat de gehele bevolking van Mexico (120 miljoen inwoners) nodig heeft in 2,4 jaar.

Al met al wordt 15% van de landbouwgrond in Mexico gebruikt voor producten die nooit gegeten zullen worden. In de strijd tegen voedselverspilling en –verlies in Mexico is de meeste winst te behalen tijdens de voedselproductie en opslag, voedselverwerking, de detailhandel en de consumptie buitenshuis.

'Het is belangrijk dat voedselverspilling en -verlies op de publieke en private agenda komt' (Gabriella Rosato, Mexicaanse voedselbank)

Britse NGO actief in Mexico

Om deze problematiek te lijf te gaan, heeft de Wereldbank in opdracht van de vorige Mexicaanse regering een nationale strategie opgesteld om de verliezen te reduceren. Gelijktijdig was WRAP, een Britse NGO, op zoek naar partners in Mexico om hun model van vrijwillige overeenkomsten op te schalen. In dit model, dat zich met het Courtauld Commitment in het VK reeds had bewezen in de strijd tegen voedselverliezen, werken organisaties uit de voedselsector samen en leren zij van elkaar hoe effectief en efficiënt veranderingen te bewerkstelligen. Door middel van financiering van Partnering for Green Growth & the Global Goals (P4G), heeft WRAP dit in Mexico gerealiseerd in samenwerking met de Mexicaanse voedselbank.

Het P4G-programma wordt medegefinancierd door de Deense en Nederlandse overheid en biedt fondsen aan innovatieve initiatieven van publiek/private partnerschappen die het verschil kunnen maken in het creëren van duurzame en veerkrachtige economieën.

Tekst gaat onder foto verder

Compost
Compost

Het door P4G gefinancierde initiatief van WRAP richt zich in Mexico op de samenwerking van productie-, distributie- en consumptiebedrijven om voedselverspilling en -verlies in de periode tot 2030 te halveren. Met een vrijwillige overeenkomst (Pacto por la Comida), committeren bedrijven zich aan dit doel. Pacto por la Comida, waar ook een (deels) Nederlands bedrijf als Unilever zich bij aan heeft gesloten, werd officieel gelanceerd in maart 2021 en organisaties kunnen zich momenteel aansluiten om gezamenlijk voedselverspilling tegen te gaan.

'Dit partnerschap maakt van een voedselverspillingsprobleem een zakelijke kans' (Ian de Cruz, Global Director, P4G)

Financiële producten

In 2020 kreeg WRAP daarnaast P4G-financiering om een nieuw project - FLAWLESS - uit te voeren in Mexico, Zuid-Afrika en Indonesië. Onder leiding van WRAP worden in dit project innovatieve financiële producten ontwikkeld die banken aan kunnen bieden aan bedrijven die actie ondernemen om voedselverliezen te reduceren. Dit kunnen onder andere zijn preferentiële leentarieven bij aanschaf van machines die voedselverspilling terugdringen tijdens de oogst of verwerking van het voedsel. De Rabobank brengt dit model in praktijk in haar recent gelanceerde leenprogramma 12.3 – genoemd naar SDG-voedselverspillingsdoel 12.3. Biologische supermarktketen Ekoplaza maakt reeds gebruik van dit leningsprogramma. WRAP heeft berekend dat een bedrijf voor elke euro die het investeert in tegengaan van voedselverlies gemiddeld €14 terugverdient.

Tekst gaat onder foto verder

'Het is voor banken innovatief om bij verstrekking van leningen aan bedrijven rekening te houden met tegengaan van voedselverliezen' (Ffion Batcup, International Development Manager WRAP)

Restanten

Efficiency as a service

Een andere financiering die WRAP ontwikkelt in het project wordt “efficiency as a service” genoemd. In dit concept bieden financiële en technologieleveranciers oplossingen aan grote horecagelegenheden om voedselverliezen te verminderen. Horecagelegenheden betalen vervolgens al naar gelang de efficiëntie die hiermee wordt bereikt.

Een derde instrument is gebaseerd op de zogenoemde carbon credits: reductie in voedselverlies en –verspilling wordt omgerekend naar verminderde CO2-uitstoot. Deze verminderde CO2-uitstoot kan vervolgens te gelde worden gemaakt via de verkoop van carbon credits. WRAP wil ook investeringen bevorderen in klimaatvriendelijke cold chain infrastructuur.

Een grote uitdaging is om de retailsector en de Mexicaanse overheid bij de verbetering van de voedselketen te betrekken. Er is weerstand bij bedrijven om gegevens te delen. Veel bedrijven zeggen overigens helemaal geen voedsel te verspillen.

Bent u als bedrijf actief in Mexico en geïnteresseerd in een vrijwillige overeenkomst of in FLAWLESS? Of beschikt u over oplossingen om voedselverspilling en –verlies te gaan in Mexico? Neem dan contact op met het landbouwteam.

Landbouwteam Mexico:
E=mail: mex-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgriMexico

Juni 2021

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Mondiale aanpak van voedselverliezen. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.