Hogere opbrengst bij Mexicaanse teler door data-analyse en technologie

Door data-analyses te combineren met hedendaagse technologie zijn glastuinders in staat om zowel meer als betere producten te telen. Een proefproject bij de Mexicaanse teler United Farms met de Growing by Plant Empowerment (GPE)-principes toont klinkende resultaten: aanzienlijk minder gebruik van energie en meststoffen, 12% hogere productie en onder de streep 15% hogere nettowinst.

Deze resultaten zijn mogelijk gemaakt door het Nederlandse consortium HortiConnect. Dat is in 2014 opgericht met als doel om met aanvullende producten en diensten de Mexicaanse markt voor de tuinbouw te bewerken. Een gezamenlijke aanpak bood meerwaarde ten opzichte van de individuele aanpak in Mexico. HortiConnect manifesteerde zich onder andere via webinars, seminars en roadshows.

In nauwe samenwerking met de overheid - RVO.nl en de Nederlandse ambassade, met een prominente rol voor de landbouwraad - is belangstelling vanuit de Mexicaanse markt ontstaan. Dat leidde tot bijzondere innovaties voor de Mexicaanse markt: de implementatie van de Growing by Plant Empowerment (GPE)-principes. De partners van GPE zijn de bedrijven Koppert Biological Systems, Ludvig Svensson, Cultilene, Hortilux, LetsGrow.com en Hoogendoorn Growth Management.

Lees verder onder foto

Horticonnect

Dashboard voor visualisatie en analyse

Voor het toepassen van GPE wordt een variëteit aan sensoren en slimme camera’s geïnstalleerd in een kasafdeling, om constant meetgegevens te verzamelen van verschillende parameters. Denk aan luchttemperatuur, luchtvochtigheid, CO2, straling, zoutgehalte (EC) en worteltemperatuur. Deze parameters vormen de basis van de automatisering. Hoogendoorn Growth management levert een klimaatcomputer waarin de data worden verzameld.

Data visualiseren en analyseren

Voor het proefproject in Mexico is een dashboard in het LetsGrow.com-platform op maat gemaakt om alle data te visualiseren en te analyseren. “Dit is een gebruiksvriendelijke manier voor de teler om toegang te krijgen tot de informatie en zorgt voor een helikoptervisie op basis waarvan de juiste beslissingen worden genomen”, vertelt Evripidis Papadopoulos, onderzoeker en data-analist bij LetsGrow.com. “De telers loggen in op een computer en kunnen de gewasstatus bekijken, zelfs wanneer zij niet aanwezig zijn in de kas. Dit levert de telers een enorme tijdsbesparing op. Daarnaast is er altijd toegang tot de data en kan de data op afstand worden gemonitord door de experts van de consortiumpartners. Dit vormde de basis van de training voor de Mexicaanse telers en biedt ook veel perspectieven voor teeltadviseurs”.

Lees verder onder foto

Horticonnect

Routekaart

Met de Mexicaanse praktijkproef is bewezen dat de implementatie van de GPE-principes de routekaart vormt naar een duurzame en meer winstgevende tuinbouw. Van 2018 tot 2020 zijn de principes door HortiConnect in de praktijk gebracht bij United Farms, een Mexicaanse producent van tomaat en komkommer. United Farms beschikt over 65,5 hectare aan hightech kassen in Querétaro. Gedurende de tweejarige praktijktest heeft het consortium de traditionele commerciële manier van telen vergeleken met de teelt op basis van de GPE-principes. Met als uitkomst dat GPE het gebruik van natuurlijke hulpbronnen fors reduceert en de nettowinst met 15% verhoogt.

GPE kan worden gezien als een natuurlijke evolutie van Next Generation Growing. Deze geïntegreerde benadering is gebaseerd op natuurkunde en plantfysiologie. De focus van de benadering ligt op plantbalansen. In de praktijktest bij United Farms heeft het consortium al deze kennis gedeeld met de telers.

Lees verder onder foto

Horticonnect

Data Driven Growing bij United Farms

Data Driven Growing (DDG) is de sleutel om objectieve beslissingen te nemen gebaseerd op natuurkunde en plantfysiologie, aldus René Beerkens, consultant van Hoogendoorn Growth Management. “Alles draait om het behalen van de juiste balans in de kas. Door DDG meteen aan het begin van een teelt toe te passen, kunnen de planten beter in balans worden gebracht, waardoor de productie en de nettowinst worden gemaximaliseerd”.

Aanpassingen op basis van ervaring en intuïtie

Data-gedreven inzichten vormen de basis van de hedendaagse GPE-principes. De principes zijn het afgelopen decennium uitgebreid getest, zo ook in de Mexicaanse praktijktest. In de commerciële afdelingen van United Farms werden de aanpassingen gedaan door ervaren telers gebaseerd op ervaring en intuïtie. De GPE-afdeling werd gemanaged door jonge en relatief onervaren telers, die beslissingen namen gebaseerd op data. Daarnaast werden ze door de vijf Plant Empowerment implementatie partners uitgebreid getraind op GPE en DDG. Deze partners vormen een onderdeel van HortiConnect en hebben een holistische aanpak ontwikkeld die speciaal is uitgekristalliseerd voor de klimaatcondities in Mexico en de specifieke situatie bij United Farms.

Lees verder onder foto

Horticonnect

Resultaten GPE

De resultaten van de GPE-afdeling zijn na afloop van de teelt vergeleken met die van de commerciële kas. De commerciële kas beschikte hierbij over dezelfde apparatuur en werd onderworpen aan dezelfde externe omstandigheden. De resultaten: een reductie van 31% in het gebruik van meststoffen, 52% besparing op chemische middelen, 13,8% minder gasverbruik voor verwarming en 12% hogere productie. Dit resulteerde in 15% meer nettowinst voor de teler. Op het gebied van impact op de omgeving is de 14% waterbesparing een belangrijk voordeel. Conclusie: GPE is de routekaart is naar een duurzame en winstgevende tuinbouw, waarbij DDG-telers kan ondersteunen naar een meer consistente en herhaalbare manier van telen. Dit reduceert het risico voor investeerders en consumenten.

Toekomstperspectief

“De Growing by Plant Empowerment-data geven duidelijke inzichten in de situaties in de kas. Dit resulteert in een stabielere productie. Daarnaast zijn planten die in balans zijn gemakkelijker te managen”, aldus Or Weiss, als United Farms-teler verantwoordelijk voor de GPE-locatie gedurende de veldtest. “Door de GPE-principes toe te passen, hebben we vorig jaar een enorm goede winst kunnen realiseren”. United Farms is zo enthousiast over de resultaten van de veldtest dat zij van plan zijn de aanpak binnen de hele organisatie uit te rollen. “Ze hebben zo veel kennis opgedaan dat ze nu in staat zijn om de kennis met andere Mexicaanse telers te delen gedurende wekelijkse online-trainingssessies”, vertelt Beerkens.

Teelt optimaliseren

Door data-analyses te combineren met de hedendaagse technologie, zijn tuinders in staat om de kwantiteit en de kwaliteit van de teelt te optimaliseren. Bovendien kunnen grotere productielocaties efficiënter worden gemanaged. Beerkens: “Het project heeft bevestigd dat, ondanks verschillende klimaten en stralingssommen, overal ter wereld dezelfde natuurkundige regels gelden.” Dit is voornamelijk van belang voor de regio’s waar ervaren telers schaars zijn: niet alleen in Mexico, maar ook in andere landen.

De GPE-principes zijn relatief snel aan te leren. Dit kan ervoor zorgen dat nieuwe jonge telers enthousiast worden voor de sector. Via deze weg wordt voldaan aan de stijgende vraag naar duurzame verse groente van hoge kwaliteit en naar prachtige bloemen en planten overal ter wereld.

Ondersteuning door landbouwteam Nederlandse ambassade in Mexico

Tuinbouw is een van de prioriteitssectoren van het landbouwteam op de Nederlandse ambassade in Mexico. Met het Partners in Business (PIB) project positioneert het team, in nauwe samenwerking met het Horticonnect Consortium, de Nederlandse tuinbouwsector als een betrouwbare partner voor Mexicaanse telers, door middel van promotie en cofinanciering van seminars, publicaties en promotiefilms over Plant Empowerment, en het hiernaast beschreven proefproject. Ook organiseert het team NL-paviljoens en netwerkactiviteiten op belangrijke tuinbouwbeurzen zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse Expo Agroalimentaria, de PMA Fresh Summit (in de VS), en Greentech Americas (in maart 2021 voor het eerst in Mexico). Verder worden diverse onderzoeksprojecten ondersteund, en werkt het team nauw samen met de Mexicaanse overheid om de bescherming van kwekersrechten in Mexico te verbeteren.

Video: Growing by Plant Empowerment (GPE) principles in Mexico (short version)

Landbouwteam Mexico en Angela Barendregt, namens Horticonnect
E-mail: mex-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AgriMexico

December 2020

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Bedekte voedingstuinbouw. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.