Slimme oplossingen voor Mexicaanse agrosector

Slimme oplossingen voor efficiënt gebruik van schaarse grondstoffen. Het Nederlandse agrobedrijfsleven kan met innovatieve technieken inspelen op de vragen vanuit de Mexicaanse land- en tuinbouw.

Jean Rummenie
Jean Rummenie

Een gebrek aan voldoende en schoon water. Het is in Mexcio -net als in veel andere landen- een nijpend probleem. Ook bij de productie van tequila. Rondom de Mexicaanse stad Santiago de Tequila is de verwerking geconcentreerd van deze befaamde drank. De grondstof voor de populaire drank is de agave. Bij de productie van elke liter tequila komt 10 liter ‘vinasse’ vloeibaar afval vrij. In 2018 produceerde de industrie 300.000.000 liter tequila zodat er 3.000.000.000 liter vinasse vrijkwam.

Tot nu toe wordt de vinasse op het rioolsysteem of rivieren geloosd. Slechts een klein gedeelte wordt voorbehandeld. Dit creëert een groot milieuprobleem en is een gevaar voor de gezondheid. Naast het vloeibare afval is er ook vast afval (‘bagasse’) dat gebruikt kan worden als vezels. Het Nederlandse bedrijf Alloptimal kan deze biomassa met een Biobox omzetten tot schoon water, de biomassa is geschikt voor hernieuwbare energie en als grondstof voor vezels. “Het is een voorbeeld hoe Nederlandse bedrijven met hun innovaties inspelen op lokale problemen”, zegt Jean Rummenie, Nederlands landbouwraad in Mexico.

Sector groeit snel

In Mexico liggen meer kansen voor het oprapen voor Nederlandse, innovatieve bedrijven. De agrarische sector in Mexico zit sterk in de lift. Dit land behoort inmiddels tot de top-5-leveranciers  in de wereld van zo’n vijftien tuinbouwproducten, pluimveevlees, eieren en vis (tonijn en octopus). De Mexicaanse tuinbouw- en pluimveesector toont grote belangstelling voor de kennis , technologie en plantaardig en dierlijk uitgangsmateriaal uit Nederland.

De nieuwe regering van Mexico probeert ook minder afhankelijk te worden van importen. Daar kan het Nederlandse bedrijfsleven op inspelen. Zo bouwt het Nederlandse bedrijf Talafert in het noorden van Mexico een ureum-kunstmestfabriek. Met een jaarlijkse productie van 1 miljoen ton ureum wordt Mexico voor de helft zelfvoorzienend op dit gebied.

De regering van Mexico probeert minder afhankelijk te worden van importen. Daar kan het Nederlandse bedrijfsleven op inspelen.

Tuinbouwgebied in Mexico

Amerikaanse afzetmarkt

De Mexicaanse land- en tuinbouw exporteert veel en daar kan de Nederlandse agribusiness weer van profiteren. Afhankelijk van het product gaat 80 tot 90 % van de afzet naar de VS en Canada. Om die reden is het vrijhandelsakkoord met deze landen cruciaal. Vanwege de dreigende taal van de Amerikaanse president Trump was het voor de Mexicanen spannend of de VS als afzetgebied behouden kon blijven. Met een nieuw handelsovereenkomst tussen Amerika, Canada en Mexico (USMCA) is die onzekerheid verdwenen. “Dat is ook voor Nederlandse landbouwexport positief ”, zegt Rummenie. “Het zal het komende decennium goede afzetmogelijkheden bieden voor de hightech-kennis die in ons land aanwezig is.”

Onderzoek naar algen

Agrologistiek

Het werk van de landbouwraad in Mexico vraagt soms om een lange adem. Tijdens het bewind van de vorige regering werkten onderzoekers van Wageningen UR een nationaal agrologistiekplan uit voor Mexico. De uitvoering van dat plan –met onder meer voorstellen voor avocado’s en bessen waarbij met name het gekoelde transport in de keten als geheel wordt aangepakt- is nog niet tot uitvoering gebracht. Echter in samenwerking met de landbouworganisatie CNA (Consejo Nacional Agropecuario vergelijkbaar als de Mexicaanse LTO) en de Wereldbank wordt het plan weer opgepakt. Het past in een gepland vierjarig programma van de Wereldbank om de economie van Mexico een impuls te geven. Dit zal ook Nederlandse bedrijven kansen bieden om hun technologische kennis in te zetten.

Hightech-tomatenteelt in agropark

Bij de Mexicaanse stad Querétaro verrijst een nieuw agropark EGHP. United Farms, een groep van innovatieve tomatentelers, richt het park van 228 hectare in voor onder meer hightech-tuinbouwkassen, een ultramoderne verwerkings- en verpakkingsfaciliteit voor tuinbouwproducten, zuiveringsinstallatie voor irrigatiewater en algenkweek. De algen zuiveren het drainwater uit de kassen. Daarnaast worden vliegen gekweekt die eiwitten produceren. Deze eiwitten zijn weer in te zetten als visvoer in de aquacultuur. “Alle losse onderdelen vormen samen een kringloopproductie”, zegt landbouwraad Rummenie. De Mexicanen maken daarbij veel gebruik van de kennis van Nederlandse kennisinstituten en Nederlandse bedrijven. Het concept ‘het nieuwe telen’ waarbij veelvuldig gebruik gemaakt wordt van dataverwerking, meetapparatuur en energieschermen staat daarbij centraal.

Mei 2019

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial 100 jaar Landbouw Attaché Netwerk. Via onderstaande link kunt u meer lezen over het thema Innovatieve technologie waaronder dit artikel valt.