Eerste landbouwwerkgroep tussen Kenia en Nederland

Op 8 en 9 juli is, in aanwezigheid van DG Sonnema van het ministerie van Landbouw, de eerste  Kenia-Nederland landbouwwerkgroep (LWG) gehouden. Met de Keniaanse autoriteiten zijn mooie resultaten geboekt op zowel fytosanitair als veterinair exportgebied.

De uitkomst van het overleg:

  • akkoord op het exportcertificaat voor varkensvlees(producten);
  • duidelijkheid over de verdere importprocedure;
  • helderheid over de condities voor de hervatting van de export van tilapia-embryo's;
  • opening van de discussie over de Keniaanse kwaliteitseisen voor rundersperma;
  • met de fytosanitaire autoriteiten is onder meer gesproken over e-certificering;
  • de toekomstige samenwerking;
  • het dreigend probleem voor de export van leliebollen is opgelost.

Ambities

De LWG werd afgesloten met veldbezoeken aan twee innovatieve bedrijven die bezig zijn met duurzame kweek van Tilapia (FoodTechAfrica) en insecten voor diervoeding (InsectiPro) en aan het runder-KI-station KAGRC. Daar werd gesproken over de ambities van Kenia op het gebied van KI en de kwaliteitseisen die ze daarvoor noodzakelijk achten.

De Keniaanse overheid hechte veel belang aan de LWG en was met een grote delegatie aanwezig. De sfeer was goed en prima georganiseerd door onze Landbouwraad Ingrid Korving en haar team van de ambassade in Nairobi.