Agrarische handelsmissie Kazachstan oktober 2022

Van 11 tot 15 oktober as organiseert de ambassade van Kazachstan in Nederland een agrarische handelsmissie met deelname van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Kazachstan – het grootste land-locked land ter wereld - is als upper-middle-income country het meest welvarende land in Centraal-Azië. Het beschikt over grote voorraden olie en gas. Door een gebrek aan diversificatie van de economie is Kazachstan thans nog sterk afhankelijk van deze olie- en gassector en is de relatie met China belangrijk geworden. In het kader van de noodzakelijke diversificatie staat de ontwikkeling van landbouw en voedselcapaciteit hoog op de agenda van de Kazachse regering. Mede om investeringen aan te trekken, maakt Kazachstan serieuze en grote stappen op weg naar lidmaatschap van UPOV. Landbouw genereert thans 5% van het BNP terwijl 20% van de beroepsbevolking er werkzaam is. Productiviteitsverhoging is derhalve noodzakelijk.

Hier liggen onmiskenbaar kansen voor Nederland, waaraan inmiddels ook hard wordt gewerkt. Voor onze kassenbouw, de zuivel, de pluimvee en open teelten als aardappelen liggen er in het bijzonder mogelijkheden.

Kazachstan

Actieplan

Kazachstan heeft een actieplan 2021-2030 ter bevordering van de “Groene Economie”. Dit is gericht op watermanagement ter vermindering van watertekorten, energy efficiency, emissiereductie bij elektriciteitsopwekking, vermindering van luchtvervuiling, verbetering van afvalverwerking, management van ecosystemen en bevordering van milieubewustzijn. Ook hier liggen in beginsel kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. In het bestuur van Kazachstan rukt een nieuwe generatie ruimdenkende, internationaal opgeleide professionals op naar hogere functies. Daarnaast verandert langzaam de Kazachse samenleving door de groeiende welvaart en mondigheid van de middenklasse.

Contact

Om het Nederlandse bedrijfsleven gelegenheid te geven kennis te nemen van de mogelijkheden, organiseert de ambassade van Kazachstan in Nederland van 11 tot 15 oktober een agrarische handelsmissie. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit neemt hier aan deel. Het bezoek biedt ruim gelegenheid om aandacht te krijgen van autoriteiten bij het oplossen van eventuele knelpunten.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Freek Vossenaar (f.l.m.vossenaar@minlnv.nl)