Over het Landbouwbureau Kazachstan

Het landbouwbureau heeft als werkgebied Kazachstan, Oezbekistan, Armenië en Kirgizië

De genoemde landen in het werkgebied maken deel uit van de Euraziatische Economische Unie, met uitzondering van Oezbekistan. Dit laatste land is een sterk opkomende markt in de regio en in het bijzonder voor de agro-keten.  

De kern van het werk richt zich op markttoegang, handels- en investeringsbevordering voor landbouwproducten, agro-technologie, -kennis en -training.

Contact