Over de LNV-raad Kazachstan

Arie Veldhuizen is sinds augustus 2023 werkzaam als LNV-raad op de Nederlandse Ambassade in Astana, Kazachstan. Zijn werkgebied bestaat uit de landen Kazachstan, Oezbekistan en Kirgizië.

Arie Veldhuizen
Arie Veldhuizen, LNV-raad

Hiervoor werkte hij als LNV-raad in Duitsland, India, Vietnam en Roemenië.

Veldhuizen heeft gedurende zijn loopbaan op diverse functies in de private sector en het ministerie van LNV en de NVWA gewerkt. Zo was hij bijvoorbeeld al in de beginjaren 90 betrokken bij de introductie van een rijksmerk voor diervriendelijk geproduceerd varkensvlees en werkte hij ook een tijd in de internationale vleeshandel. Bij de NVWA was hij onder andere betrokken bij de bestrijding van de dierziekte MKZ. Vanaf 2005 werkte hij binnen LNV bij de toenmalige directie Industrie en Handel van waaruit hij in 2008 de overstap maakte naar het LNV Attaché Netwerk. 

Voor de hele Centraal Aziatische regio is de Nederlandse landbouw een rolmodel. De overheden van Kazachstan, Oezbekistan en Kirgizië zijn  geïnteresseerd in Nederlandse kennis en technologie om de duurzame ontwikkeling van de diverse sectoren in een stroomversnelling te krijgen. Kennis van al wat nodig is voor sectorontwikkeling is voor deze functie dan ook een belangrijke voorwaarde om te kunnen slagen. Lees het interview met Arie Veldhuizen.

 “Interessant is dat de meeste Centraal-Aziatische landen bezig zijn met een omslag. Om hun economieën minder afhankelijk te laten zijn van bijvoorbeeld de inkomsten uit de binnenlandse olie- en gasindustrie zoekt men naar diversificatie. In Kazachstan wil de regering overstappen naar duurzame landbouw als kernsector. In Oezbekistan probeert men  de oude water verslindende katoenteelt om te zetten naar een meer waterefficiënte teelt zoals de tuinbouw. Hier zie ik grote kansen voor het Nederlands bedrijfsleven en de groene kennisinstellingen. Ik kijk er naar uit mij hier de komende jaren voor in te zetten.”

LAN team

Het complete LAN team bestaat uit de volgende personen:

Nederlandse Ambassade in Astana, Kazachstan:

  • Arie Veldhuizen, LNV-raad
  • Anastasia Ryabukha, landbouwadviseur
  • Yuliya Nabatova, beleidsondersteuner landbouw

Contact