Landen in Eurazië: behoefte aan agrokennisdeling en praktijktraining

Landen in de regio Eurazië hebben in toenemende mate behoefte aan kennisdeling en praktijkgerichte trainingen op het terrein van de land- en tuinbouw. Verschillende organisaties spelen daarop in. Ook hebben verschillende delegaties ons land bezocht.

De meeste landen in Eurazië zijn om verschillende redenen bezig hun economie te diversifiëren, bijvoorbeeld om minder afhankelijk te zijn van inkomsten uit alleen de eigen olie- en gasindustrie of om het assortiment aan exportgoederen te verbreden. Het ontwikkelen van de landbouw en het stimuleren van de agrarische productie en export ligt zeer voor de hand. Echter, de ervaring leert dat het gebruik van hoogwaardig genetisch dierlijk en plantmateriaal en investeringen in moderne en innovatieve technologie alleen, niet voldoende is. De roep naar kennisdeling en praktijkgerichte trainingen wordt steeds luider in de regio Eurazië.

Moderne tuinbouwkassen

In de afgelopen jaren heeft Rusland veel geïnvesteerd in nieuwe, moderne tuinbouwkassen, zoals we die ook in het Westland in Nederland aantreffen. Echter niet iedere investering in de Russische glastuinbouw is even succesvol verlopen. Door gebrek aan technische kennis en teeltervaring in de kas werden groenten niet op een efficiënte en duurzame wijze geteeld, met als gevolg dat nieuwgebouwde dure kassen soms binnen een jaar weer voor een veel lagere waarde te koop stonden.

Kennisuitwisseling met Nederlandse expertise op groot melkveebedrijf in Lipetsk, Rusland.

Investeren in kennisdeling en trainingen

Over het algemeen zijn de landen van Eurazië niet echt bereid om voor kennisdeling en praktijktrainingen te betalen. Een trotse houding van beter weten, een voorkeur voor besteding van middelen aan zichtbare 'show off'-technologie zijn veel gehoorde signalen. Langzamerhand groeit echter het besef in Eurazië om meer in kennisdeling en praktijktrainingen te investeren.

Interessante partners  

Zijn het in Rusland en Kazachstan vooral de grote agrocomplexen die op zoek zijn naar kennis en ervaring, in landen als Oezbekistan en Armenië zijn het vooral organisaties als DAI en het Center for Agribusiness and Rural Development (CARD) die een cruciale rol spelen in het faciliteren en trainen van agrarische producenten van kleinschalige familiebedrijven in de landbouw. Beide organisaties zijn ontstaan met hulp van United States Agency for International Development (USAID) en hebben een breed netwerk en scala aan activiteiten en verkoop- en trainingsfaciliteiten.
 

Armeense delegatie bezoekt zelfkazer in Nederland om meer te leren over kaasbereiding.

Armenië en Georgië

Zo richt CARD zich op diverse agrarische sectoren in Armenië en in toenemende mate ook in Georgië. CARD werkt samen met verschillende Nederlandse bedrijven, die passen binnen haar strategie en assortiment aan dienstverlening aan boeren en telers. De aspecten kennisdeling en praktijkgerichte trainingen komen hier vaak aan te pas.

DAI in Oezbekistan (en Kazachstan) richt zich vooral op de tuinbouwketen van teelt tot marketing. Het doel is telers te ondersteunen in productie, maar waar mogelijk ook in exportkansen. Ook DAI heeft een breed netwerk en is een interessante partner om mee samen te werken.

Zuivel en fruit

De voorzitter van CARD nam eind september 2019 nog deel aan een zuivelseminar in Nederland over het delen van informatie over ontwikkelingen en kansen voor Nederlandse zuivelbedrijven in Armenië. Vertegenwoordigers van DAI brachten begin september samen met een groep fruittelers een oriëntatiebezoek aan ons land. Tijdens deze missie werden diverse Nederlandse bedrijven bezocht die in verschillende segmenten actief zijn in de fruitketen.    

Wit-Rusland

Een agrogerelateerde organisatie in Wit-Rusland, die ook een breed netwerk heeft en om diverse redenen samenwerkt met Nederlandse bedrijven, is de European Agricultural Agency. Deze jonge organisatie is naast het faciliteren van het agrarisch bedrijfsleven ook vrij actief in het promoten van bedrijven en diverse agrogerelateerde activiteiten via hun mediakanalen.

Training van deskundigen bij een Nederlandse inspectieorganisatie over kwekersrecht.

Internationale organisaties

Kennisdeling en praktijktrainingen zijn thema’s die ook centraal staan in de programma’s en activiteiten van internationale organisaties als de FAO, Wereldbank en de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD). Het FAO-liaisonkantoor in Moskou organiseert bijvoorbeeld evenementen over voedselverspilling en antimicrobiële resistentie (AMR). Het FAO-liaisonkantoor staat open voor Nederlandse organisaties en bedrijven die een bijdrage willen leveren in de vorm van het houden van lezingen.

Missies en trainingen

De EBRD op haar beurt organiseert technische missies naar verschillende landen, waaronder Nederland. Zo vond dit jaar tijdens de Greentech in Amsterdam een EBRD-missie van telers van tuinbouwkassen uit een aantal landen uit Eurazië naar Nederland plaats.

Regionale en lokale kantoren van de Wereldbank in Kazachstan en Oezbekistan hebben weer programma’s en fondsen om trainingen te verzorgen aan lokale stakeholders in de land- en tuinbouwsector. Veelal gaat dit via een tendersysteem. In ieder geval de moeite waard om eens een gesprek aan te gaan. Nederlandse ambassades in de betreffende landen kunnen de juiste contactpersonen en hun gegevens van deze internationale organisaties verstrekken.

Bezoek aan Nederland

In het belang van markttoegang voor Nederlandse agrobedrijven, zet het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met de landbouwraad en betrokken diensten ook in op het uitwisselen van kennis en ervaringen op het terrein van fytosanitaire en veterinaire zaken, kwekersrecht (UPOV) en het testen (DUS) en registreren van nieuwe rassen in het land van import. Zo zijn afgelopen twee jaar diverse overheid- en businessdelegaties met experts uitgenodigd voor een bezoek aan Nederland. In 2018 bezochten drie Wit-Russische delegaties Nederland om inzicht te krijgen hoe ons land onder andere bepaalde fytosanitaire aspecten en veterinair elektronische certificering geregeld hebben evenals hoe Nederlandse experts invulling geven aan kwekersrecht.

Een grote Oezbeekse delegatie onder leiding van de viceminister van Landbouw deed ons land in de zomer van 2018 aan en wilde graag weten hoe wij onze Nederlandse agrarische sector hebben georganiseerd en hoe er tussen de diverse partners wordt samengewerkt.

Kazachstan stuurde op haar beurt in 2019 zowel een aardappel- als een fruitmissie van experts naar Nederland, met als doel hun kennis te vergroten op aspecten als classificatie pootgoed, het testen en de registratie van nieuwe variëteiten fruit en kwekersrecht voor plantaardig uitgangsmateriaal.

Meer informatie

DAI Oezbekistan: http://www.dai.com
CARD Armenië: http://wwww.card.am
European Agricultural Agency Wit-Rusland: http://www.agronews.agency

Landbouwraad Meeuwes Brouwer
Landbouwteam Moskou

Twitter: @AgriMoskou
mos-lnv@minbuza.nl

November 2019

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Kennisuitwisseling. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.