Landbouwexport naar Japan groeit spectaculair in 2018

De agro-export naar Japan is in 2018 fors gegroeid met 110 mln. euro, een groei van 17%. Dit werd bekend gemaakt tijdens de Gruene Woche waar het ministerie van LNV traditioneel de CBS/WUR cijfers presenteert. Japan was daarmee de hoogste uitschieter in een verder afvlakkende groei van de totale agro-export. De exportgroei vindt met name buiten de EU plaats. Na Japan volgen Marokko (+93 miljoen euro), Polen (+86 miljoen euro), Rusland (+77 miljoen euro) en China (+66 miljoen euro).

De meeste landbouwexport gaat in 2018, net als alle voorgaande jaren, naar onze buurlanden: voor 22,8 miljard euro naar Duitsland en voor 10,2 miljard euro naar België. Daarna volgen als belangrijkste afnemers het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, de Verenigde Staten, China, Polen en Zweden. De grootste absolute afnames in de Nederlandse landbouwexport betreffen de topbestemmingen Duitsland (-310 miljoen euro), Frankrijk (-97 miljoen euro) en het Verenigd Koninkrijk (-72 miljoen euro). Bij al deze bestemmingen gaat het om procentueel geringe afnames van circa 1% ten opzichte van 2017. Hier is tevens het gehele rapport te vinden met alle cijfers.

Landbouwexport in de lift

Na een periode van stagnatie zit de agro-export naar Japan dus alweer een paar jaar weer in de lift (klik hier voor een eerder artikel).  In 2017 steeg de totale agro-export (incl. agrotechnologie) al bijna met 5% naar 731 mln. euro (640+96 mln euro). Deze groeide zette zich dus in 2018 door met een groei van 110 mln. euro (+17%) aan alleen landbouwproducten. Het gaat daarbij met name om varkensvlees en dranken. De verwachting is dat met de inwerkingtreding van het vrijhandelsverdrag na februari 2019, deze groei zich zal doorzetten. Het EPA-vrijhandelsakkoord biedt vooral meer mogelijkheden voor producten, zoals kaas, vlees, dranken, en verwerkte producten, zoals bakkerij en zoetwaren en patat. Op 7 februari organiseert RVO met VNO-NCW een EPA-seminar in Den Haag, waar de landbouwraad in het panel de kansen voor de Nederlandse agribusiness zal toelichten (programma en aanmelding).

Nederlandse paprika's te koop bij Japanse supermarkten
Dutch paprika's sold at Japanese supermarkets
EU varkensvlees te koop in Japan onder het Windmolen-merk