Tuinbouw in Ivoorkust krijgt impuls door nieuw kenniscentrum

Ivoorkust is 's werelds grootste producent van cacao en is economisch grotendeels afhankelijk van landbouw. Om zijn eigen voedselzekerheid te waarborgen, richt dit land zijn strategie op de ontwikkeling van de markt voor voedselgewassen. Een aantal Nederlandse bedrijven is betrokken bij een nieuw opleidingscentrum. Dit centrum moet de ontwikkeling van duurzame tuinbouwproductie een stimulans geven.

Momenteel wordt de groenteteelt vooral uitgevoerd door kleine producenten. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ligt relatief hoog. De tuinders hebben weinig agrarische kennis. Daarnaast is de groenteteelt bijna geheel afhankelijk van (hevige en onregelmatige) regenval en is de kwaliteit van de inputs slecht. Hierdoor zijn opbrengsten laag. Het is dan ook noodzakelijk om technische innovaties door te voeren in de teelt en tegelijkertijd het uitgangsmateriaal te verbeteren en precies te voldoen aan de voedingsbehoeften van de gewassen.

Nieuwe technologieën en werkwijzen om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn beschikbaar bij Nederlandse bedrijven. Een prachtig voorbeeld in Ivoorkust is AGRIFER, een Ivoriaans-Nederlands bedrijf gevestigd in Abidjan, dat is gespecialiseerd in kant-en-klare oplossingen voor Ivoriaanse tuinders die substraten gebruiken.

Lees verder onder foto

Hortivoire
Kas HortIvoire

Demonstratiekas ingericht

Tijdens de internationale landbouwbeurs SARA 2019 richtte AGRIFER een demonstratiekas in. Dit leidde met steun van de Nederlandse ambassade tot de start van een meerjarig project in de vorm van een zogeheten Impact Cluster. Deze samenwerkingsvorm maakt deel uit van de toolkit van RVO om meerjarige ondersteuning te bieden aan consortia van bedrijven die kansen zien in een specifieke markt waarbij tegelijkertijd een bijdrage wordt geleverd aan lokale ontwikkelingen.

In dit Impact Cluster onder de naam HortIvoire zijn de Nederlandse partners AGRIFER, Rijk Zwaan (gespecialiseerd in hybride zaden) en Van Iperen (gespecialiseerd in meststoffen) actief. Het project wordt gecoördineerd door Resilience BV en ondersteund door de Nederlandse ambassade in Abidjan, RVO en het regionale kantoor van het ministerie van LNV in Accra (Ghana).

'Opzet is de technische capaciteit van jonge commerciële boeren te vergroten om hoogwaardige groenten te produceren voor stedelijke markten in Ivoorkust'

Veilige groenten voor stedelijke markt

HortIvoire wil de technische en bestuurlijke capaciteit van jonge commerciële boeren vergroten om hoogwaardige en veilige groenten te produceren voor stedelijke markten in Ivoorkust. Jongeren en vrouwen zijn belangrijke doelgroepen.

Het project is uniek en innovatief voor Ivoorkust, omdat het zich richt op de productie van groenten die niet in de aarde worden geteeld maar op substraat, met hybride zaden, hoogwaardige meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en irrigatie. De totale kosten van het project bedragen €940.000, waarvan €450.000 subsidie door RVO. De Nederlandse ambassadeur gaf in juli 2020 het officiële startschot van het vierjarige project.

Lees verder onder foto

Sara greenhouse
Sara greenhouse

Nieuw opleidingscentrum

Omdat de partners dit concept op een praktische manier willen demonstreren en op termijn willen uitbreiden naar een grotere groep jonge tuinders, is gekozen voor het Institut National de Formation Professionnelle Agricole (INFPA) als locatie. INFPA is een publieke onderwijsinstelling dichtbij Yamoussoukro waar een relatie kan worden opgebouwd met ambitieuze jongeren die onlangs zijn afgestudeerd aan dit instituut. HortIvoire zal studenten van INFPA en andere jonge tuinders uit het district Yamoussoukro opleiden in een nieuw opleidingscentrum. Dit is bijna voltooid (zie foto).

Combinatie van praktijk en theorie

Het centrum bestaat onder meer uit twintig kassen van ieder ruim 250 vierkante meter, waar tot 2024 meer dan tweehonderd Ivoriaanse studenten worden opgeleid in zowel de productie als de afzet van kwaliteitsgroenten. De training duurt zes maanden en bestaat uit een combinatie van praktisch en theoretisch onderwijs, waarbij de studenten zelf grotendeels verantwoordelijk zijn voor de resultaten van de groenteteelt in de kassen.

Het teeltproces wordt tegelijkertijd gedemonstreerd aan duizenden tuinders in de omliggende regio. De cursus begint officieel in januari 2021. Studenten betalen 150 euro inschrijfgeld.

Voor meer informatie: HortIvoire

Landbouwteam Ghana, Ivoorkust en Nigeria
E-mail: abi-lnv@minbuza.nl

Twitter: @Agri_WestAfrica

December 2020

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Bedekte voedingstuinbouw. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.