Italië: Groen licht van EU-Commissie voor Italiaans Herstelplan

Italië heeft goedkeuring gekregen van de Europese Commissie voor het eind april ingediende Herstelplan in het kader van NextGenerationEU. Dit werd bekendgemaakt door Voorzitter Ursula von der Leyen tijdens haar bezoek aan Premier Draghi te Rome op 22 juni jl.  

Ursula von der Leyen en Mario Draghi

Italië zet met de plannen fors in op verduurzaming en digitalisering. Het grootste deel van de middelen (30% van het totale budget) gaat naar groene transitie.

In totaal zal Italië (voor eind 2026) 191,5 miljard euro ontvangen, waarvan 68,9 miljard aan subsidies en 122,6 miljard leningen. Van deze leningen zal 69,1 miljard worden besteed aan bestaande projecten. Het eerste voorschot van 24,9 miljard euro zal uiterlijk eind juli ontvangen worden zodat een snelle start gemaakt kan worden met de uitvoering van de plannen.

De landbouwcomponenten in het Herstelplan

De gelden zijn verdeeld over zes missies waarvan er twee in het bijzonder betrekking hebben op de landbouwsector:

 • Digitalisering, Innovatie, Concurrentiekracht en Cultuur en Toerisme (40,73 mrd)

Deze missie is gericht op het versterken van de concurrentiekracht van het productiesysteem door middel van digitalisering, technologische innovatie en internationalisering, met specifiek voor de landbouwsector aandacht voor de ontwikkeling van een intelligente en duurzame landbouw- en agrofoodketen.

 • Groene revolutie en Ecologische transitie (59,33 mrd)

Onder deze missie vallen drie belangrijke investeringsgebieden die gerelateerd zijn aan landbouw en natuur:

 1. Circulaire economie en Duurzame landbouw (5,27 mrd)
 2. Hernieuwbare energie, waterstof en duurzame mobiliteit (23,78 mrd)
 3. Bescherming van het grondgebied en van de waterreserves (15,06 mrd)

Investeringen in de landbouwsector

De belangrijkste investeringen in de landbouwsector en projecten die samen met andere Ministeries uitgevoerd zullen worden:

 • 800 mln voor verbetering van de agro-logistiek;
 • 1,5 mrd voor de ontwikkeling van agro-zonneparken;
 • 500 mln voor modernisering van landbouwmachines;
 • 1,2 mrd (uit het complementaire fonds) voor ketencontracten;
 • 2 mrd voor de ontwikkeling van biogas en bio-methaan en inherente technologieën;
 • 880 mln voor (water)opvangcapaciteiten en het irrigatienetwerk

Deze investeringen dienen drie macro-doelstellingen:

 1. verbetering van de concurrentiekracht van het agrofoodsysteem
 2. energieproductie uit hernieuwbare bronnen, terugbrengen van emissies, verduurzaming van productieprocessen
 3. verbetering van klimaatadaptatie, voorkoming van hydro-geologische instabiliteit
Fruitnet
©italiafruit.net

Circulaire economie en Duurzame landbouw

In lijn met de doelstellingen van de EU-‘Farm to Fork Strategie’ streeft Italië naar het bereiken van een duurzame agrovoedingsketen, het verbeteren van de concurrentiekracht en van de milieu- en klimaatprestaties van bedrijven, verbetering van de logistieke infrastructuur in de sector, vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, modernisering van landbouwmachines en ondersteuning van precisielandbouw.

De maatregel ‘Ontwikkeling van een duurzame agrovoedingsketen’ (2,8 mrd euro) omvat een drietal investeringen:

1. Verbetering van de logistiek voor de sectoren agrofood, visserij, aquacultuur, bosbouw en sierteelt/tuincentra

Het logistieke plan richt zich op verduurzaming middels:

a) vermindering van milieudruk veroorzaakt door het agrofood-transportsysteem

b) verbetering van de opslagcapaciteiten voor grondstoffen met winst voor duurzaamheid, kwaliteit en tracering;

c) versterking van de exportcapaciteiten van MKB-agrofoodbedrijven;

d) verbetering van de toegang tot hubs voor goederen en diensten en van de logistieke capaciteiten van groothandelsmarkten;

e) digitalisering van de logistiek;

f) garanderen van de traceerbaarheid van producten;

g) terugdringen van voedselverspilling;

2. Agro-zonneparken

Met deze investering beoogt Italië doelstellingen te bereiken op het gebied van modernisering, verduurzaming, resilience, groene transitie en energie-efficiëntie in de agrosector door gebruik te maken van de daken van bedrijfsgebouwen in de landbouw, veehouderij en de agro-industrie voor de productie van hernieuwbare energie.

3. Innovatie en mechanisatie van de landbouw- en voedselsector

Deze investering is gericht op modernisering van landbouwmachines, gebruik van technologieën voor precisielandbouw, modernisering van het wagenpark t.b.v. verlaging van de emissies, modernisering van verwerking, opslag en verpakking van voedingsmiddelen t.b.v. verduurzaming van het productieproces, afvalvermindering in het productieproces en het omzetten van reststromen in energie.

Bescherming van het grondgebied en van de waterreserves

Onder deze maatregel vallen verschillende investeringen gericht op:

-bescherming, ontwikkeling en opwaardering van groen in en rondom de stad

-digitalisering van de (in totaal 24) Nationale Parken

-herstel en bescherming van zeebodems en mariene habitats

-primaire infrastructuur voor watervoorziening (waterzekerheid)

-vermindering van waterverlies in het distributienet, inclusief digitalisering en monitoring van de waternetwerken

-een veerkrachtiger agro-irrigatiesysteem t.b.v. een beter beheer van de waterreserves

Groene transitie biedt kansen voor het bedrijfsleven

De agrofoodsector is één van de belangrijkste sectoren van de Italiaanse economie; doel is om de uitstekende kansen die de groene transitie biedt volop te benutten. Hier liggen mogelijk ook kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Het Landbouwteam Rome zal u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen omtrent de realisatie van de plannen. Voor aanvullende informatie of specifieke vragen kunt u bij ons terecht.

©guidasicilia.it