Bloemen voor MyPlant geschonken aan zorgcentra Noord-Italië

Van 26 t/m 28 februari zou in Milaan de sierteeltbeurs MyPlant & Garden plaatsvinden, met een Nederlandse collectieve deelname van 12 bedrijven, ondersteund door het Postennet Italië. Last minute ging de beurs niet door vanwege de dreiging van het coronavirus in Noord-Italië, maar waren al wel de duizenden bloemen aangekomen, die uiteindelijk met enige inspanning en een ad hoc samenwerking een prachtige nieuwe bestemming hebben gekregen.

In het weekend voorafgaand aan het event, gezien de verspreiding van het coronavirus en de door de overheid opgelegde restricties t.a.v. evenementen en grote bijeenkomsten in Noord-Italië, werd de jaarlijkse toonaangevende vakbeurs MyPlant&Garden afgelast en verschoven naar 21 t/m 23 september. Zeer spijtig voor de deelnemers en de organisatie, ook gezien alle voorbereidingen die al waren getroffen. De Nederlandse bedrijven zijn snel geïnformeerd en toonden absoluut begrip voor deze onverwachte situatie.

Lees verder onder foto

Nieuwe dankbare bestemming voor de bloemen

Een dag voordat de beurs werd afgelast was echter de vrachtwagen met bloemen al gearriveerd uit Nederland, geleverd door de deelnemende bedrijven en bestemd voor de aankleding van de stands en een aantal workshops die waren georganiseerd. Als snel werden de handen ineen geslagen om een nieuwe bestemming te vinden, wat niet eenvoudig was in deze specifieke context, door de logistieke belemmeringen vanwege de restricties t.a.v. het corona-virus en stil liggende verkoop. Uiteindelijk zijn de bloemen geschonken en verspreid onder verschillende zorgcentra in Noord-Italië. 

Dit alles in nauwe samenwerking met Charles Lansdorp van Flower Academy die in opdracht van de Ambassade te Rome en het Consulaat Generaal in Milaan de Nederlandse deelname aan MyPlant heeft gecoördineerd. Dankzij zijn netwerk in de sierteeltsector zowel in Nederland als in Italië is de verdere afwikkeling als gevolg van het niet doorgaan van de beurs soepel verlopen en is er een positieve wending aan gegeven door het in korte tijd opgezette initiatief dat voor bijzondere aandacht voor Nederlandse bloemen heeft gezorgd.

Lees verder onder de afbeelding

De deelnemende bedrijven

‘Grazie!’ uit Italië aan de leveranciers!

Namens de zorgcentra in Italië, de Fondazione Don Gnocchi Varese en de Gemeente Novara veel dank aan de Nederlandse kwekers en exporteurs die zouden deelnemen aan de beurs en met deze mooie geste een gedenkwaardige bijdrage hebben geleverd aan momenten van blijdschap in deze moeilijke periode: Anthura, Ichtus, PortaNova, Hilverda Florist, Sonnevelt Hortensia, Dummen Orange, Van der Arend roses, Voornroses, Vreeken Bouvardia, Sakata, Agriom, Tambuzi Roses, Piazza dei Fiori, Danziger en OZ-Export!