'Turkije is de toegangsdeur tot Eurazië'

De randvoorwaarden voor een succesvolle agrofoodsector in Turkije zijn aanwezig. In een aantal sectoren gaan de ontwikkelingen snel, bijvoorbeeld in de bedekte tuinbouw. Maar de echte professionaliseringsslag moet nog plaatsvinden. Bijvoorbeeld op het terrein van ketensamenwerking. Dat zegt Maarten Wegen. Hij is sinds augustus 2020 als landbouwraad werkzaam op de Nederlandse ambassade in Ankara, met als werkgebied Turkije, Israël en de Palestijnse Gebieden. 

Wegen heeft ervaring als landbouwraad, tussen 2013 en 2017 had hij dezelfde functie op de Nederlandse ambassade in Belgrado met als werkgebied Servië, Montenegro, Kroatië en Bosnië-Herzegovina. “Werken in een andere cultuur, een rol spelen in de internationale betrekkingen tussen Nederland en andere landen, opkomen voor de belangen van ons bedrijfsleven; ik vind dat allemaal enorm boeiend. Voor mij is dit een droombaan.”

Maarten Wegen
Maarten Wegen

Met gezin naar Ankara

Met zijn vrouw en vier kinderen in de leeftijd tussen 2 en 9 jaar is hij afgelopen zomer naar Ankara verhuisd. Het gezin is inmiddels gesetteld. “Dat vraagt van ons allemaal wel het nodige aanpassingsvermogen. Zeker in deze coronatijd, dat maakt het allemaal een stuk lastiger. Maar we hebben onze plek nu wel gevonden.”

Wegen studeerde Internationale Betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen en kreeg vervolgens in 2008 een baan op het ministerie van LNV. Hij hield zich bezig met internationale onderwerpen zoals het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid en de onderhandelingen tussen de Europese lidstaten over de visserij. “Steeds actief in het internationale krachtenveld en dan ook nog eens op het thema voedsel. Er breken revoluties uit als de voedselprijs omhooggaat. Tegelijkertijd moet het duurzamer. Het gaat echt ergens over.”

Veilige stad, goed klimaat

En nu dus in Turkije aan de slag, op de ambassade in Ankara, een stad met meer dan vijf miljoen inwoners. “Het is prettig wonen hier, een veilige stad met een goed klimaat. Turkije is een prachtig land met veel verschillende geografische zones, fraaie landschappen en enorm veel geschiedenis en cultuurhistorie.”

‘Circulaire landbouw staat hoog op agenda Turkije’

Toegangsdeur tot Eurazië

Zijn eerste indrukken over het belang van Turkije voor de Nederlandse agrofoodsector? “Turkije is een grootmacht in de regio, op politiek gebied, maar ook op het terrein van de agrosector. Dit land is de toegangsdeur tot Eurazië, en met 80 miljoen inwoners natuurlijk een flinke afzetmarkt. Opvallend is dat verduurzaming van de landbouw hier ook een van de prioriteiten is: meer voedsel produceren met minder meststoffen, water en energie. Het efficiënter maken van de agrarische ketens staat eveneens hoog op de agenda. Op die twee thema’s kan Nederland hier in Turkije echt het verschil maken. Er liggen kansen om samen te werken tussen het Turkse en Nederlandse bedrijfsleven. Aan mij de taak om dit te bevorderen en hierin te bemiddelen.”

Turkse landbouw

Terugdringen ketenverliezen

Wegen gaat vooral op zoek naar praktische toepassingen om de voedselketen te verduurzamen. Komende maanden wil hij onderzoeken welke agrarische sectoren daar met voorrang voor in aanmerking komen. “Het landbouwteam op de ambassade is klein, we moeten daarom prioriteiten stellen. Ik verwacht dat de veehouderij op ons lijstje komt te staan net als het terugdringen van verliezen van groente en fruit in de keten. Als het gaat om efficiënt gebruik van veevoer en antibiotica en verbetering van het dierenwelzijn is hier nog een wereld te winnen. Nederlandse bedrijven kunnen daar een ondersteunende rol bij vervullen.

Turkse landbouw

Bescherming kwekersrecht 

Verbetering van het onderlinge handelsverkeer staat ook hoog op zijn agenda. “Markttoegang zit bij alle landbouwraden in hun takenpakket, dus ook bij mij. Over het algemeen zijn er weinig problemen, de onderlinge handel tussen Nederland en Turkije verloopt goed. Op het gebied van kwekersrechten is wel actie nodig. Een aantal grote Nederlandse zaadbedrijven is hier gevestigd. Zij vragen om een betere bescherming van hun kwekersrechten, snellere procedures en een adequate handhaving. Hiervoor is overleg nodig met de Turkse autoriteiten.”

Wegen staat open voor vragen uit de Nederlandse agrofoodsector over andere thema’s en sectoren. “Wat dat betreft wil ons team vraaggestuurd werken. Als bedrijven vragen hebben over kansen in bijvoorbeeld de zachtfruitsector of aquacultuur kunnen ze bij ons terecht.”

Israël en Palestijnse Gebieden

Israël en de Palestijnse Gebieden behoren, naast Turkije, tot het werkgebied van Maarten Wegen. Hij werkt hiervoor samen met medewerkers van Nederlandse ambassade in Tel Aviv en met de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah op de Westbank. Komende maanden moet duidelijk worden aan welke thema’s hij prioriteit gaat geven. Wat betreft Israël denkt hij aan precisielandbouw, klimaatslimme technologie en digitalisering. Hij ziet kansen voor samenwerking op deze onderwerpen met de Nederlandse agrosector en kennisinstellingen. Voor de Palestijnse Gebieden komt de nadruk te liggen op kennisoverdracht en verbetering van de onderlinge handelsrelatie.

Contact

Landbouwraad: Maarten Wegen
E-mail: ank-lnv@minbuza.nl
Twitter: @AnkaraAgri