India probeert omvangrijke ketenverliezen terug te dringen

In India zijn de verliezen in de voedselketen enorm. Maar het bewustzijn in dit land groeit: overheden investeren in nieuwe plannen, veel Indiase startups vinden niches in de keten en Nederlandse bedrijven bieden kennis en technologie die hierbij aansluit.

India heeft na China de grootste hoeveelheid voedselverlies en -verspilling (VVV). Volgens verschillende schattingen en academische studies gaat 40% van het in India geproduceerde voedsel verloren of wordt verspild. Dit kost de nationale economie jaarlijks 6 miljard euro aan voedsel dat wel wordt geproduceerd, maar niet opgegeten. Het resulteert ook in omvangrijke broeikasgasemissies. De coronacrisis in dit land maakt de noodzaak tot terugdringing van de verliezen nog duidelijker. Gezien de uitgestrektheid van het land, de diversiteit van de productie en het opleidingsniveau van boeren en tuinders en werknemers in de sector, zijn er verschillende redenen waarom verlies en verspilling van voedsel zo groot is.

Tekst gaat onder foto verder

Markt

Nauwelijks afstemming tussen vraag en aanbod

Hoewel India een van de grootste producenten van groenten, fruit en zuivel is geworden, is er decennialang weinig aandacht besteed aan de ontwikkeling van een efficiënte waardeketen en aan de verliezen (direct) na de oogst. De voorlichtingsdiensten van de overheid waren vooral gericht op het verhogen van de productiviteit. Ze hadden weinig oog voor het opleiden, trainen of financieren van boeren om dergelijke verliezen te beperken. In India waren (en zijn vaak nog steeds) groothandelsmarkten meestal eenrichtingsverkeer: boeren brengen hun producten naar deze markten, maar zijn niet op de hoogte van de vraag van klanten of industrie.

‘Boeren zijn niet op de hoogte van de vraag van klanten of industrie’

120 miljoen kleine boerenbedrijven nemen meer dan 40% van de graanproductie van het land voor hun rekening. Ze zijn ook goed voor meer dan de helft van de productie van fruit, groenten, oliehoudende zaden en andere gewassen.

Om de verliezen na de oogst aan te pakken, is het noodzakelijk dat de boeren een betere toegang tot de markt voor hun producten krijgen. De uitdaging is echter hoe het grote aantal boeren te organiseren?  

Wat doet de lokale overheid?

Overheidsinterventie is dus noodzakelijk om de boeren te organiseren, opslaginfrastructuur te regelen en om problemen in verband met de complexiteit van de markt aan te pakken. In de afgelopen jaren heeft de Indiase regering verschillende programma's opgezet om kleine boeren te stimuleren zich te verenigen in zogenoemde Farmer Producer Organisations (FPO). Ook de veelbesproken hervormingen, die veel onrust hebben veroorzaakt, zijn gericht op modernisering van de sector.

Vorig jaar heeft de regering 12 miljard euro uitgetrokken voor verbetering van de landbouwinfrastructuur. Met de middelen zullen onder meer primaire landbouwcoöperaties (PACS), producentenorganisaties van landbouwers, landbouwondernemers en startups worden gefinancierd voor de ontwikkeling van betaalbare, efficiënte en financieel levensvatbare verzamelpunten voor landbouwbedrijven en infrastructuur voor bewaring na de oogst.

Ag-Tech gaat de uitdaging aan

India telt meer dan 450 startups in de agri-techsector. De agri-techsector heeft talrijke marktkansen geopend, zoals de directe verbindingen tussen boeren en consumenten, digitalisering van de landbouw (real time en transparante informatie, betere toegang tot inputs voor landbouwers) en het verbeteren van de toegang tot financiering. Het belangrijkste aandachtspunt voor startups in de agro-techsector is de verbetering van de transparantie in het systeem. Daarmee kunnen ook de boeren een betere prijs voor hun producten krijgen door betere afstemming van hun productie op de markt.

IntelloLabs

Startende bedrijven zoals AgNext en IntelloLabs werken aan toepassingen voor de digitalisering van de kwaliteitsbeoordeling van vers fruit en verse groenten. Start-up EcozenSolutions ontwikkelt koelcellen op zonne-energie die op het veld van de boer worden geplaatst. De houdbaarheid van producten neemt hiermee aanzienlijk toe.

Ook droge producten zoals tarwe en graan gaan verloren direct na het oogsten, omdat zij in het veld worden bewaard en de oogst regelmatig door onverwachte regen wordt beschadigd. Arya Collateral biedt juist hier diensten aan in de hele landbouwketen, waaronder opslag, verstrekken van financiering met de opgeslagen oogst als onderpand, beheer van onderpanden en het verbinden van marktpartijen.

Betrokkenheid Nederlandse organisaties

Voedselverlies en -verspilling is een aandachtsgebied voor de Indo-Nederlandse samenwerking. Er zijn verschillende Nederlandse bedrijven actief op het gebied van opslagsystemen onder gecontroleerde atmosfeer. Enkele van deze bedrijven, namelijk Allround Vegetable Processing, Omnivent, Kiremko & Tolsma, zijn populaire namen onder Indiase en buitenlandse agro-voedingsbedrijven die in India zijn gevestigd. Al deze bedrijven zijn al bijna twee decennia in India aanwezig.

Kennisinstellingen zoals Wageningen University & Research (WUR) en Van Hall Larenstein University hebben verschillende soorten studies uitgevoerd om de uitdagingen op het gebied van voedselverspilling en -verlies in kaart te brengen. Vorig jaar heeft de WUR bedrijven, NGO's en overheidsinstanties benaderd met een voorstel om een platform op te richten onder de naam Indo Dutch Task Force Against Food Loss and Waste (INTAFLOW).  Het initiatief van de WUR werd gefinancierd in het kader van het Seed Money Project, een financieringsprogramma van de Topsector Agri & Food.

Vervoer van bananen

De Nederlandse FMO is in India een toonaangevende instelling die verschillende financieringsmogelijkheden biedt aan Indiase agro-ondernemers die een goed businessplan ontwikkelen om de uitdagingen van voedselverlies en -verspilling aan te pakken. Sahyadri Farms, een van de grootste boerenproducentenorganisaties in India met ongeveer 7.000 boeren, heeft een lening van 15 miljoen euro van FMO gekregen.

Startup WayCool richt zich met een investering van 5 miljoen euro van FMO op de gefragmenteerde waardeketen in India. Het maakt gebruik van technologie en automatisering om de logistiek en distributie te verbeteren, voedselverspilling tegen te gaan, het inkomen van boeren te verhogen en de kwaliteit van de producten voor de consument te verbeteren.

FMO hecht groot belang aan verbetering keten

“India is een belangrijk land waar FMO actief ondersteuning biedt en investeert in de landbouwsector, in lijn met ons engagement aan de Sustainable Development Goals (SDG's)”, zeggen Wim Wienk en Presan Pahladsingh van FMO. “Verspilling van voedselgewassen begint vaak al op het niveau van de boer die goede opslagfaciliteiten ontbeert. De rest van de voedselketen is fragmentarisch ontwikkeld en sluit niet goed op elkaar aan. Als gevolg hiervan gaat ca. 40% van alle voedselgewassen verloren in India. Hierdoor verliezen boeren afzetmogelijkheden en daarmee ook mogelijkheden tot inkomensverbetering, terwijl consumenten een meerprijs moeten betalen. Daarom hecht FMO groot belang aan de verbetering van de voedselketen. Wij investeren in innovatieve initiatieven die de productiviteit vergroten en de opslag en distributie verbeteren. Daarom investeren wij in moderne opslagfaciliteiten (silo's, koelopslag) en infrastructuur zoals overslagcentra en distributienetwerken. In samenwerking met onze klanten ondersteunen wij voedselzekerheid, bevorderen wij de veerkracht van de agrarische sector en vergroten wij de inkomensmogelijkheden van boerengemeenschappen in India.”

Goede businesscase

Hoewel de cijfers overweldigend zijn, is het in India altijd een uitdaging om een businesscase op te bouwen als het gaat om voedselverlies en -verspilling. Maar veel investeerders zijn op zoek naar investeringsmogelijkheden op dit gebied en slagen erin hier een winstgevend model voor op te zetten. Het kan gaan om multinationals als Unilever of Bayer Crop Science, die werken aan oplossingen om verliezen vóór de oogst te beperken. Ook startups zijn actief zoals IntelloLab, die kunstmatige intelligentie toepast om verliezen in de hele waardeketen terug te dringen.

IntelloLabs

De Indiase overheid is (financieel) actief op zoek naar oplossingen voor het terugdringen van voedselverlies en -verspilling. Zo faciliteerde de Nederlandse ambassade recent een overleg tussen overheidsorganisatie Central Warehousing Corporation (CWC) en Nederlandse leveranciers van (gekoelde) opslagcapaciteit over verbetering van de opslaginfrastructuur; CWC beschikt over terreinen en kan belastingvoordelen aanbieden. Nederlandse leveranciers kennen de potentiële investeerders en hebben kennis van meest geëigende technologie.

Lokale partner

Om de zakelijke mogelijkheden in relatie tot voedselverlies en -verspilling te verkennen, doen Nederlandse organisaties, die op de Indiase markt een oplossing of technologie wensen aan te bieden, er goed aan een lokale partner of instelling te hebben die bereid is samen te werken voor de demonstratie van deze technologie. Het vinden van zo'n geschikte partner in India is lastig, zeker nu tijdens de coronacrisis. De Nederlandse ambassade en het uitgebreide economische netwerk in India kan altijd helpen bij het introduceren bij de juiste belanghebbenden, of het nu gaat om een NGO, een startup of een groot agro-food bedrijf. De ambassade organiseert regelmatig webinars en neemt deel aan (digitale) bijeenkomsten en beurzen waar Nederlandse organisaties gemakkelijk kunnen profiteren van de interactie met beleidsmakers die werken aan het aanpakken van uitdagingen van voedselverlies en -verspilling in India. En hoe hard de coronacrisis nu ook juist India raakt, er wordt ook juist nu nagedacht en gewerkt aan oplossingen.

Landbouwteam India
Email:  nde-lnv@minbuza.nl
Twitter: @NLagro_india

Juni 2021

Deze bijdrage maakt deel uit van de Agrospecial Mondiale aanpak van voedselverliezen. Via onderstaande link kunt u alle overige bijdragen lezen over dit thema.